Malaki 3:1-18

3  “Bonang! ke roma morongwa wa me,+ mme o tshwanetse go bula tsela fa pele ga me.+ Mme ka tshoganyetso go tla tla Morena wa boammaaruri+ mo tempeleng ya Gagwe,+ yo lo mo senkang, le morongwa+ wa kgolagano+ yo lo itumelang mo go ene.+ Bonang! Ruri o tla tla,” go buile Jehofa wa masomosomo.+  “Mme ke mang yo o tla itshokelang letsatsi la go tla ga gagwe,+ e bile ke mang yo o tla emang fa a bonala?+ Gonne o tla bo a ntse jaaka molelo wa moitshekisi+ le jaaka molora wa llae+ ya batlhatswi+ ba matsela.  O tla nna jaaka moitshekisi le montlafatsi wa selefera+ a ba a ntlafatsa bomorwa Lefi;+ o tla ba itshekisa jaaka gouta le jaaka selefera, mme mo go Jehofa, ruri ba tla nna batho ba ba isang tshupelo ya mpho+ ka tshiamo.  Mme tshupelo ya mpho ya Juda le ya Jerusalema tota e tla bo e kgotsofatsa Jehofa,+ jaaka mo malatsing a bogologolo le jaaka mo dingwageng tsa bogologolo tala.+  “Ke tla lo atamela gore ke lo atlhole,+ mme ke tla nna mosupi yo o bofefo+ kgatlhanong le baloi,+ kgatlhanong le baakafadi,+ kgatlhanong le ba ba ikanang ka maaka,+ le kgatlhanong le ba ba dirang ka boferefere ka tuelo ya modiri yo o duelwang,+ ka motlholagadi+ le ka mosimane yo o se nang rre,+ le ba ba sa amogeleng moagi wa moeng,+ mme ba sa mpoifa,”+ go buile Jehofa wa masomosomo.  “Gonne ke nna Jehofa; ga ke a fetoga.+ Mme lona lo bomorwa Jakobe; ga lo a fela.+  Go tloga malatsing a borraalonamogologolwane lo fapogile melao ya me mme ga lo a e boloka.+ Boelang mo go nna, mme ke tla boela mo go lona,”+ go buile Jehofa wa masomosomo. Mme lo rile: “Re tla boela ka tsela efe?”  “A motho wa mo lefatsheng a ka thukutha Modimo? Mme lo a nthukutha.” E bile lo rile: “Re go thukuthile ka tsela efe?” “Mo ditsabosomeng le mo meneelong.  Lo mphutsa ka phutso,+ e bile lo a nthukutha—setšhaba sotlhe fela. 10  Tlisang ditsabosome tsotlhe+ mo ntlong ya polokelo, gore go tle go nne le dijo mo ntlong ya me;+ mme ntekang, tsweetswee, ka ga seno,”+ go buile Jehofa wa masomosomo, “gore a ga nkitla ke lo bulela dikgoro tsa morwalela tsa magodimo+ ke bo ke lo tshololela lesego go fitlha lo sa tlhole lo tlhoka sepe.”+ 11  “Mme ke tla lo kgalemelela e e kometsang,+ mme ga e kitla e lo senyetsa leungo la mmu, le gone mofine o o mo tshimong ga o kitla o itshupa e le o o sa lo ungweleng,”+ go buile Jehofa wa masomosomo. 12  “Ditšhaba tsotlhe di tla tshwanelwa ke go lo bolela lo le ba ba itumetseng,+ gonne lo tla nna lefatshe la boipelo,”+ go buile Jehofa wa masomosomo. 13  “Mafoko a lona kgatlhanong le nna a ne a nonofile,”+ go buile Jehofa. Mme lo rile: “Ke eng se re se buisanyeng mmogo kgatlhanong le wena?”+ 14  “Lo rile, ‘Go direla Modimo ga go na mosola.+ Mme re na le poelo efe ya go bo re bolokile boikarabelo jwa rona mo go ene, le go bo re tsamaile re kotlomane pelo ka ntlha ya ga Jehofa wa masomosomo?+ 15  Mme mo nakong eno re bolela batho ba ba boikgodiso e le ba ba itumetseng.+ Gape, badiri ba boikepo ba agilwe.+ Gape ba lekile Modimo mme ba nna ba falola.’”+ 16  Ka nako eo ba ba boifang Jehofa+ ba ne ba buisana mmogo, mongwe le mongwe le molekane wa gagwe, mme Jehofa a nna a tlhwaya tsebe a ba a reetsa.+ Mme buka ya kgakologelo ya simolola go kwalwa fa pele ga gagwe+ e kwalelwa ba ba boifang Jehofa le ba ba akanyang ka leina la gagwe.+ 17  “Mme ruri ba tla nna ba me,”+ go buile Jehofa wa masomosomo, “ka letsatsi la fa ke tla bo ke tlhagisa thuo e e kgethegileng.+ Ke tla ba bontsha bopelotlhomogi, fela jaaka rre a bontsha bopelotlhomogi mo go morwawe yo a mo direlang.+ 18  Mme lona ruri lo tla bona gape pharologanyo fa gare ga yo o siameng le yo o boikepo,+ fa gare ga yo o direlang Modimo le yo o sa mo direlang.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase