Joele 2:1-32

2  “Letsang lonaka mo Siona,+ lona banna, lo bo lo tlhabe mokgosi wa ntwa+ mo thabeng ya me e e boitshepo.+ A banni botlhe ba lefatshe ba fuduege;+ gonne letsatsi la ga Jehofa le etla,+ gonne le gaufi!  Ke letsatsi la lefifi le letobo,+ letsatsi la maru le letobo le lentshontsho, jaaka lesedi la bosa le aparetse dithaba.+ “Go na le setšhaba sa batho ba bantsi ba ba nonofileng;+ ga go ise go nne le bape ba ba tshwanang le bone go tloga nakong e e fetileng e e sa tlhomamisegeng,+ e bile ga go kitla go nna le ba bangwe gape morago ga bone go fitlha dingwageng tsa kokomana go ya go kokomana.  Kwa pele ga bone, molelo o laitse,+ mme kwa morago ga bone kgabo ya molelo e a ja.+ Lefatshe le kwa pele ga bone jaaka tshingwana ya Edene;+ mme kwa morago ga bone ke naga e e kgakgabetseng, e bile go itshupile go se na sepe sa yone se se falolang.  “Ponalo ya bone e tshwana le ponalo ya dipitse, e bile ba nna ba taboga jaaka dipitse.+  Ba nna ba kalapa jaaka e kete ka modumo wa dikara kwa godimo ga dithaba,+ jaaka e kete ka modumo wa molelo o o tutumang o o lailang serite.+ Ba tshwana le setšhaba se se nonofileng sa batho, ba tlhomagane ka thulaganyo ya tlhabano.+  Ditšhaba tsa batho di tla nna mo ditlhabing tse di botlhoko thata ka ntlha ya bone.+ Fa e le difatlhego tsotlhe, ruri di tla tlala letshogo.+  “Ba siana jaaka banna ba ba maatla.+ Ba tlhatloga lobota jaaka banna ba ntwa. Mme mongwe le mongwe wa bone o tsamaya ka ditsela tsa gagwe, mme ga ba fetole ditselana tsa bone.+  Ga ba kgorometsane. Ba nna ba tsamaya jaaka monna yo o nonofileng mo tseleng ya gagwe; mme fa bangwe ba ka wa mo gare ga dibetsa tse di konopiwang, ba bangwe ga ba tswe mo tseleng.  “Ba gatlhamela mo teng ga motse. Ba siana mo loboteng. Ba tlhatloga matlo. Ba tsena ka difensetere jaaka legodu. 10  Lefatshe le fuduegile fa pele ga sone, magodimo a reketlile. Letsatsi le ngwedi ka botsone di fifetse,+ le tsone dinaledi di gonyeditse phatsimo ya tsone.+ 11  Mme Jehofa ka boene ruri o tla ntsha lentswe la gagwe+ fa pele ga mophato wa gagwe wa sesole,+ gonne bothibelelo jwa gagwe bo na le batho ba bantsi thata.+ Gonne yo o diragatsang lefoko la gagwe o thata; gonne letsatsi la ga Jehofa le legolo+ e bile le boitshega thata, mme ke mang yo o ka le itshokelang?”+ 12  “Jaanong gape,” go bua Jehofa, “boelang mo go nna ka dipelo tsa lona tsotlhe,+ le ka go itima dijo+ le ka go lela le ka go hutsafala.+ 13  Mme lo gagoganye dipelo tsa lona,+ e seng diaparo tsa lona;+ mme lo boele mo go Jehofa Modimo wa lona, gonne o pelontle le kutlwelobotlhoko,+ o bonya go galefa+ e bile o tletse bopelonomi jwa lorato,+ mme ruri o tla ikwatlhaya ka ntlha ya masetlapelo.+ 14  Ke mang yo o itseng gore a o tla boa mme a ikwatlhaye+ a ba a dira gore morago ga one go sale tshegofatso,+ tshupelo ya dijo tsa ditlhaka le tshupelo ya senō ya ga Jehofa Modimo wa lona? 15  “Letsang lonaka mo Siona.+ Itshepiseng nako ya go itima dijo.+ Phuthang kopano e e masisi.+ 16  Phuthang batho mmogo. Itshepiseng phuthego.+ Phuthang bannabagolo mmogo. Phuthang bana mmogo le ba ba anyang mabele.+ A monyadi a tswe mo phaposing ya gagwe e e kwa teng, le monyadiwa mo ntlwaneng ya gagwe ya nyalo. 17  “Fa gare ga mathudi le sebeso,+ a baperesiti, e bong badiredi ba ga Jehofa, ba lele ba re, ‘Ao tlhe Jehofa, a ko o utlwele batho ba gago botlhoko, mme o se ka wa dira boswa jwa gago kgobo,+ gore ditšhaba di ba buse. Ke ka ntlha yang fa ba tshwanetse go bua mo ditšhabeng ba re: “Modimo wa bone o kae?”’+ 18  Mme Jehofa o tla tlhoafalela lefatshe la gagwe+ e bile o tla bontsha batho ba gagwe bopelotlhomogi.+ 19  Mme Jehofa o tla araba a raya batho ba gagwe a re, ‘Bonang ke lo romelela mabele le beine e ntšha le leokwane, mme ruri di tla lo kgotsofatsa;+ e bile ga nkitla ke tlhola ke lo dira kgobo mo ditšhabeng.+ 20  Mme motho wa bokone+ ke tla mmaya kgakala ke mo ntsha mo go lona, e bile ke tla mo phatlalaletsa kwa lefatsheng le le se nang metsi le kwa go kgakgabetseng gone, sefatlhego sa gagwe se le ntlheng ya lewatle la botlhaba+ mme karolo ya gagwe e e kafa morago e le ntlheng ya lewatle la bophirima.+ Mme ruri monkgo o o bosula o o tswang mo go ene o tla tlhatloga, le sebodu se se tswang mo go ene se tla nna se tlhatloga;+ gonne ruri O tla dira selo se segolo mo go se A se dirang.’ 21  “O se ka wa boifa, wena lefatshe. Ipele o bo o itumele; gonne ruri Jehofa o tla dira selo se segolo mo go se A se dirang.+ 22  Lo se ka lwa boifa, lona dibatana tsa naga e e bulegileng,+ gonne ruri mafulo a kwa nageng a tla nna matala.+ Gonne setlhare se tla ntsha maungo a sone.+ Setlhare sa mofeige le mofine di tla ntsha maatla a tsone a botlhaga.+ 23  Mme lona, bomorwa Siona, ipeleng lo bo lo itumele mo go Jehofa Modimo wa lona;+ gonne o tla bo a ipaakanyeditse go lo naya pula ya letlhafula ka selekanyo se se siameng,+ mme o tla lo nesetsa pula e kgolo, pula ya letlhafula le pula ya dikgakologo, fela jaaka la ntlha.+ 24  Mme diboana di tla tlala mabele a a ntlafaditsweng, le ditshekega tsa segatisetso sa beine di tla penologa beine e ntšha le leokwane.+ 25  Mme ke tla lo duelela dingwaga tse tsie, le tsie e e gagabang e e se nang diphuka, le lefele le mogokong di neng tsa ja ka tsone, mophato wa me o mogolo wa sesole o ke o rometseng mo go lona.+ 26  Mme ruri lo tla ja, lo ja lo bo lo kgora,+ mme lo tla tshwanelwa ke go baka leina la ga Jehofa Modimo wa lona,+ yo o lo diretseng ka tsela e e gakgamatsang jaana;+ mme batho ba me ga ba ne ba tlhabiwa ke ditlhong ka bosakhutleng.+ 27  Mme lo tla tshwanelwa ke go itse gore ke mo gare ga Iseraele,+ le gore ke nna Jehofa Modimo wa lona mme ga go na ope o sele.+ Mme batho ba me ga ba ne ba tlhabiwa ke ditlhong ka bosakhutleng. 28  “Mme morago ga moo go tla diragala gore ke tshololele moya+ wa me mo nameng ya mofuta mongwe le mongwe,+ mme bomorwaalona le bomorwadialona+ ba tla porofeta. Fa e le bannabagolo ba lona bone, ba tla lora ditoro. Fa e le makau a lona, a tla bona diponatshegelo. 29  Mme mo malatsing ao ke tla tshololela moya wa me le mo batlhankeng le mo malateng.+ 30  “Mme ke tla dira dikgakgamatso mo magodimong+ le mo lefatsheng, madi le molelo le dithogomosi tsa mosi.+ 31  Letsatsi ka bolone le tla fetolwa lefifi,+ le ngwedi madi,+ pele letsatsi le legolo le le le boitshegang la ga Jehofa le tla.+ 32  Mme go tla diragala gore mongwe le mongwe yo o bitsang leina la ga Jehofa o tla falola;+ gonne kwa Thabeng ya Siona le kwa Jerusalema go tla nna le ba ba falotseng,+ fela jaaka Jehofa a boletse, le mo bafaloding, ba Jehofa a ba bitsang.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase