Johane 19:1-42

19  Jalo, ka nako eo, Pilato a tsaya Jesu mme a mo kgwathisa.+  Mme masole a loga serwalo ka mitlwa mme a se mo rwesa mo tlhogong a bo a mo apesa seaparo sa kafa ntle+ se se bobududu jo bo mokgona;  mme a tla kwa go ene a re: “Dumela, wena Kgosi ya Bajuda!” Gape, a mo faphola mo sefatlhegong.+  Pilato a tswela gape kwa ntle mme a ba raya a re: “Bonang! Ke mo tlisa kwa go lona kwa ntle gore lo itse gore ga ke bone molato ope mo go ene.”+  Jalo Jesu a tswela kwa ntle, a rwele serwalo se se tletseng mitlwa e bile a apere seaparo sa kafa ntle se se bobududu jo bo mokgona. Mme a ba raya a re: “Bonang! Monna!”  Le fa go ntse jalo, e rile baperesiti ba bagolo le badiredi ba mmona, ba goa, ba re: “Mmapole! Mmapole!”+ Pilato a ba raya a re: “Mo tseyeng lona ka bolona lo mmapole, gonne ga ke bone molato ope mo go ene.”+  Bajuda ba mo araba ba re: “Re na le molao,+ mme go ya ka molao ono o tshwanetse go swa, ka gonne o itirile morwa Modimo.”+  Jalo e rile Pilato a utlwa lefoko leno, a boifa thata;  mme a tsena gape mo ntlong ya segosi ya molaodi a raya Jesu a re: “O tswa kae?” Mme Jesu a se ka a mo araba.+ 10  Ka gone Pilato a mo raya a re: “A ga o bue le nna?+ A ga o itse gore ke na le taolo ya go go golola e bile ke na le taolo ya go go bapola?” 11  Jesu a mo araba a re: “O ka bo o se na taolo ka gope kgatlhanong le nna fa o ne o sa e newa go tswa kwa godimo.+ Ke gone ka moo monna yo o go nneetseng a nang le boleo jo bogolo thata.” 12  Ka lebaka leno Pilato a nna a batla kafa a ka mo gololang ka gone. Mme Bajuda ba goa, ba re: “Fa o golola monna yono, ga o tsala ya ga Kaesara. Motho mongwe le mongwe yo o itirang kgosi o bua kgatlhanong le Kaesara.”+ 13  Jalo Pilato, morago ga go utlwa mafoko ano, a ntshetsa Jesu kwa ntle, mme a nna mo setulong sa katlholo mo lefelong le le bidiwang Bodilo Jwa Matlapa, mme, ka Sehebera, e le Gabatha. 14  Jaanong e ne e le paakanyetso+ ya tlolaganyo; e ne e le mo e ka nnang ura ya borataro. Mme a raya Bajuda a re: “Bonang! Kgosi ya lona!” 15  Le fa go ntse jalo, ba goa ba re: “Mo tlose! Mo tlose! Mmapole!” Pilato a ba raya a re: “A ke bapole kgosi ya lona?” Baperesiti ba bagolo ba araba ba re: “Ga re na kgosi epe fa e se Kaesara.”+ 16  Jalo ka nako eo, a ba mo neela gore a bapolwe.+ Foo ba kgomogela Jesu. 17  Mme, a itshikaretse kota ya tlhokofatso,+ a tswela+ kwa go tweng Felo ga Logata, mo go bidiwang Gologotha ka Sehebera;+ 18  mme ba mmapolela koo,+ mmogo le banna ba bangwe ba babedi, yo mongwe mo letlhakoreng leno le yo mongwe kafa go lele mme Jesu a le fa gare.+ 19  Pilato a kwala le sereto mme a se baya mo koteng ya tlhokofatso. Se ne se kwadilwe: “Jesu Monasaretha Kgosi ya Bajuda.”+ 20  Jalo bontsi jwa Bajuda ba bala sekwalo seno, ka gonne lefelo le Jesu a neng a bapolelwa kwa go lone le ne le le gaufi le motse;+ mme se ne se kwadilwe ka Sehebera, ka Selatine, le ka Segerika. 21  Le fa go ntse jalo, baperesiti ba bagolo ba Bajuda ba raya Pilato ba re: “O se ka wa kwala ‘Kgosi ya Bajuda,’ mme e re o rile ‘Ke Kgosi ya Bajuda.’” 22  Pilato a araba a re: “Se ke se kwadileng ke se kwadile.” 23  Jaanong e rile masole a sena go bapola Jesu, a tsaya diaparo tsa gagwe tsa kafa ntle a di kgaoganya dikarolo di le nnè, lesole lengwe le lengwe karolo e le nngwe, le seaparo sa kafa teng. Mme seaparo sa kafa teng se ne se se na moroko, se rarilwe go tswa kwa godimo go ya le boleele jwa sone.+ 24  Jalo ba raana ba re: “A re se se gagoleng, mme a re se tlhomamiseng ka bola gore e tla nna sa ga mang.” Seno e ne e le gore lokwalo lo tle lo diragadiwe lo lo reng: “Ba ne ba kgaoganya diaparo tsa me tsa kafa ntle, mme diaparo tsa me ba di tshela bola.”+ Ruri masole a ne a dira dilo tseno. 25  Le fa go ntse jalo, go bapa le kota ya tlhokofatso ya ga Jesu, go ne go eme mmaagwe+ le monnaa mmaagwe; Marea+ mosadi wa ga Kelopase, le Marea Magadalena.+ 26  Jalo Jesu, ka a bona mmaagwe le morutwa yo a neng a mo rata+ ba eme gaufi, a raya mmaagwe a re: “Mosadi, bona! Morwao!” 27  Morago ga moo a raya morutwa yono a re: “Bona! Mmago!” Mme go tloga ka nako eo go ya pele morutwa yono a mo tseela kwa legaeng la gagwe. 28  Morago ga seno, e rile Jesu a itse gore mo nakong eno dilo tsotlhe di ne di diragaditswe, gore lokwalo lo tle lo diragadiwe a re: “Ke nyorilwe.”+ 29  Sejana se ne se ntse foo se tletse beine e e botšarara. Jalo ba tlhomela ngami e e tletseng beine e e botšarara mo lotlhakeng lwa mosiama mme ba e tlisa mo molomong wa gagwe.+ 30  E rile, jaanong, Jesu a sena go amogela beine e e botšarara, a re: “Go diragaditswe!”+ mme, ya re a oba tlhogo, a neela moya wa gagwe.+ 31  Foo Bajuda, e re ka e ne e le Paakanyo,+ gore mebele e tle e se ka ya nnela ruri+ mo dikoteng tsa tlhokofatso ka Sabata, (gonne letsatsi la Sabata eo e ne e le le legolo,)+ ba kopa Pilato gore a dire gore ba rojwe maoto mme mebele e tlosiwe. 32  Jalo, masole a tla mme a roba maoto a monna wa ntlha le a monna yo mongwe yo o neng a bapotswe le ene. 33  Mme fa ba tla mo go Jesu, ka ba ne ba bona gore o ne a setse a sule, ba se ka ba roba maoto a gagwe. 34  Le fa go ntse jalo mongwe wa masole a tlhaba letlhakore la gagwe ka lerumo,+ ka yone nako eo madi le metsi tsa tswa. 35  Mme yo o boneng seno o neile bosupi, mme bosupi jwa gagwe bo boammaaruri, e bile monna yoo o a itse gore o bolela dilo tse di boammaaruri, gore le lona lo tle lo dumele.+ 36  Tota e bile, dilo tseno di ne tsa diragala gore lokwalo lo diragadiwe lo lo reng: “Ga go kitla go rojwa le fa e le lerapo la gagwe.”+ 37  Mme, gape, lokwalo lo longwe lwa re: “Ba tla leba kwa go Ene yo ba mo tlhabileng.”+ 38  Jaanong morago ga dilo tseno Josefa yo o tswang kwa Arimathea, yo e neng e le morutwa wa ga Jesu mme a loba seno ka ntlha ya go bo a boifa Bajuda,+ a kopa Pilato gore a tseye mmele wa ga Jesu; mme Pilato a mo naya tetla.+ Jalo a tla mme a tsaya mmele wa gagwe.+ 39  Nikodemo le ene, e leng monna yo o neng a tla mo go ene go le bosigo ka lekgetlo la ntlha, a tla a tlisa potokwe ya mera le mekgwapha, e le diponto di ka nna lekgolo.+ 40  Jalo ba tsaya mmele wa ga Jesu ba o hapa ka dihapo tse di nang le ditswaiso,+ fela ka yone tsela e Bajuda ba neng ba tlwaetse go baakanyetsa phitlho ka yone. 41  Ga diragala gore, kwa lefelong le a neng a bapoletswe kwa go lone ga bo go na le tshingwana, mme mo tshingwaneng go ne go na le lebitla le lesha la kgakologelo,+ le go iseng go ke go ladiwe ope mo go lone. 42  Mme, ka ntlha ya paakanyetso+ ya Bajuda, ba latsa Jesu koo, ka gonne lebitla la kgakologelo le ne le le gautshwane.

Dintlha Tse di Kwa Tlase