Nahume 1:1-15

1  Polelo kgatlhanong le Ninife:+ Buka ya ponatshegelo ya ga Nahume wa Moelekoshe:  Jehofa ke Modimo yo o batlang boineelo jo bo feletseng+ le yo o ipusolosetsang; Jehofa o a ipusolosetsa+ e bile o tloga a galefa.+ Jehofa o ipusolosetsa mo baganetsing ba gagwe,+ mme o ila baba ba gagwe.+  Jehofa o bonya go galefa+ e bile o na le maatla a magolo,+ mme le ka motlha Jehofa a ka se ithibe go otlhaya.+ Tsela ya gagwe e mo phefong e e senyang le mo matsubutsubung, mme leru le legolo ke loupa lwa dinao tsa gagwe.+  O kgalema lewatle,+ e bile o a le kgadisa; mme dinoka tsotlhe o dira gore di tšhe.+ Bashana le Karemele di swabile,+ le sethunya sa Lebanona se swabile.  Dithaba ka botsone di reketlile ka ntlha ya gagwe, le tsone dithota di ne tsa iphitlhela di gakologa.+ Mme lefatshe le tla kokomoga ka ntlha ya sefatlhego sa gagwe; mmogo le naga e e ungwang, le botlhe ba ba nnang mo go yone.+  Ke mang yo o ka emang fa a atlhola?+ Le gone ke mang yo o ka emelelanang le mogote wa bogale jwa gagwe?+ Tšararego ya gagwe e tla tshololwa jaaka molelo,+ le one mafika a tla rutliwa ka ntlha ya gagwe.  Jehofa o molemo,+ ke kago e e thata+ mo motlheng wa matshwenyego.+ Gape o itse ba ba batlang botshabelo mo go ene.+  Mme o tla fedisa lefelo la gagwe gotlhelele ka morwalela o o fetang,+ mme lefifi le tla latelela baba ba gagwe.+  Lo tla akanya eng kgatlhanong le Jehofa?+ O baka phediso e e feletseng. Matshwenyego a ka se tsoge lekgetlo la bobedi.+ 10  Le mororo ba logaganngwa jaaka mitlwa+ e bile ba tagilwe jaaka e kete ke bojalwa jwa bone jwa korong,+ ruri ba tla lailwa jaaka serite se se omileng gotlhelele.+ 11  Mo go wena go tla tswa mongwe yo o akanyang se se bosula kgatlhanong le Jehofa,+ a ikaelela go dira se se seng mosola.+ 12  Jehofa o buile jaana: “Le mororo ba ne ba le mo seemong se se feletseng e bile ba le bantsi ba ne ba le mo seemong seo, ba tla kgaolwa ba ntse ba le mo seemong seo;+ mme mongwe o tla ralala. Mme ruri ke tla go bogisa, gore ke se ka ka tlhola ke go bogisa gape.+ 13  Mme jaanong ke tla robaganya jokwe ya gagwe e go sikarwang ka yone ke e tlosa mo go wena,+ le dibofo tse di mo go wena ke tla di kgaola sebedi.+ 14  Mme Jehofa o laotse jaana kaga gago, ‘Ga go sepe sa leina la gago se se tla tlholang se jalwa.+ Ke tla kgaola mo ntlong ya medimo ya gago setshwantsho se se setilweng le sefikantswe se se thetsweng.+ Ke tla go direla lefelo la go fitlhela,+ ka gonne o ntse o se wa sepe.’ 15  Bonang! Mo dithabeng go tla dinao tsa yo o tlisang dikgang tse di molemo, yo o itsiseng kagiso phatlalatsa.+ Keteka meletlo ya gago,+ wena Juda. Duela maikano a gago;+ ka gonne motho ope yo o se nang molemo wa sepe ga a ne a tlhola a feta a go raletse gape.+ Ruri o tla kgaolwa gotlhelele.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase