Joshua 2:1-24

2  Foo Joshua morwa Nune a romela banna ba babedi mo sephiring go tswa kwa Shitime+ e le ditlhola, a re: “Tsamayang lo ye go leba lefatshe la Jeriko.” Ka jalo ba tsamaya mme ba tla mo ntlong ya mosadi wa seaka yo leina la gagwe e neng e le Rahabe,+ mme ba nna gone.  Fa nako e ntse e tsamaya kgosi ya Jeriko ya bolelelwa go twe: “Bona! Banna ba ba tswang kwa go bomorwa Iseraele ba tsene fano mo bosigong jono gore ba hukutse lefatshe.”  Foo kgosi ya Jeriko ya roma kwa go Rahabe, e re: “Ntsha banna ba ba tlileng kwa go wena, ba ba tseneng mo ntlong ya gago, gonne ba tletse go hukutsa lefatshe lotlhe.”+  Fa go sa ntse go ntse jalo mosadi a tsaya banna ba babedi bao a ba fitlha. Mme a re: “Ee, banna bao ba ne ba tla kwa go nna, mme ke ne ke sa itse kwa ba neng ba tswa gone.  Mme go ne ga diragala gore fa go ne go tswalwa kgoro+ fa go nna lefifi, banna bao ba tswe. Ruri ga ke itse gore banna bao ba ile kae. Ba lelekiseng ka bonako, gonne lo tla ba tshwara.”  (Le fa go ntse jalo, o ne a ba isitse kwa godimo kwa borulelong,+ a ba fitlhile mo gare ga lotlhaka lwa leloba le a neng a le tlhomaganyeditswe mo borulelong gore ba se ka ba bonwa.)  Mme banna ba ba lelekisa go ya ntlheng ya Joredane kwa matsibogong,+ mme ba tswala kgoro ka bonako fa bao ba ba lelekisang ba sena go tswa.  Mme bano bone, pele ga ba robala, mosadi a tla kwa go bone kwa borulelong.  Mme a ba raya a re: “Ruri ke a itse gore Jehofa o tla lo naya lefatshe leno,+ le gore re wetswe ke poifo ka ntlha ya lona,+ le gore banni botlhe ba lefatshe leno ba nyemile mooko ka ntlha ya lona.+ 10  Gonne re utlwile kafa Jehofa a neng a kgadisa metsi a Lewatle le Lehibidu ka gone fa pele ga lona fa lo ne lo tswa kwa Egepeto,+ le se lo neng lwa se dira dikgosi tse pedi tsa Baamore tse di neng di le ka kwa letlhakoreng le lengwe la Joredane, e leng, Sihone+ le Oge,+ ba lo neng lwa ba neelela tshenyego.+ 11  E rile re utlwa ka gone, foo dipelo tsa rona tsa simolola go nyera, mme ga go ise go tsoge moya ope mo go ope ka ntlha ya lona,+ gonne Jehofa Modimo wa lona ke Modimo kwa magodimong kwa godimo le mo lefatsheng fa tlase.+ 12  Mme jaanong, tsweetswee, inkaneleng ka Jehofa+ gore, ka gonne ke lo diretse ka bopelonomi jwa lorato, le lona ruri lo tla direla ba ntlo ya ga rre ka bopelonomi jwa lorato,+ mme lo nneye sesupo+ se se ikanyegang. 13  Mme lo boloke rre+ a ntse a tshela le mmè le bomorwarre le bomorwadiarre le botlhe ba e leng ba bone, mme lo golole meya ya rona mo losong.” 14  Foo banna bano ba mo raya ba re: “Meya ya rona e tla swa mo boemong jwa lona!+ Fa lo se kitla lo bolela ka kgang eno ya rona, go tla diragala gore fa Jehofa a re naya lefatshe, le rona re tla go direla ka bopelonomi jwa lorato le ka boikanyegi.”+ 15  Morago ga moo a ba folosa ka mogala ka fensetere, ka gonne ntlo ya gagwe e ne e le kafa ntlheng ya lobota, mme o ne a nna fa loboteng.+ 16  Mme a ba raya a re: “Yang kwa kgaolong e e dithaba, gore ba ba lo lateletseng ba se ka ba kopana le lona; mme lo iphitlhe gone malatsi a le mararo, go fitlha ba ba lo lateletseng ba boa, mme morago ga moo lo ka tsamaya ka tsela ya lona.” 17  Banna bao le bone ba mo raya ba re: “Re gololesegile mo molatong ka ikano eno ya gago e o dirileng gore re ikane ka yone.+ 18  Bona! Re tla mo lefatsheng leno. O bofelele mogala ono wa tlhale e e bohibidu jo bo letlhololo mo fensetereng e o re folositseng ka yone, mme o phuthele rrago le mmago le bomorwarrago le botlhe ba ntlo ya ga rrago kwa go wena mo ntlong.+ 19  Mme go tla diragala gore ope fela yo o tswang ka dikgoro tsa ntlo ya gago a ya kwa ntle,+ madi a gagwe a tla nna mo tlhogong ya gagwe, mme re tla bo re gololesegile mo molatong; mme mongwe le mongwe yo o nnang le wena mo ntlong, madi a gagwe a tla nna mo ditlhogong tsa rona fa seatla se ka tla mo go ene. 20  Mme fa o ka bega kgang eno ya rona, re tla bo re gololesegile mo molatong o o ka ga ikano eno ya gago e o dirileng gore re ikane ka yone.” 21  Foo mosadi a re: “A go nne kafa mafokong a lona.” Foo a ba naya tsela, mme ba tsena mo tseleng. Morago ga moo a bofelela mogala o o bohibidu jo bo letlhololo mo fensetereng. 22  Ka jalo ba tsamaya mme ba goroga mo kgaolong e e dithaba mme ba nna gone malatsi a le mararo, go fitlha bao ba ba lateletseng ba boa. Jaanong bao ba ba lateletseng ba ne ba ba batla mo tseleng nngwe le nngwe, mme ba se ka ba ba bona. 23  Mme banna ba babedi ba fologa gape mo kgaolong e e dithaba ba kgabaganya ba tla kwa go Joshua morwa Nune, mme ba simolola go mmolelela dilo tsotlhe tse di neng di ba diragaletse. 24  Mme ba raya Joshua ba re: “Jehofa o tsentse lefatshe leo lotlhe mo seatleng sa rona.+ Ka gone banni botlhe ba lefatshe leo ba nyemile mooko ka ntlha ya rona.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase