Moreri 12:1-14

12  Jaanong, gakologelwa Mmopi wa gago yo Mogolo+ mo malatsing a bokau+ jwa gago, pele ga malatsi a masetlapelo a goroga,+ kgotsa dingwaga di goroga tsa fa o tla bo o re: “Ga ke na kgatlhego mo go tsone”;+  pele ga letsatsi le lesedi le ngwedi le dinaledi di fifala,+ le maru a boa, morago ga moo pula e kgolo;  mo letsatsing le batlhokomedi ba ntlo+ ba roromang, le batho ba maatla a botlhaga ba inameng+ le basadi ba ba silang+ ba tlogetseng go dira ka gonne ba setse ba le mmalwa, mme bahumagadi ba ba bonang kwa difensetereng+ ba fitlhetse go le lefifi;  le dikgoro tse di tswelang kwa mmileng di tswetswe,+ fa modumo wa lelwala le le silang o kokobela,+ mme motho a tsosiwa ke molodi wa nonyane, mme barwadi botlhe ba pina ba utlwalela kwa tlase.+  Gape, ba ile ba boifa se se kwa godimo fela, mme go na le letshogo mo tseleng. Setlhare sa thamane se ntsha dithunya,+ mme tsiakgope e a ikgoga, le moretlwa wa kapere o a phanyega, ka gonne motho o ya kwa ntlong+ ya gagwe e e nnang lobaka lo lo leele mme baledi ba gwantile go dikologa mo mmileng;+  pele ga mogala wa selefera o tlosiwa, mogopo wa gouta o thubaganngwa, le nkgo e e kwa motsweding e thubiwa,+ le leotwana la metsi la mogobe le thubagantswe.  Foo lorole lo boela mo lefatsheng+ fela jaaka lo ne lo ntse mme moya+ o boela kwa Modimong+ wa boammaaruri yo a o abileng.+  “Lefela le legolo!” ga bua mophuthi,+ “Sengwe le sengwe ke lefela.”+  Mme kwantle ga lebaka la gore mophuthi o ne a le botlhale,+ gape o ne a ruta batho kitso a sa kgaotse,+ mme a tlhatlhanya a bo a batla+ ka botlalo, gore a tle a beye diane tse dintsi ka thulaganyo.+ 10  Mophuthi o ne a batla go bona mafoko a a itumedisang le go kwalwa ga mafoko a a nepileng+ a boammaaruri.+ 11  Mafoko a ba ba botlhale a tshwana le ditlhabapholo,+ fela jaaka dimapo tse di kokotetsweng+ di ntse, ba ba ineelang mo go phutheng dipolelwana ba ntse jalo; di neilwe go tswa kwa modiseng+ a le mongwe. 12  Fa e le sepe fela kwantle ga tseno, morwaaka, reetsa tlhagiso: Go dirwa ga dibuka tse dintsi ga go na bokhutlo, mme go ineela thata mo go tsone go lapisa nama.+ 13  Bokhutlo jwa kgang ke jo, sengwe le sengwe se se setseng se utlwilwe, ke se: Boifa Modimo+ wa boammaaruri mme o boloke ditaelo+ tsa gagwe. Gonne seno ke tshwanelo yotlhe ya motho. 14  Gonne Modimo wa boammaaruri o tla tlisa tiro ya mofuta mongwe le mongwe mo katlholong ka ga sengwe le sengwe se se fitlhegileng, gore a se molemo kgotsa se bosula.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase