Johane 12:1-50

12  Jalo, malatsi a le marataro pele ga tlolaganyo, Jesu a goroga kwa Bethani,+ kwa Lasaro+ yo Jesu a neng a mo tsositse mo baswing a neng a le gone.  Jalo ba mo direla modiro wa dijo tsa maitseboa gone, mme Maratha+ o ne a direla,+ e bile Lasaro e ne e le mongwe wa ba ba ntseng ka go sekama fa tafoleng le ene.+  Jalo, Marea a tsaya ponto ya leokwane le le nkgang monate, naredo ya mmatota,+ e e tlhwatlhwakgolo fela thata, a tlotsa dinao tsa ga Jesu a ba a phimola dinao tsa gagwe ka moriri wa gagwe.+ Ntlo ya tlala ka lonko lo lo monate lwa leokwane le le nkgang monate.  Mme Judase Isekariota,+ mongwe wa barutwa ba gagwe, yo o neng a tloga a mo oka, a re:  “Ke ka ntlha yang fa leokwane le le nkgang monate+ leno le ne le sa rekisiwe ka didenario di le makgolo a mararo mme tsa newa batho ba ba humanegileng?”+  Le fa go ntse jalo, o ne a bua seno, e seng ka gonne a ne a tshwenyegile ka bahumanegi, mme ka gonne a ne a le legodu+ e bile a ne a tshola letlole la madi+ mme a ne a tle a tseye madi a a tsentsweng mo go lone.  Jalo Jesu a re: “Mo lese, gore a nne a boloke tlwaelo eno ka ga letsatsi la phitlho ya me.+  Gonne lo na le bahumanegi+ ka metlha, mme nna ga lo kitla lo nna le nna ka metlha.”  Jalo boidiidi jo bogolo jwa Bajuda jwa itse gore o ne a le koo, mme jwa tla, e seng ka ntlha ya ga Jesu fela, mme gape e le go bona Lasaro, yo a mo tsositseng mo baswing.+ 10  Baperesiti ba bagolo jaanong ba gakololana go bolaya le Lasaro,+ 11  ka gonne ka ntlha ya gagwe bontsi jwa Bajuda bo ne bo ya koo e bile bo dumela mo go Jesu.+ 12  Letsatsi le le latelang boidiidi jo bogolo jo bo neng bo tlile moletlong, fa bo utlwa gore Jesu o ne a tla kwa Jerusalema, 13  jwa tsaya dikala tsa ditlhare tsa mokolane+ mme jwa tswa jwa ya go mo kgatlhantsha. Mme jwa goa+ bo re: “Boloka, re a go rapela!+ A go bakwe yo o tlang ka leina+ la ga Jehofa, e leng yone kgosi+ ya Iseraele!” 14  E rile Jesu a sena go bona esele e potlana,+ a nna mo go yone, fela jaaka go kwadilwe go twe: 15  “Se boife, morwadia Siona. Bona! Kgosi ya gago e etla,+ e ntse mo godimo ga eselana ya esele.”+ 16  Dilo tseno barutwa ba gagwe ba ne ba sa di lemoge la ntlha,+ e rile Jesu a galalediwa,+ ya nna gone ba gakologelwang gore dilo tseno di ne di kwadilwe mabapi le ene le gore ba ne ba dira dilo tseno mo go ene.+ 17  Jalo boidiidi jo bo neng bo na le ene fa a ne a bitsa Lasaro+ mo lebitleng la kgakologelo a ba a mo tsosa mo baswing jwa nna jwa naya bosupi.+ 18  Ka lebaka leno boidiidi, ka gonne bo utlwile gore o ne a dirile sesupo seno,+ le jone jwa mo kgatlhantsha. 19  Jalo Bafarasai+ ba bua jaana mo gare ga bone: “Lo a lemoga gore ga lo fitlhe gope gotlhelele. Bonang! Lefatshe le mo setse morago.”+ 20  Jaanong go ne go na le Bagerika+ bangwe mo gare ga ba ba neng ba tlile go obamela kwa moletlong. 21  Jalo, bano ba atamela Filipo+ yo o neng a tswa kwa Bethesaida wa Galalea, mme ba mo kopa, ba re: “Rra, re batla go bona Jesu.”+ 22  Filipo a tla a bolelela Anderea. Anderea le Filipo ba tla ba bolelela Jesu. 23  Mme Jesu a ba araba, a re: “Nako e tlile ya gore Morwa motho a galalediwe.+ 24  Ammaaruri ammaaruri ke a lo raya, Fa tlhaka ya korong e sa wele mo mmung e bo e swa,+ e nna e le tlhaka e le nngwe fela; mme fa e swa, ke gone e ungwang maungo a mantsi. 25  Yo o ratang moya wa gagwe o a o senya, mme yo o tlhoileng moya wa gagwe+ mo lefatsheng leno o tla o dibelela botshelo jo bo sa khutleng.+ 26  Fa mongwe a batla go ntirela, a a ntshale morago, mme kwa ke leng gone modiredi wa me le ene o tla nna gone koo.+ Fa mongwe a batla go ntirela, Rara o tla mo tlotla.+ 27  Jaanong moya wa me o tshwenyegile,+ mme ke tla reng? Rara, mpoloke mo nakong eno.+ Le fa go ntse jalo, ke gone ka moo ke tlileng mo nakong eno. 28  Rara, galaletsa leina la gago.” Jalo lentswe+ la tswa kwa legodimong la re: “Ke le galaleditse e bile ke tla le galaletsa gape.”+ 29  Ka gone boidiidi jo bo neng bo eme fa gaufi jwa ba jwa le utlwa jwa re go ne go dumile maru. Ba bangwe ba simolola go re: “Moengele o buile le ene.” 30  Fa Jesu a araba a re: “Lentswe leno le utlwetse, e seng ka ntlha ya me, mme ka ntlha ya lona.+ 31  Jaanong lefatshe leno le a atlholwa; jaanong mmusi wa lefatshe leno+ o tla latlhelwa kwa ntle.+ 32  Le fa go ntse jalo nna, fa ke tsholediwa+ go tswa mo lefatsheng, ke tla gogela batho ba mefuta yotlhe kwa go nna.”+ 33  Seno o ne tota a se bua go kaya gore ke loso lwa mofuta ofe lo a neng a tloga a lo swa.+ 34  Jalo boidiidi jwa mo araba jwa re: “Re utlwile mo Molaong gore Keresete o ntse ka bosaengkae;+ mme go tla jang gore o re Morwa motho o tshwanetse a tsholediwa?+ Morwa motho yono ke mang?”+ 35  Jalo Jesu a ba raya a re: “Lesedi le tla nna mo gare ga lona ka lobakanyana. Tsamayang fa lo sa ntse lo na le lesedi, gore lefifi+ le se lo fekeetse; mme yo o tsamayang mo lefifing ga a itse kwa a yang gone.+ 36  Fa lo sa ntse lo na le lesedi, supang tumelo mo leseding, gore lo nne bana ba lesedi.”+ Jesu o ne a bua dilo tseno mme a tswa a ba iphitlhela. 37  Le mororo a ne a dirile ditshupo tse dintsi thata jalo fa pele ga bone, ba ne ba sa dumele mo go ene, 38  mo lefoko la ga Isaia moporofeti le neng la diragadiwa le a neng a le bua a re: “Jehofa, ke mang yo o dumetseng mo selong se se utlwilweng ke rona?+ Mme fa e le lebogo la ga Jehofa, ke mang yo o le senoletsweng?”+ 39  Lebaka la go bo ba ne ba sa kgone go dumela ke gore gape Isaia o ne a re: 40  “O foufaditse matlho a bone e bile o kgwaraladitse dipelo tsa bone,+ gore ba se ka ba bona ka matlho a bone mme ba tlhaloganya ka dipelo tsa bone ba bo ba sokologa mme ka ba fodisa.”+ 41  Isaia o ne a bua dilo tseno ka gonne o ne a bona kgalalelo ya gagwe,+ mme a bua ka ga gagwe. 42  Le fa go ntse jalo, ba le bantsi le babusi tota, ba ne ba dumela mo go ene,+ mme ka ntlha ya Bafarasai, ba ne ba sa bolele fa ba dumela mo go ene, gore ba se ka ba lelekwa mo sinagogeng;+ 43  gonne ba ne ba rata go galaletswa ke batho go feta go galaletswa ke Modimo.+ 44  Le fa go ntse jalo, Jesu a goa mme a re: “Yo o dumelang mo go nna ga a dumele mo go nna fela, mme gape o dumela le mo go yo o nthomileng;+ 45  mme yo o mponang o bona le yo o nthomileng.+ 46  Ke tlile jaaka lesedi mo lefatsheng,+ gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go nna a se ka a nnela ruri mo lefifing.+ 47  Mme fa mongwe a utlwa mafoko a me mme a sa a boloke, ga ke mo atlhole; gonne ga ke a tlela go atlhola lefatshe,+ mme ke tletse go boloka lefatshe.+ 48  Yo o intlhokomolosang mme a sa amogele mafoko a me o na le yo o mo atlholang. Lefoko+ le ke le buileng ke lone le le tla mo atlholang mo letsatsing la bofelo; 49  ka gonne ga ke a ipuela fela, mme Rara ka boene yo o nthomileng o nneile taelo ka ga gore ke bolele eng le gore ke bue eng.+ 50  Gape, ke a itse gore taelo ya gagwe e raya botshelo jo bo sa khutleng.+ Jalo dilo tse ke di buang, fela jaaka Rara a di mpoleletse, ke di bua jalo.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase