Tito 1:1-16

1  Paulo, motlhanka+ wa Modimo e bile e le moaposetoloi+ wa ga Jesu Keresete go ya ka tumelo ya ba ba tlhophilweng+ ba Modimo le kitso+ e e leng yone ya boammaaruri+ e e dumalanang le boineelo jwa bomodimo+  mo motheong wa tsholofelo ya botshelo jo bo sa khutleng+ jo Modimo, yo a ka se kang a aka,+ a bo solofeditseng pele ga dinako tse di nnetseng ruri,+  fa ka dinako tsa gagwe tse di tshwanetseng a ne a bonatsha lefoko la gagwe mo go rereng mo ke neng ke go sikarisitswe,+ ka taolo ya Mmoloki+ wa rona, e bong Modimo;  ke kwalela Tito, ngwana wa mmatota+ go ya ka tumelo e rotlhe re nang le yone: E kete go ka nna le bopelonomi jo bo sa re tshwanelang le kagiso go tswa kwa Modimong Rara+ le Keresete Jesu Mmoloki wa rona.  Ka lebaka leno ke ne ka go tlogela kwa Kereta,+ gore o baakanye dilo tse di neng di le bogole le gore o tlhome+ banna ba bagolwane mo metseng ka go tlhatlologana, jaaka ke ne ka go naya ditaelo;+  fa go na le monna ope yo go se nang se a latofadiwang ka sone,+ monna wa mosadi a le mongwe,+ a na le bana ba ba dumelang ba sa latofadiwe ka botlhapelwa le gone e se ba ba sa laolesegeng.+  Gonne molebedi o tshwanetse go nna yo o se nang se a latofadiwang ka sone+ jaaka motho wa Modimo yo o dirang tiro ya bolebedi,+ e se yo o ratang gore go dirwe ka tsela ya gagwe fela, a sa shakgale bonolo,+ a se letagwa le le tsosang modumo,+ a se moitei,+ a se pelotshetlha go bona poelo ya go sa ikanyege,+  mme a itse go tshola baeng, a le morati wa se se molemo, a itekanetse sentle mo mogopolong,+ a siame, a ikanyega,+ a ikgapile,+  a tshwareletse ka nitamo mo lefokong le le ikanyegang malebana le botswerere jwa gagwe jwa go ruta,+ gore a kgone go rotloetsa ka thuto e e itekanetseng+ mmogo le go kgalemela+ ba ba ganetsang. 10  Gonne go na le batho ba le bantsi ba ba sa laolesegeng, babui ba ba se nang poelo,+ le batsietsi ba mogopolo, segolobogolo banna bao ba ba ngaparelang go rupa.+ 11  Go a tlhokega go tswala melomo ya bano, e re ka bone banna bano ba nnela go phetsola malapa+ otlhe ka go ruta dilo tse ba sa tshwanelang go di ruta gore ba nne le poelo+ ya go sa ikanyege. 12  Mongwe wa bone, moporofeti wa bone, o ne a re: “Bakereta ke baaki ka metlha, dibatana tse di kotsi,+ batho ba ba jang bobe ba ba sa direng sepe.” 13  Bosupi jono bo boammaaruri. Ka lone lebaka leno nna o ba kgalemele o gagamaditse,+ gore ba itekanele+ mo tumelong, 14  ba sa tlhokomele ditlhamane tsa Sejuda+ le ditaelo tsa batho+ ba ba iphaposang mo boammaaruring.+ 15  Dilo tsotlhe di phepa mo bathong ba ba phepa.+ Mme mo bathong ba ba leswafetseng+ le ba ba se nang tumelo+ ga go na sepe se se phepa, mme megopolo ya bone mmogo le digakolodi tsa bone+ di leswafetse. 16  Ba bolela phatlalatsa gore ba itse Modimo,+ mme ba mo itatola ka ditiro tsa bone,+ ka gonne ba makgapha mme ga ba utlwe e bile ga ba amogelelwe+ tiro e e molemo ya mofuta ope.

Dintlha Tse di Kwa Tlase