Johane 15:1-27

15  “Ke nna mofine+ wa boammaaruri, mme Rre ke modiri wa mo tshimong.+  Kala nngwe le nngwe e e mo go nna e e sa ungweng maungo o a e tlosa,+ mme nngwe le nngwe e e ungwang maungo o a e phepafatsa,+ gore e tle e ungwe maungo a a oketsegileng.  Lo setse lo le phepa ka ntlha ya lefoko le ke le buileng le lona.+  Nnelang ruri seoposengwe le nna, le nna ke le seoposengwe le lona.+ Fela jaaka kala e ka se ka ya ungwa maungo ka boyone fa e sa nnele ruri mo mofineng, ka yone tsela eo le lona lo ka se ka, fa lo sa nnele ruri seoposengwe le nna.+  Nna ke mofine, lona lo dikala. Yo o nnang a le seoposengwe le nna, le nna ke le seoposengwe le ene, yono o ungwa maungo a mantsi;+ ka gonne kwantle ga me ga lo ka ke lwa dira sepe ka gope.  Fa motho a sa nnele ruri seoposengwe le nna, o latlhelwa kwa ntle jaaka kala mme o a omelela; mme batho ba phuthe dikala tseo ba di latlhele mo molelong mme di jewe ka molelo.+  Fa lo nnela ruri seoposengwe le nna mme mafoko a me a nnela ruri mo go lona, kopang le fa e le eng se lo se eletsang mme se tla lo diragalela.+  Rre o galalediwa ke seno, gore lo nne lo ungwe maungo a mantsi lo bo lo itshupe lo le barutwa ba me.+  Fela jaaka Rara a nthatile+ le nna ke lo ratile, nnelang ruri mo loratong lwa me. 10  Fa lo boloka ditaelo tsa me,+ lo tla nnela ruri mo loratong lwa me, fela jaaka ke bolokile ditaelo tsa ga Rara+ mme ka nnela ruri mo loratong lwa gagwe. 11  “Dilo tseno ke di buile le lona, gore boipelo jwa me bo tle bo nne mo go lona le gore boipelo jwa lona bo tle bo tladiwe.+ 12  Eno ke taelo ya me, gore lo ratane fela jaaka ke lo ratile.+ 13  Ga go na ope yo o nang le lorato lo logolo go feta lono, gore motho a neele moya wa gagwe mo boemong jwa ditsala tsa gagwe.+ 14  Lo ditsala tsa me fa lo dira se ke se lo laolelang.+ 15  Ga ke tlhole ke lo bitsa batlhanka, ka gonne motlhanka ga a itse se mong wa gagwe a se dirang. Mme ke lo biditse ditsala,+ ka gonne dilo tsotlhe tse ke di utlwileng mo go Rre ke lo di itsisitse.+ 16  Lo ne lwa se ka lwa ntlhopha, mme nna ke tlhophile lona, mme ke ne ka lo tlhoma gore lo tswelele lo bo lo nne lo ungwe maungo+ le gore maungo a lona a nnele ruri; gore le fa e le eng se lo se kopang Rara ka leina la me a tle a se lo neye.+ 17  “Dilo tseno ke a di lo laela, gore lo ratane.+ 18  Fa lefatshe le lo tlhoile, lo a itse gore le ntlhoile pele ga le tlhoa lona.+ 19  Fa lo ne lo le karolo ya lefatshe, lefatshe le ne le tla rata se e leng sa lone. Jaanong ka gonne ga lo karolo ya lefatshe,+ mme ke lo tlhophile mo lefatsheng, ka lebaka leno lefatshe le lo tlhoile.+ 20  Gakologelwang lefoko le ke le lo reileng ka re, Motlhanka ga a mogolo go feta mong wa gagwe. Fa ba mpogisitse, ba tla lo bogisa le lona;+ fa ba bolokile lefoko la me, ba tla boloka le la lona. 21  Mme ba tla lo dira dilo tseno tsotlhe ka ntlha ya leina la me, ka gonne ga ba itse yo o nthomileng.+ 22  Fa ke ne ke sa tla e bile ke sa bua le bone, ba ka bo ba se na boleo;+ mme jaanong ga ba na seipato sa boleo jwa bone.+ 23  Yo o ntlhoileng o tlhoile le Rre.+ 24  Fa ke ne ke sa dira mo gare ga bone ditiro tse go seng ope o sele yo o di dirileng,+ ba ka bo ba se na boleo;+ mme jaanong ba bone ba bo ba ntlhoa mmogo le Rre.+ 25  Mme ke gore lefoko le le kwadilweng mo Molaong wa bone le tle le diragadiwe le le reng, ‘Ba ne ba ntlhoa kwantle ga lebaka.’+ 26  Fa mothusi a goroga yo ke tla lo mo romelelang go tswa kwa go Rara,+ e leng moya wa boammaaruri, o o tswang kwa go Rara, ene yoo o tla neela bosupi ka ga me; 27  mme lona, le lona, lo tshwanetse go naya bosupi,+ ka gonne lo nnile le nna go tloga fa ke ne ke simolola.

Dintlha Tse di Kwa Tlase