Sefela sa Difela 3:1-11

3  “Masigo mo bolaong jwa me, ke ne ka batla ene yo moya wa me o mo ratileng.+ Ke ne ka mmatla, mme ka se ka ka mmona.  Tsweetswee, mma ke nanoge mme ke dikologe mo motseng;+ mo mebileng le mo dipatlelong,+ mma ke batle ene yo moya wa me o mo ratileng. Ke ne ka mmatla, mme ka se ka ka mmona.  Balebeledi+ ba ba neng ba tsamayatsamaya mo motseng ba ne ba mpona, ‘Borra, a lo bone ene yo moya wa me o mo ratileng?’  Ke ne ke ise ke ba fete thata fa ke bona ene yo moya wa me o mo ratileng. Ke ne ka mo tshwara, mme ka se ka ka mo lesa gore a tsamaye, go fitlha ke mo tlisa mo teng ga ntlo ya ga mmè le mo teng ga phaposi e e kwa teng ya ene yo o neng a nkimile.  Ke lo ikanisitse,+ lona bomorwadia Jerusalema, ka ditshephe tse di namagadi kgotsa ka dikgama tse di tonanyana tsa naga,+ gore lo se ka lwa leka go tsosa lorato mo go nna kgotsa go lo kurusa go fitlha lone lo tsoga.”+  “Ke eng selo seno se se tlang se tswa kwa nageng jaaka dithogomosi tsa mosi, se se nkgisitsweng monate ka mera le ka lebano,+ le ka lerojana la mofuta mongwe le mongwe le le nkgang monate la mogwebi?”+  “Bonang! Ke sekanamelo sa gagwe, se e leng sa ga Solomone. Se dikologilwe ke banna ba ba thata ba le masome a marataro, ba ba tswang mo banneng ba ba thata ba Iseraele,+  botlhe fela ba tshotse tšhaka, e le ba ba rutwang ntwa, mongwe le mongwe a na le tšhaka mo seropeng ka ntlha ya go boifa masigo.”+  “Ke bolao jo bo kukiwang jo Kgosi Solomone a bo itiretseng ka ditlhare tsa Lebanona.+ 10  Dipilara tsa jone o di dirile ka selefera, ditshegetso tsa jone, ka gouta. Bonno jwa jone ke jo bo fetoletsweng mo mmaleng wa bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana, bokafateng jwa jone bo tsentswe dilwana ka tsela e e rategang ke bomorwadia Jerusalema.” 11  “Tswang lo ye go leba Kgosi Solomone lona bomorwadia Siona, ka serwalo sa dithunya tse di tshophilweng,+ se mmaagwe+ a neng a se mo logela ka letsatsi la lenyalo la gagwe le ka letsatsi la go ipela ga pelo ya gagwe.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase