Lefitiko 6:1-30

6  Mme Jehofa a tswelela go bua le Moshe, a re:  “Fa go direga gore moya o leofe ka go itshwara ka go tlhoka boikanyegi mo go Jehofa+ a bo a tsietsa+ mongwe ka ene kaga sengwe se se mo tlhokomelong ya gagwe kgotsa sebeelo mo seatleng+ kgotsa bonokwane kgotsa a direla mongwe ka ene ka boferefere,+  kgotsa a bona sengwe se se latlhegileng+ a bo a tsietsa ka sone a ikana ka maaka+ kaga sepe sa dilo tsotlhe tse motho a ka di dirang gore a leofe ka tsone;  foo go tla diragala gore fa a ka leofa a bo ruri a nna molato,+ o tla busa selo se se thukuthilweng se a se thukuthileng kgotsa selo se se tserweng ka dikgoka se a se tsereng ka boferefere kgotsa selo se se mo tlhokomelong ya gagwe se se neng sa bewa mo tlhokomelong ya gagwe kgotsa selo se se latlhegileng se a se boneng,  kgotsa sepe fela se a ka ikanang ka sone ka maaka, o tla se duelela+ ka selekanyo sa sone se se tletseng, mme o tla se oketsa ka nngwetlhanong ya sone. O tla se naya yo e leng sa gagwe mo letsatsing le go ntshiwang bosupi jwa molato wa gagwe ka lone.  Mme e le tshupelo ya gagwe ya molato, o tla tlisa mo go Jehofa phelefu e e itekanetseng sentle+ e e tswang mo letsomaneng ya tshupelo ya molato,+ e e yang kwa moperesiting, go ya ka tlhwatlhwa e e akanyeditsweng.  Mme moperesiti a mo direle tetlanyo+ fa pele ga ga Jehofa, mme ka jalo a itshwarelwe sepe sa dilo tsotlhe tse a ka nnang a di dira se se felelang ka gore a nne molato ka ntlha ya sone.”  Mme Jehofa a tswelela go bua le Moshe, a re:  “Laela Arone le bomorwawe, o re, ‘Ono ke molao wa tshupelo e e fisiwang:+ Tshupelo e e fisiwang e tla nna mo leisong mo sebesong bosigo jotlhe go fitlha mo mosong, mme molelo wa sebeso o tla gotsiwa mo go sone. 10  Mme moperesiti a apare seaparo se se mo tlhaolang sa leloba,+ mme a apese nama ya gagwe marokgwe a kafa teng+ a leloba. Go tswa foo a ntshe melora e e mafura+ ya tshupelo e e fisiwang e molelo o e lailang ka metlha mo sebesong, a e beye fa thoko ga sebeso. 11  Mme a apole diaparo+ tsa gagwe a bo a apara diaparo tse dingwe, mme a ntshetse melora e e mafura kwa lefelong le le phepa kwa ntle ga bothibelelo.+ 12  Mme molelo o o mo sebesong o bolokwe o ntse o tuka mo go sone. O se ka wa tima. Moperesiti a fise dikgong+ mo go one moso le moso a bo a baya tshupelo e e fisiwang ka thulaganyo mo go one, mme a kuise dinama tse di mafura tsa ditlhabelo tsa kabalano mosi mo go one.+ 13  Molelo+ o tla bolokwa o ntse o tuka ka metlha mo sebesong. O se ka wa tima. 14  “‘Jaanong ono ke molao wa tshupelo ya dijo tsa ditlhaka:+ Lona bomorwa Arone, e iseng fa pele ga ga Jehofa fa pele ga sebeso. 15  Mme mongwe wa bone a tabole selekanyo sa seatla sa bongwe jwa bupi jo bo boleta jwa tshupelo ya dijo tsa ditlhaka le lengwe la leokwane la yone le lebano lotlhe le le mo tshupelong ya dijo tsa ditlhaka, mme a di kuise mosi mo sebesong jaaka lonko lo lo ritibatsang lo lo yang kwa go Jehofa lwa segopotso+ sa lone. 16  Mme mo go salang ga yone Arone le bomorwawe ba tla go ja.+ Go tla jelwa mo lefelong le le boitshepo jaaka dikuku tse di sa bedisiwang.+ Ba tla go jela mo lolwapeng lwa mogope wa bokopanelo. 17  Go se ka ga besiwa ka sepe se se bedisitsweng.+ Ke go ba neile go nna kabelo ya bone e e tswang mo ditshupelong tsa me tse di dirwang ka molelo.+ Ke selo se se boitshepotshepo,+ jaaka tshupelo ya boleo le jaaka tshupelo ya molato. 18  Motho mongwe le mongwe wa monna+ mo go bomorwa Arone o tla go ja. Ke kabelo ya bosakhutleng+ go ya le dikokomana tsa lona e e tswang mo ditshupelong tsa ga Jehofa tse di dirwang ka molelo. Sengwe le sengwe se se ka di amang se tla nna boitshepo.’” 19  Mme Jehofa a tswelela go bua le Moshe, a re: 20  “Eno ke tshupelo+ ya ga Arone le bomorwawe e ba tla e isetsang Jehofa mo letsatsing la go tlodiwa ga gagwe:+ nngwesomeng ya ifa+ ya bupi jo bo boleta e le tshupelo ya dijo tsa ditlhaka+ ka metlha, sephatlo sa yone mo mosong le sephatlo sa yone mo maitseboeng. 21  E dirwe ka leokwane mo paneng.+ O e tlise e tlhakantswe sentle. O ise dithathana tsa mo go dubilweng ga tshupelo ya dijo tsa ditlhaka jaaka lonko lo lo ritibatsang lo lo yang kwa go Jehofa. 22  Mme moperesiti, ene yo o tloditsweng mo boemong jwa gagwe mo go bomorwawe,+ o tla e dira. Ke molao ka bosakhutleng: Jaaka tshupelo e e feletseng, e tla dirwa+ gore e kuele mosi kwa go Jehofa. 23  Mme tshupelo nngwe le nngwe ya dijo tsa ditlhaka ya moperesiti+ e tshwanetse go nna tshupelo e e feletseng. E se ka ya jewa.” 24  Mme Jehofa a tswelela go bua le Moshe, a re: 25  “Bua le Arone le bomorwawe, o re, ‘Ono ke molao wa tshupelo ya boleo:+ Tshupelo ya boleo e tla tlhabelwa fa pele ga ga Jehofa mo lefelong+ le tshupelo e e fisiwang e tlhabelwang mo go lone ka metlha. Ke selo se se boitshepotshepo.+ 26  Moperesiti yo o e isetsang boleo o tla e ja.+ E tla jelwa mo lefelong le le boitshepo+ mo lolwapeng+ lwa mogope wa bokopanelo. 27  “‘Sengwe le sengwe se se ka amang nama ya yone se tla nna boitshepo,+ mme fa ope a kgatšha mangwe a madi a yone mo seaparong, o tlhatswetse se a se kgatšhang madi mo lefelong le le boitshepo.+ 28  Mme sejana sa letsopa+ se e bedisediwang mo go sone se tšhwetlakanngwe. Fa e le gore e ne ya bedisediwa mo sejaneng sa kgotlho, foo se gotlhiwe se bo se tsokodiwe ka metsi. 29  “‘Motho mongwe le mongwe wa monna mo baperesiting o tla e ja.+ Ke selo se se boitshepotshepo.+ 30  Le fa go ntse jalo, go se ka ga jewa tshupelo epe ya boleo e mangwe a madi+ a yone a tla tlisiwang mo teng ga mogope wa bokopanelo go dira tetlanyo mo lefelong le le boitshepo. E fisiwe ka molelo.

Dintlha Tse di Kwa Tlase