Moreri 9:1-18

9  Gonne ke ne ka isa seno sotlhe pelong, le e leng go hukutsa seno sotlhe,+ gore basiami le ba ba botlhale le ditiro tsa bone ba mo seatleng sa Modimo+ wa boammaaruri. Batho ga ba itse ka lorato kgotsa ka letlhoo tse di nnileng teng pele ga bone tsotlhe.+  Botlhe ba a tshwana mo go se botlhe ba nang le sone.+ Go na le phelelo+ e le nngwe mo mosiaming+ le mo moikeping,+ yo o molemo le yo o phepa le yo o seng phepa, le yo o ntshang setlhabelo le yo o sa ntsheng setlhabelo. Yo o molemo o tshwana le moleofi;+ yo o ikanang o tshwana le ope fela yo o ntseng a tshaba go dira maikano.+  Seno ke sone se e leng masetlapelo mo go sotlhe se se dirwang kafa tlase ga letsatsi, gore ka gonne tsotlhe di na le phelelo+ e le nngwe, pelo ya bomorwa batho le yone e tletse bosula;+ mme go na le botsenwa+ mo pelong ya bone mo nakong ya fa ba sa ntse ba tshela, mme morago ga moo—ba ya baswing!+  Gonne ka ga ope yo o nang le batshedi botlhe go na le tshepo, ka gonne ntša+ e e tshelang e botoka go na le tau e e suleng.+  Gonne batshedi ba a itse gore ba tla swa;+ mme fa e le baswi bone, ga ba itse sepe gotlhelele,+ le gone ga ba tlhole ba na le tuelo, ka gonne go ba gakologelwa go lebetswe.+  Le lorato lwa bone le letlhoo la bone le lefufa la bone di setse di nyeletse,+ mme ga ba tlhole ba na le kabelo epe ka bosakhutleng mo go sepe se se tshwanetseng go dirwa kafa tlase ga letsatsi.+  Tsamaya, o je dijo tsa gago ka boipelo mme o nwe beine ya gago ka pelo e e itumetseng,+ ka gonne Modimo wa boammaaruri o setse a ipeletse ditiro+ tsa gago.  A diaparo tsa gago di nne ditshweu+ ka dinako tsotlhe, mme a leokwane le se ka la tlhaela mo tlhogong+ ya gago.  Bona botshelo le mosadi yo o mo ratang+ malatsi otlhe a botshelo jwa gago jwa lefela jo A bo go neileng kafa tlase ga letsatsi, malatsi otlhe a lefela la gago, gonne seo ke yone kabelo ya gago mo botshelong+ le mo tirong ya gago ya bonatla e o dirang ka yone ka natla kafa tlase ga letsatsi. 10  Sotlhe se seatla sa gago se se bonang go se dira, se dire ka maatla+ a gago, gonne ga go na tiro le fa e le go loga maano le fa e le kitso+ le fa e le botlhale+ kwa Sheole,+ lefelo le o yang kwa go lone.+ 11  Ke ne ka boa ka bona gore kafa tlase ga letsatsi ba ba bofefo ga ba fenye lobelo,+ le fa e le ba ba thata ga ba fenye ntwa,+ le fa e le ba ba botlhale ga ba na dijo,+ le fa e le ba ba tlhaloganyang ga ba na dikhumo,+ le fa e le ba ba nang le kitso ga ba na kamogelo;+ ka gonne botlhe ba diragalelwa ke motlha le tiragalo e e sa bonelwang pele.+ 12  Gonne motho+ le ene ga a itse motlha wa gagwe.+ Fela jaaka ditlhapi tse di tshwarwang ka letlowa+ le le bosula, le jaaka dinonyane tse di tshwarwang ka serai,+ fela jalo bomorwa batho ba tshwarwa jaaka e kete ka seru ka motlha wa masetlapelo,+ fa o ba wela ka tshoganyetso.+ 13  Gape ke bone seno ka ga botlhale kafa tlase ga letsatsi—mme bo ne bo le bogolo mo go nna: 14  Go ne go na le motse o monnye, mme batho ba ba neng ba le mo go one ba ne ba le mmalwa; mme ga tla kgosi e kgolo kwa go one, ya o dikologa ya aga dikago tse di thata+ kgatlhanong le one. 15  Mme go ne ga fitlhelwa motho mo go one, a tlhoka mme a le botlhale, mme yoo a falotsa motse ka botlhale+ jwa gagwe. Mme ga go na motho yo o neng a gakologelwa monna yoo wa motlhoki.+ 16  Mme ke ne ka re: “Botlhale bo botoka go na le thata;+ mme botlhale jwa motlhoki bo a nyadiwa, le mafoko a gagwe ga a reediwe.”+ 17  Mafoko a ba ba botlhale a a builweng mo tidimalong a utlwiwa+ go feta mokgosi wa yo o busang mo gare ga batho ba ba dimatla.+ 18  Botlhale bo botoka go na le didirisiwa tsa tlhabano, mme moleofi a le mongwe fela o ka senya molemo+ o montsi.

Dintlha Tse di Kwa Tlase