Joshua 10:1-43

10  Mme ga diragala gore fela fa Adoni-sedeke kgosi ya Jerusalema a utlwa gore Joshua o ne a thopile Ai a ba a e senya, gore fela jaaka a dirile Jeriko le kgosi ya teng, o ne a dirile Ai le kgosi ya teng jalo, le gore banni ba Gibeone ba ne ba dirile kagiso le Iseraele le gore ba ne ba nna mo gare ga bone,  a boifa thata,+ ka gonne Gibeone e ne e le motse o mogolo, jaaka mongwe wa metse ya segosi, le ka gonne o ne o le mogolo go feta Ai, le banna botlhe ba yone e ne e le ba ba thata.  Ka gone Adoni-sedeke kgosi ya Jerusalema a roma kwa go Hohame kgosi ya Heberone+ le kwa go Pirame kgosi ya Jaremuthe le kwa go Jafia kgosi ya Lakishe+ le kwa go Debire kgosi ya Egelone, a re,  “Tlang kwa go nna lo nthuse re kgemethe Gibeone, ka gonne e dirile kagiso le Joshua le bomorwa Iseraele.”  Foo ba phuthega mmogo mme ba tlhatloga, dikgosi di le tlhano tsa Baamore,+ kgosi ya Jerusalema, kgosi ya Heberone, kgosi ya Jaremuthe, kgosi ya Lakishe, kgosi ya Egelone, tsone le mathibelelo otlhe a tsone, mme ba thibelela kgatlhanong le Gibeone ba bo ba lwa le yone.  Foo banna ba Gibeone ba roma kwa go Joshua kwa bothibelelong jwa Gilegala, ba re: “O se ka wa repisetsa batlhanka ba gago seatla. Tla kwa go rona ka bonako o re boloke o re thuse, gonne dikgosi tsotlhe tsa Baamore tse di nnang mo kgaolong e e dithaba di re phuthegetse mmogo.”  Ka jalo Joshua a tlhatlogela kwa Gilegala, ene mmogo le batho botlhe ba ntwa le banna botlhe ba ba thata ba ba diganka.  Foo Jehofa a raya Joshua a re: “O se ka wa ba boifa,+ gonne ke ba tsentse mo seatleng sa gago.+ Ga go na monna ope wa bone yo o tla emang kgatlhanong le wena.”  Mme Joshua a ba tsogologela ka tshoganyetso. O ne a tlhatlogile bosigo jotlhe go tswa kwa Gilegala. 10  Mme Jehofa a ba tlhakanya tlhogo fa pele ga Iseraele,+ ba simolola go ba bolaya setlhogo ka polao e kgolo kwa Gibeone+ mme ba ba latelela ka tsela ya botlhatlogo jwa Bethe-horona ba ba bolaya go ya go fitlha kwa Aseka le Makeda. 11  Mme ga diragala gore fa ba ne ba ntse ba tshaba fa pele ga Iseraele mme ba le mo mokgokoloseng wa Bethe-horona, Jehofa a latlhela mo go bone maje a magolo+ go tswa kwa magodimong go ya go fitlha kwa Aseka, gore ba bo ba swe. Ba ba neng ba bolailwe ke sefako ba ne ba le bantsi go feta ba bomorwa Iseraele ba neng ba ba bolaya ka tšhaka. 12  E ne e le ka nako eo Joshua a neng a bua le Jehofa mo letsatsing le Jehofa a neng a tlogelela bomorwa Iseraele Baamore, mme a bua jaana fa pele ga matlho a Iseraele: “Letsatsi,+ ema o sa tshikhinyege mo godimo ga Gibeone,+Le ngwedi, mo godimo ga lebala le le kwa tlase la Aijalona.” 13  Ka jalo letsatsi la ema le sa tshikhinyege, le ngwedi ya ema e sa tshikhinyege, go fitlha setšhaba se ipusolosetsa mo babeng ba sone. A ga go a kwalwa mo bukeng ya Jashara?+ Mme letsatsi la nna le eme le sa tshikhinyege mo gare ga magodimo mme la se ka la itlhaganelela go phirima mo e ka nnang letsatsi lotlhe.+ 14  Mme ga go na letsatsi lepe le le neng la itshupa le tshwana le leo, pele ga lone le fa e le morago ga lone, ka gonne Jehofa o ne a reetsa lentswe la motho,+ gonne Jehofa ka boene o ne a tlhabanela Iseraele.+ 15  Morago ga moo Joshua mmogo le Iseraele yotlhe ba boela kwa bothibelelong kwa Gilegala. 16  Fa go sa ntse go ntse jalo dikgosi tse tlhano tseno tsa tshaba+ tsa iphitlha mo logageng kwa Makeda. 17  Foo ga begelwa Joshua go twe: “Dikgosi tse tlhano di fitlhetswe di iphitlhile mo logageng kwa Makeda.”+ 18  Foo Joshua a re: “Pitikololelang maje a magolo mo molomong wa logaga mme lo abele banna gore ba lo okamele ba di dise. 19  Mme lona, lo se ka lwa ema fela. Lelekisang baba ba lona, mme lo ba kgemethe kafa morago.+ Lo se ka lwa ba letlelela go tsena mo metseng ya bone, gonne Jehofa Modimo wa lona o ba tsentse mo diatleng tsa lona.”+ 20  Mme ga diragala gore fela fa Joshua le bomorwa Iseraele ba feditse go ba bolaya ka polao e kgolo, go fitlha bano ba fela, mme ba ba neng ba setse ba bone ba falotse mme ba tsene mo metseng e e sireletsegileng,+ 21  batho botlhe ba simolola go boela kwa bothibelelong, kwa go Joshua, kwa Makeda ka kagiso. Ga go na motho ope yo o neng a lelenyetsa bomorwa Iseraele loleme+ lwa gagwe. 22  Foo Joshua a re: “Bulang molomo wa logaga mme lo ntshetse dikgosi tse tlhano tseno kwa go nna go tswa mo logageng.” 23  Foo ba dira jalo mme ba ntshetsa kwa go ene dikgosi tse tlhano tseno go tswa mo logageng, kgosi ya Jerusalema, kgosi ya Heberone, kgosi ya Jaremuthe, kgosi ya Lakishe, kgosi ya Egelone. 24  Mme ga diragala gore fela fa ba sena go ntshetsa dikgosi tseno kwa go Joshua, Joshua a bitsa banna botlhe ba Iseraele mme a raya balaodi ba banna ba ntwa ba ba neng ba tsamaile le ene a re: “Tlang kwano. Gatang dikgosi tseno ka dinao kafa morago ga melala ya tsone.”+ Ka jalo ba tla mme ba di gata ka dinao kafa morago ga melala ya tsone.+ 25  Mme Joshua a ba raya a re: “Lo se ka lwa boifa le fa e le go tshoga.+ Lo nne pelokgale lo bo lo nonofe, gonne Jehofa o tla dira baba botlhe ba lona jaana ba lo lwang le bone.”+ 26  Morago ga moo Joshua a ba kgemetha a ba bolaya mme a ba pega mo dikoteng tse tlhano, mme ba tswelela ba pegilwe mo dikoteng go fitlha maitseboa.+ 27  Mme ga diragala gore ka nako ya fa letsatsi le phirima Joshua a ntsha taelo, mme ba ba folosa mo dikoteng+ ba ba latlhela mo logageng mo ba neng ba iphitlhile gone. Morago ga moo ba baya maje a magolo mo molomong wa logaga—a nna foo go fitlha mo go lone letsatsi leno. 28  Joshua a thopa Makeda mo letsatsing leo a e kgemetha ka bogale jwa tšhaka. Mme kgosi ya yone, a e senya+ yone le moya mongwe le mongwe o o neng o le mo go yone. A se ka a letla gore go sale mofalodi ope. Ka jalo a dira kgosi ya Makeda fela jaaka a ne a dirile kgosi ya Jeriko. 29  Foo Joshua mmogo le Iseraele yotlhe ba fetela pele go tswa Makeda go ya Libena mme ba lwa le Libena. 30  Ka jalo le yone Jehofa a e tsenya mo seatleng sa Iseraele mmogo le kgosi ya teng, ba e kgemetha ka bogale jwa tšhaka mmogo le moya mongwe le mongwe o o neng o le mo go yone. Ba se ka ba letla gore go sale mofalodi ope mo go yone. Ka jalo ba dira kgosi ya teng fela jaaka ba ne ba dirile kgosi ya Jeriko. 31  Morago ga moo Joshua le Iseraele yotlhe ba fetela pele go tswa Libena go ya Lakishe mme ba thibelela kgatlhanong le yone le go lwa le yone. 32  Ka jalo Jehofa a tsenya Lakishe mo seatleng sa Iseraele mo e leng gore ba ne ba e thopa mo letsatsing la bobedi, ba e kgemetha ka bogale jwa tšhaka+ mmogo le moya mongwe le mongwe o o neng o le mo go yone, go ya kafa go sotlhe se ba neng ba se dirile Libena. 33  Foo Horame kgosi ya Gesere+ a tlhatloga a ya go thusa Lakishe. Ka jalo Joshua a mo kgemetha le batho ba gagwe go fitlha a sa letla gore go sale mofalodi ope wa gagwe.+ 34  Morago ga moo Joshua le Iseraele yotlhe ba fetela pele go tswa Lakishe go ya Egelone mme ba thibelela kgatlhanong le yone le go lwa le yone. 35  Mme ba e thopa mo letsatsing leo ba bo ba e itaya ka bogale jwa tšhaka, ba senya moya mongwe le mongwe o o neng o le mo go yone mo letsatsing leo, go ya kafa go sotlhe se ba neng ba se dirile Lakishe.+ 36  Foo Joshua le Iseraele yotlhe ba tlhatloga go tswa Egelone go ya Heberone+ mme ba simolola go lwa le yone. 37  Ba e thopa ba e kgemetha le kgosi ya yone le metse yotlhe ya yone le moya mongwe le mongwe o o neng o le mo go yone ka bogale jwa tšhaka. A se ka a letla gore go sale mofalodi ope, go ya kafa go sotlhe se a neng a se dirile Egelone. Ka jalo a e senya+ le moya mongwe le mongwe o o neng o le mo go yone. 38  Labofelo Joshua le Iseraele yotlhe ba boela mo Debira+ mme ba simolola go lwa le yone. 39  A e thopa le kgosi ya teng le metse ya teng yotlhe, mme ba ba kgemetha ka bogale jwa tšhaka le go senya moya mongwe le mongwe o o mo go yone.+ A se ka a letla gore go sale mofalodi ope. Fela jaaka a ne a dirile Heberone, a dira Debira le kgosi ya teng jalo, le jaaka a ne a dirile Libena le kgosi ya teng. 40  Mme Joshua a kgemetha lefatshe lotlhe la kgaolo e e dithaba+ le Negebe+ le Shefela+ le mekgokolosa le dikgosi tsotlhe tsa teng. A se ka a letla gore go sale mofalodi ope, mme a senya+ sengwe le sengwe se se hemang,+ fela jaaka Jehofa Modimo wa Iseraele a ne a laetse.+ 41  Mme Joshua a ba kgemetha go tswa Kadeshe-barenea+ go ya Gasa+ le lefatshe lotlhe la Goshene le go fitlha kwa Gibeone. 42  Mme Joshua a thopa dikgosi tseno tsotlhe le lefatshe la tsone ka nako e le nngwe fela, ka gonne e ne e le Jehofa Modimo wa Iseraele yo o neng a tlhabanela Iseraele.+ 43  Morago ga moo Joshua mmogo le Iseraele yotlhe ba boela kwa bothibelelong kwa Gilegala.

Dintlha Tse di Kwa Tlase