Johane 20:1-31

20  Mo letsatsing la ntlha+ la beke Marea Magadalena a tla kwa lebitleng la kgakologelo go le phakela, go sa ntse go le lefifi, mme a bona leje le setse le tlositswe mo lebitleng la kgakologelo.+  Jalo a taboga mme a tla kwa go Simone Petere le kwa morutweng yo mongwe,+ yo Jesu a neng a mo rata, mme a ba raya a re: “Ba tsere Morena mo lebitleng la kgakologelo,+ mme ga re itse kwa ba mo laditseng gone.”  Foo Petere+ le morutwa yo mongwe ba tswa mme ba tsamaela kwa lebitleng la kgakologelo.  Ee, ba babedi bano mmogo ba simolola go taboga; mme morutwa yo mongwe a tabogela kwa pele ga ga Petere ka lobelo lo logolo mme a fitlha pele kwa lebitleng la kgakologelo.  Mme, fa a okomela, a bona dihapo di le fa fatshe,+ le fa go ntse jalo a se ka a tsena.  Go tswa foo Simone Petere le ene a tla a mo setse morago, mme a tsena mo lebitleng la kgakologelo. Mme a bona dihapo di le fa fatshe,+  le letsela le le neng le le mo tlhogong ya gagwe le se fa fatshe le dihapo mme le phuthetswe fa thoko kwa lefelong le lengwe.  Jalo, ka nako eo, morutwa yo mongwe yo o neng a fitlhile pele kwa lebitleng la kgakologelo le ene a tsena, mme a bona a ba a dumela.  Gonne ba ne ba ise ba lemoge lokwalo lo lo reng o tshwanetse go tsoga mo baswing.+ 10  Mme jalo barutwa ba boela kwa magaeng a bone. 11  Le fa go ntse jalo, Marea a nna a eme kwa ntle gaufi le lebitla la kgakologelo, a lela. Fa a ntse a lela, a okomela go leba mo lebitleng la kgakologelo 12  mme a bona baengele ba babedi+ ba apere bosweu ba ntse mongwe kwa tlhogong mme yo mongwe kwa dinaong fa mmele wa ga Jesu o neng o letse gone. 13  Mme ba mo raya ba re: “Mosadi, o lelelang?” A ba raya a re: “Ba tsere Morena wa me, mme ga ke itse kwa ba mo laditseng gone.” 14  Morago ga go bua dilo tseno, a leba kwa morago a bona Jesu a eme, mme a se ka a lemoga gore e ne e le Jesu.+ 15  Jesu a mo raya a re: “Mosadi, o lelelang? O batla mang?”+ Ene, e re ka a ithaya a re e ne e le motlhokomedi wa tshingwana, a mo raya a re: “Rra, fa o mo tsere, mpolelela kwa o mo laditseng gone, mme ke tla mo tsaya.” 16  Jesu a mo raya a re: “Marea!”+ Fa a retologa, a mo raya, ka Sehebera, a re: “Raboni!”+ (mo go rayang “Moruti!”) 17  Jesu a mo raya a re: “Tlogela go ntlamparela. Gonne ga ke ise ke tlhatlogele kwa go Rara. Mme tsamaya o ye kwa go bomorwarre+ o ba reye o re, ‘Ke tlhatlogela kwa go Rre+ le Rraalona le kwa Modimong+ wa me le Modimo wa lona.’”+ 18  Marea Magadalena a tla mme a tlisetsa barutwa dikgang tseno: “Ke bone Morena!” le gore o ne a bua dilo tseno le ene.+ 19  Jalo, e rile go le lotlatlana mo letsatsing leo, la ntlha la beke,+ e bile, le mororo ditswalo di ne di lotletswe kwa barutwa ba neng ba le gone ka ntlha ya go boifa+ Bajuda, Jesu a tla+ a ema mo gare ga bone a ba raya a re: “A kagiso e nne le lona.”+ 20  Mme fa a sena go bua seno a ba bontsha diatla tsa gagwe mmogo le letlhakore la gagwe.+ Mme barutwa ba ipela+ fa ba bona Morena. 21  Jalo, Jesu a ba raya gape a re: “A kagiso e nne le lona. Fela jaaka Rara a nthomile,+ le nna ke a lo roma.”+ 22  Fa a sena go bua seno a ba budulela a ba a ba raya a re: “Amogelang moya o o boitshepo.+ 23  Fa lo itshwarela maleo a batho bangwe,+ ba nna ba a itshwaretswe; fa lo tshwara a batho bangwe, a nna a tshwerwe.”+ 24  Mme Thomase,+ mongwe wa ba ba lesome le bobedi, yo o neng a bidiwa Lewelana, o ne a se na le bone fa Jesu a tla. 25  Ka gone barutwa ba bangwe ba mo raya ba re: “Re bone Morena!” Mme a ba raya a re: “Fa ke sa bone mo diatleng tsa gagwe lobadi lwa dimapo mme ka tsenya monwana wa me mo lobading lwa dimapo ka ba ka tsenya seatla sa me mo letlhakoreng la gagwe,+ eleruri ga ke na go dumela.”+ 26  Ebu, malatsi a le robedi moragonyana barutwa ba gagwe ba bo ba le mo teng ga ntlo gape, le Thomase a na le bone. Jesu a tla, le mororo ditswalo di ne di lotletswe, mme a ema mo gare ga bone a re: “E kete lo ka nna le kagiso.”+ 27  Morago ga moo a raya Thomase a re: “Tsenya monwana wa gago fano, o bone diatla tsa me, o bo o tseye seatla sa gago o se tsenye mo letlhakoreng la me, o tlogele go nna yo o sa dumeleng mme o nne yo o dumelang.” 28  Fa Thomase a araba a mo raya a re: “Morena wa me le Modimo wa me!”+ 29  Jesu a mo raya a re: “Ka gonne o mpone a o dumetse? Go itumela ba ba sa boneng mme le fa go ntse jalo ba dumela.”+ 30  Eleruri, Jesu o ne a dira le ditshupo tse dingwe tse dintsi fa pele ga barutwa, tse di sa kwalwang mo lokwalong lono lwa momeno.+ 31  Mme tseno di kwadilwe+ gore lo tle lo dumele gore Jesu ke Keresete Morwa Modimo, le gore, ka ntlha ya go dumela,+ lo tle lo nne le botshelo ka leina la gagwe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase