Jeremia 9:1-26

9  E kete tlhogo ya me e ka bo e le metsi, le matlho a me e le motswedi wa dikeledi!+ Foo ke ne ke tla lela bosigo le motshegare ke lelela ba ba bolailweng setlhogo ba morwadia batho ba me.+  E kete nkabo ke na le lefelo la batsamai la bonno kwa nageng!+ Foo ke ne ke tla tlogela batho ba me mme ke tswe mo go bone, gonne botlhe ke baakafadi,+ kopano e e masisi ya ba ba dirang ka boferefere;+  mme ba oba loleme lwa bone jaaka bora jwa bone ka maaka;+ mme ga ba a itshupa ba le thata ka boikanyegi mo lefatsheng. “Gonne ba ne ba tswelela pele go tswa bosuleng go ya bosuleng, mme ba ne ba ntlhokomologa,”+ go bua Jehofa.  “Itiseng mongwe le mongwe mo molekaneng wa gagwe,+ mme lo se ka lwa ikanya morwarraamotho ope fela.+ Gonne morwarraamotho mongwe le mongwe ruri a ka tseela motho boemo,+ le molekane mongwe le mongwe o ka tsamayatsamaya jaaka yo o senyang batho leina,+  mme mongwe le mongwe o ntse a tsietsa molekane wa gagwe;+ e bile ga ba bue boammaaruri ka gope. Ba rutile loleme lwa bone go bua maaka.+ Ba itapisitse fela ka go dira phoso.+  “Bonno jwa gago bo mo gare ga tsietso.+ Ka tsietso ba ganne go nkitse,”+ go bua Jehofa.  Ka jalo Jehofa wa masomosomo o buile jaana: “Bonang, ke a ba nyerolosa, mme ke tshwanetse go ba tlhatlhoba,+ gonne go seng jalo ke tla dira jang ka ntlha ya morwadia batho ba me?+  Loleme lwa bone ke motswi o o bolayang setlhogo.+ Lo buile tsietso. Motho o nna a bua kagiso ka molomo wa gagwe le molekane wa gagwe; mme mo teng ga gagwe o a mo lalela.”+  “Ka ntlha ya dilo tseno a ga ke a tshwanela go dira gore ba ikarabelele?” go bua Jehofa. “Kgotsa a moya wa me ga o a tshwanela go ipusolosetsa mo setšhabeng se se tshwanang le seno?+ 10  Ke tla lelela dithaba ke bo ke di hutsafalela,+ mme ke tla opelela mafulo a a kwa nageng pina ya khutsafalo; gonne a tla bo a fisitswe+ gore go se nne motho yo o a ralalang le batho ga ba na go utlwa modumo wa diruiwa.+ Sebopiwa se se fofang sa magodimo mmogo le sebatana di tla bo di tshabile; di tla bo di tsamaile.+ 11  Mme ke tla dira Jerusalema mekoa ya maje,+ kutla ya bophokoje;+ le metse ya Juda ke tla e dira kgakgabalo, e nne e se na monni.+ 12  “Ke mang motho yo o botlhale, gore a tlhaloganye seno, le yo molomo wa ga Jehofa o buileng le ene, gore a tle a se bolele?+ Ke ka ntlha yang fa lefatshe le tshwanetse go nyelela, le fisiwe jaaka naga go se na ope yo o ralalang?”+ 13  Mme Jehofa a re: “Ka ntlha ya gore ba ne ba tlogela molao wa me o ke o ba neileng gore o nne fa pele ga bone, le ka gonne ga ba a utlwa lentswe la me le fa e le go tsamaya mo go lone,+ 14  mme ba ne ba nna ba tsamaya mo bologwading jwa dipelo tsa bone+ le fa morago ga ditshwantsho tsa ga Baale,+ tse borraabone ba neng ba ba rutile ka tsone;+ 15  ka jalo Jehofa wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o buile jaana, ‘Bonang, batho bano, ke dira gore ba je longana,+ mme ke tla dira gore ba nwe metsi a a botlhole;+ 16  ke tla ba gasamisa mo ditšhabeng tse bone le fa e le borraabone ba sa di itseng,+ mme ke tla romela tšhaka kwa morago ga bone go fitlha ke tla bo ke ba fedisitse.’+ 17  “Jehofa wa masomosomo o buile jaana, ‘Itshwareng ka tlhaloganyo, batho ke lona, mme lo bitse basadi ba ba opelang pina ya khutsafalo,+ gore ba tle; mme lo romeng le kwa basading ba ba ditswerere, gore ba tle,+ 18  le gore ba tle ba itlhaganele mme ba re lelele ka khutsafalo. E kete matlho a rona a ka elela dikeledi le matlho a rona a a phatsimang a rothe metsi.+ 19  Gonne go utlwilwe lentswe la selelo sa khutsafalo go tswa Siona:+ “A bo re thopilwe jang ne!+ A bo re tlhabilwe ke ditlhong thata jang ne! Gonne re tlogetse lefatshe; gonne ba latlhile maago a rona.”+ 20  Utlwang lentswe la ga Jehofa tlhe, lona basadi, mme e kete tsebe ya lona e ka tsaya lefoko la molomo wa gagwe. Go tswa foo rutang bomorwadialona selelo sa khutsafalo,+ mosadi mongwe le mongwe a rute molekane wa gagwe pina ya khutsafalo.+ 21  Gonne loso lo tsene ka difensetere tsa rona; lo tsene mo ditoreng tsa rona tsa bonno, gore lo fedise ngwana kwa mmileng, makau kwa dipatlelong.’+ 22  “Bua, ‘Jehofa o bua jaana: “Ditopo tsa batho le tsone di tshwanetse go wa jaaka motshotelo mo tshimong le jaaka mabele a a sa tswang go rojwa mo moleng wa thobo fa morago ga morobi, go se na yo o phuthang.”’”+ 23  Jehofa o buile jaana: “A monna yo o botlhale a se ka a ikgantsha ka ntlha ya botlhale jwa gagwe,+ mme a monna yo o thata a se ka a ikgantsha ka ntlha ya thata ya gagwe.+ A monna yo o humileng a se ka a ikgantsha ka ntlha ya dikhumo tsa gagwe.”+ 24  “Mme a yo o ikgantshang a ikgantshe ka ntlha ya selo seno, go nna le temogo+ le go nna le kitso ka ga me, gore ke nna Jehofa,+ Yo o supang bopelonomi jwa lorato, tshiamiso le tshiamo mo lefatsheng;+ gonne ke itumedisiwa ke dilo tseno,”+ go bua Jehofa. 25  “Bonang! Metlha e etla,” go bua Jehofa, “mme ke tla dira gore mongwe le mongwe yo o rupileng mme a sa ntse a sa rupa, a ikarabelele,+ 26  mo Egepeto+ le mo Juda+ le mo Edoma+ le mo go bomorwa Amona+ le mo Moabe+ le mo go botlhe ba moriri wa bone o kgaotsweng mo ditlhakoreng tsa tlhogo ba ba nnang kwa nageng;+ gonne ditšhaba tsotlhe ga di a rupa, mme ntlo yotlhe ya Iseraele ga e a rupa mo pelong.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase