Joshua 8:1-35

8  Foo Jehofa a raya Joshua a re: “O se ka wa boifa le fa e le go tshoga.+ Tsaya batho botlhe ba ntwa o nanoge, o ye kwa Ai. Bona, ke tsentse kgosi ya Ai mo seatleng sa gago le batho ba yone le motse wa yone le lefatshe la yone.+  Mme o dire Ai le kgosi ya teng fela jaaka o dirile Jeriko le kgosi ya teng. Fela lo ka nna lwa ikgapela thopo ya one le diruiwa tsa one.+ Beelang motse balaledi ba lona kwa morago ga one.”+  Ka jalo Joshua le batho botlhe ba ntwa ba nanoga gore ba ye kwa Ai, mme Joshua a tlhopha banna ba le dikete di le masome a mararo ba ba thata ba ba diganka,+ mme a ba tsamaisa go le bosigo.  Mme a ba laela a re: “Bonang, lo lalela+ motse kafa morago ga motse. Lo se ka lwa tsamaela kgakala thata le motse, mme lo bo lo iketleeditse lotlhe.  Mme nna le batho botlhe ba ba nang le nna, re tla atamela motse. Mme go tla diragala gore, fa ba tswa ba tla go re kgatlhantsha fela jaaka la ntlha, re tla tshaba fa pele ga bone.  Mme ba tla tswa ba re latelela go fitlha re ba katositse motse, gonne ba tla re, ‘Ba tshaba fa pele ga rona jaaka la ntlha.’+ Mme re tla tshaba fa pele ga bone.  Mme lona—lo tla nanoga mo lo laletseng gone, mme lo thope motse; mme Jehofa Modimo wa lona ruri o tla o tsenya mo diatleng tsa lona.+  Mme go tla diragala gore fela fa lo sena go thopa motse, lo tlhosetse motse ka molelo. Lo dire kafa lefokong la ga Jehofa. Bonang, ke lo laetse.”  Morago ga moo Joshua a ba romela mme ba gwantela kwa lefelong la go lalela mme ba nna fa gare ga Bethele le Ai go ela kwa bophirima jwa Ai, fa Joshua ene a ne a nna mo gare ga batho mo bosigong joo. 10  Foo Joshua a tsoga go sa le phakela a tlhatlhoba batho mme a tlhatloga, ene le banna ba bagolwane ba Iseraele, fa pele ga batho go ya Ai. 11  Mme batho botlhe ba ntwa ba ba neng ba na le ene ba tlhatloga, gore ba atamele ba tsene fa pele ga motse, mme ba thibelela kafa bokone jwa Ai, mokgatšha o le fa gare ga bone le Ai. 12  Fa go sa ntse go ntse jalo a tsaya banna ba ka nna dikete di le tlhano a ba baya jaaka balaledi+ fa gare ga Bethele+ le Ai, go ela kwa bophirima jwa motse. 13  Ka jalo batho ba tlhoma bothibelelo jo bogolo jo bo neng bo le kafa bokone jwa motse le karolo e e kwa morago fela thata ya jone e e neng e le kwa bophirima jwa motse, mme Joshua a tsena mo gare ga lebala le le kwa tlase mo bosigong joo. 14  Mme ga diragala gore, fela fa kgosi ya Ai e bona seno, foo banna ba motse ba nanoga ka bonako mme ba tsoga go sa le phakela ba ya go kgatlhantsha Iseraele kwa tlhabanong, yone le batho botlhe ba yone, mo nakong e e tlhomilweng, fa pele ga lebala le le sekaka. Mme yone, e ne e sa itse gore go ne go na le ba ba e laletseng ka kwa morago ga motse.+ 15  E rile Joshua le Iseraele yotlhe ba fenngwa fa pele ga bone,+ foo ba tshaba ka tsela ya naga. 16  Foo batho botlhe ba ba neng ba le mo motseng ba bidiwa gore ba ba lelekise, mme ba lelekisa Joshua mme ba katosiwa motse.+ 17  Go ne go sa sala motho ope kwa Ai le Bethele yo o neng a se ka a tswa a sala Iseraele morago, mo ba neng ba tlogela motse o bulegile thata mme ba leleka Iseraele. 18  Jaanong Jehofa a raya Joshua a re: “Otlololela lerumo le le konopiwang le le mo seatleng sa gago kwa Ai,+ gonne ke tla e tsenya mo seatleng sa gago.”+ Ka jalo Joshua a otlololela lerumo le le konopiwang le le neng le le mo seatleng sa gagwe kwa motseng. 19  Mme balaledi ba nanoga ka bonako mo lefelong la bone, ba simolola go siana ka nako ya fa a otlolola seatla, mme ba tsena mo motseng ba o thopa. Foo ba itlhaganela ba tlhosetsa motse ka molelo. 20  Mme banna ba Ai ba retologa ba leba, mme bona, mosi wa motse o ne o tlhatlogela kwa magodimong, mme ba bo ba sa kgone go tshaba ka tsela eno kgotsa ele. Mme batho ba ba neng ba tshabela kwa nageng ba ne ba retologela mo go bao ba ba latelelang. 21  Mme Joshua le Iseraele yotlhe ba bona gore balaledi+ ba ne ba thopile motse, le gore mosi wa motse o ne o tlhatloga, ka jalo ba retologa ba kgemetha banna ba Ai. 22  Mme ba bangwe bano ba tswa mo motseng go tla go ba kgatlhantsha, mo e leng gore ba ne ba le fa gare ga Iseraele, bano kafa letlhakoreng leno mme bale kafa go lele, mme ba ba kgemetha go fitlha go se na yo o setseng kgotsa mofalodi.+ 23  Mme ba tshwara kgosi ya Ai e tshela ba e tlisa gaufi le Joshua. 24  Mme ga diragala gore fa Iseraele e ntse e feleletsa go bolaya banni botlhe ba Ai kwa nageng, mo nageng e ba neng ba ba lateletse mo go yone, ba nna ba wa, botlhe fela, ka bogale jwa tšhaka go fitlha ba fela. Morago ga moo Iseraele yotlhe ya boela kwa Ai mme ba e kgemetha ka bogale jwa tšhaka. 25  Mme botlhe ba ba neng ba wa mo letsatsing leo, go simolola ka monna go fitlha ka mosadi, ba fitlha go dikete di le lesome le bobedi, batho botlhe ba Ai. 26  Mme Joshua a se ka a busa seatla sa gagwe se a neng a otlolola lerumo le le konopiwang+ ka sone go fitlha a neeletse banni botlhe ba Ai tshenyego.+ 27  Ke diruiwa tsa motse oo le thopo ya one fela tse Iseraele e neng ya di ikgapela, go ya ka lefoko la ga Jehofa le a neng a le laoletse Joshua.+ 28  Foo Joshua a fisa Ai gore e sale e le thotana e e nnang ka bosakhutleng, jaaka kgakgabalo go fitlha mo letsatsing leno. 29  Mme a pega kgosi ya Ai mo koteng go fitlha maitseboa;+ mme fa letsatsi le ne le tloga le phirima Joshua a ntsha taelo, mme ba folosa setopo+ sa yone mo koteng ba se latlhela fa botsenong jwa kgoro ya motse mme ba koelela mokoa o mogolo wa maje mo godimo ga yone, go fitlha mo letsatsing leno. 30  Ke gone Joshua a neng a agela Jehofa Modimo wa Iseraele sebeso,+ mo Thabeng ya Ebale,+ 31  fela jaaka Moshe motlhanka wa ga Jehofa a ne a laetse bomorwa Iseraele, jaaka go kwadile mo bukeng ya molao+ wa ga Moshe: “Sebeso sa maje a a feletseng, se go sa dirisiwang sedirisiwa sepe sa tshipi mo go sone”;+ mme ba isetsa Jehofa ditshupelo tse di fisiwang mo go sone le go ntsha ditlhabelo tsa kabalano.+ 32  Mme gone moo mo majeng, a kwala sekaelo+ sa molao wa ga Moshe o a neng a o kwadile fa pele ga bomorwa Iseraele.+ 33  Mme Iseraele yotlhe le banna ba bone ba bagolwane+ le badiredi le baatlhodi ba bone ba ne ba eme kafa letlhakoreng leno le kafa letlhakoreng lele la Letlole fa pele ga baperesiti,+ e bong Balefi, ba sikere letlole la kgolagano ya ga Jehofa,+ moagi wa moeng mmogo le motho wa mo lefelong la bone,+ sephatlo se le sengwe sa bone fa pele ga Thaba ya Gerisime+ mme sephatlo se sengwe sa bone fa pele ga Thaba ya Ebale,+ (fela jaaka Moshe motlhanka wa ga Jehofa a ne a laetse,)+ gore go segofadiwe+ batho ba Iseraele pele. 34  Morago ga seno a balela mafoko otlhe a molao+ kwa godimo, tshegofatso+ le phutso,+ kafa go sotlhe se se kwadilweng mo bukeng ya molao. 35  Go ne go se na lefoko lepe mo go otlhe a Moshe a neng a a laetse le Joshua a neng a se ka a le balela kwa godimo fa pele ga phuthego yotlhe ya Iseraele,+ mmogo le basadi+ le bana ba bannye+ le baagi ba baeng+ ba ba neng ba tsamaya mo gare ga bone.

Dintlha Tse di Kwa Tlase