Moreri 10:1-20

10  Dintsi tse di suleng ke tsone tse di dirang gore leokwane la modiri wa setlolo+ le nkge sebodu, le ntshe dipudula. Ka jalo boeleele bo le bonnye bo dira jalo mo go yo o tlhwatlhwakgolo ka ntlha ya botlhale le kgalalelo.+  Pelo ya yo o botlhale e mo seatleng sa gagwe sa moja,+ mme pelo ya sematla e mo seatleng sa gagwe sa molema.+  Gape mo tseleng le fa e le efe e seeleele se tsamayang+ mo go yone, pelo ya sone e a tlhaela, mme ruri se raya mongwe le mongwe se re ke seeleele.+  Fa moya wa mmusi o go tsogologela, o se ka wa tlogela lefelo+ la gago, gonne go ritibala go okobatsa maleo+ a magolo.  Go na le sengwe sa masetlapelo se ke se boneng kafa tlase ga letsatsi, jaaka fa go na le phoso+ e e nnang teng ka ntlha ya yo o nang le taolo:+  Boeleele bo beilwe mo maemong a mantsi a a kwa godimo,+ mme bahumi ba tswelela ba nna mo boemong jo bo kwa tlase.  Ke bone batlhanka ba palame dipitse mme dikgosana di tsamaya mo lefatsheng fela jaaka batlhanka.+  Yo o epang kgatampi o tla wela gone mo teng ga yone;+ mme yo o thubang lobota lwa maje, noga e tla mo loma.+  Yo o gabang maje o tla ikutlwisa botlhoko ka one. Yo o fatsang dikota o tla tshwanelwa ke go nna kelotlhoko ka tsone.+ 10  Fa sedirisiwa sa tshipi se setse se le boi mme mongwe a sa lootsa bogale+ jwa sone, foo o tla dirisa maatla a gagwe a botlhaga ka tlhoafalo. Ka jalo go dirisa botlhale gore o tle o atlege go raya go solegelwa molemo.+ 11  Fa noga e loma e sa tshereana,+ foo yo o dirisang loleme jalo ga a solegelwe molemo ke sepe. 12  Mafoko a molomo wa yo o botlhale a raya kamogelo,+ mme dipounama tsa sematla di a mo kometsa.+ 13  Tshimologo ya mafoko a molomo wa gagwe ke boeleele,+ mme bokhutlo jwa molomo wa gagwe morago ga moo ke botsenwa jwa masetlapelo. 14  Mme seeleele se bua mafoko a mantsi.+ Motho ga a itse se se tla nnang teng; le se se tla nnang teng morago ga gagwe, ke mang yo o ka mmolelelang?+ 15  Tiro ya bonatla ya dimatla e a di lapisa,+ ka gonne ga go na le fa e le se le sengwe se se itseng go ya kwa motseng.+ 16  Go tla nna jang ka wena lefatshe, fa kgosi ya gago e le mosimanyana+ le dikgosana tsa gago di nnela go ja mo mosong? 17  Go itumela wena lefatshe, fa kgosi ya gago e le morwa batlotlegi le dikgosana tsa gago di ja ka nako e e tshwanetseng gore di nne thata, e seng ka lebaka la go nwa+ fela. 18  Se se dirilweng ka mosipuri se wela ka ntlha ya botshwakga jo bogolo, mme ntlo e nela+ ka ntlha ya go repisa diatla. 19  Senkgwe ke sa setshego sa badiri, le beine e ipedisa botshelo;+ mme madi ke one a a arabelang mo dilong tsotlhe.+ 20  Le eleng mo phaposing ya gago ya borobalo o se ka wa hutsa kgosi,+ le mo diphaposing tsa gago tse di kwa teng tse o rapamang mo go tsone o se ka wa hutsa mohumi+ ope; gonne sebopiwa se se fofang sa magodimo se tla fetisa modumo le sengwe se se nang le diphuka se tla bolela kgang.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase