Jeremia 8:1-22

8  “Ka nako eo,” go bua Jehofa, “batho gape ba tla tlisa marapo a dikgosi tsa Juda le marapo a dikgosana tsa yone le marapo a baperesiti le marapo a baporofeti le marapo a banni ba Jerusalema go tswa kwa diphupung tsa bone.+  Mme ba tla a anega fa pele ga letsatsi le ngwedi le masomosomo otlhe a legodimo a ba a ratileng le a ba a diretseng le a ba tsamaileng fa morago ga one+ le a ba a senkileng le a ba a ikobetseng.+ Ga ba na go phuthiwa, le fa e le go fitlhwa. Ba tla nna jaaka motshotelo mo godimo ga mmu.”+  “Mme masalela otlhe a a tla salang mo lelapeng leno le le bosula mo mafelong otlhe a ba ba setseng, a tla tlhopha loso go na le botshelo,+ kwa ke tla bong ke ba phatlalaleditse teng,”+ go bua Jehofa wa masomosomo.  “Mme o ba reye o re, ‘Jehofa o buile jaana: “A ba tla wa mme ba se tsoge gape?+ Fa a le mongwe a boela morago, a yo mongwe le ene ga a na go boela morago?+  Ke ka ntlha yang fa setšhaba seno, Jerusalema, se sa ikanyege ka bosaikanyegeng jo bo nnetseng ruri? Se tshwere tsietso;+ se ganne go boela morago.+  Ke tlhwaile tsebe,+ mme ka nna ka reetsa.+ Tsela e se neng se ntse se bua ka yone e ne e sa siama. Go ne go se na motho yo o ikwatlhaelang bosula jwa gagwe,+ a re, ‘Ke dirile eng?’ Mongwe le mongwe o boela mo tseleng e e rategang,+ jaaka pitse e e betsegelang mo tlhabanong.  Le eleng mogolori kwa magodimong—o itse sentle metlha ya one e e tlhomilweng;+ le leeba+ le peolwane le moritinkole—i tlhokomela sentle nako e nngwe le nngwe ya tsone e tsenang ka yone. Mme fa e le batho ba me bone, ga ba itse katlholo ya ga Jehofa.”’+  “‘Batho ke lona lo ka bua jang lwa re: “Re botlhale, le molao wa ga Jehofa o na le rona”?+ Eleruri, jaanong pene e e setang+ ya maaka ya bakwaledi e dirile ka maaka fela.  Ba ba botlhale ba tlhabilwe ke ditlhong.+ Ba tshogile mme ba tla tshwarwa. Bonang! Ba ganne lefoko la ga Jehofa, mme ba na le botlhale bofe?+ 10  Ka jalo ke tla naya banna ba bangwe basadi ba bone, masimo a bone ke tla a naya ba ba tla a ruang;+ gonne, go tloga mo go yo mmotlana thata go ya go yo mogolo thata, mongwe le mongwe o dira papadi ya tshiamololo;+ go simolola ka moporofeti go fitlha kwa moperesiting, mongwe le mongwe o dira ka maaka.+ 11  Mme ba leka go fodisa go robega ga morwadia batho ba me go le gonnye,+ ba re: “Go na le kagiso! Go na le kagiso!” mme go se na kagiso.+ 12  A ba ne ba tlhabiwa ke ditlhong ka gonne ba ne ba dirile se se makgapha?+ Sa ntlha, ruri ba ne ba ka se tlhabiwe ke ditlhong; se sengwe ke gore, ba ne ba sa itse gore go ntse jang go kokobediwa.+ “‘Ka jalo ba tla wa mo gare ga ba ba wang. Mo nakong e ba elwang tlhoko ka yone,+ ba tla kgotšwa,’ go buile Jehofa.+ 13  “‘Fa ke phutha, ke tla ba fedisa,’ go bua Jehofa.+ ‘Go tla bo go se na morara mo mofineng, gape go tla bo go se na difeige mo setlhareng sa mofeige,+ mme dikala tse di nang le makakaba ruri di tla swaba. Mme dilo tse ke di ba nayang di tla feta mo go bone.’” 14  “Ke ka ntlha yang fa re ntse fela? Phuthegang mmogo, mme re tsene mo metseng e e sireletsegileng+ re didimale kwa go yone. Gonne Jehofa Modimo wa rona ka boene o re didimaditse,+ o re naya metsi a a botlhole gore re a nwe,+ gonne re leofetse Jehofa. 15  Go ne go solofetswe kagiso, mme ga go a tla molemo ope;+ go ne go solofetswe nako ya phodiso, mme, bonang! letshogo!+ 16  Go utlwilwe mogono wa dipitse tsa gagwe go tswa Dana.+ Lefatshe lotlhe le simolotse go reketla ka ntlha ya modumo wa go kgwankgwanyega ga dipheke tsa gagwe.+ Mme di a tsena di bo di ja lefatshe le se se tletseng mo go lone, motse le banni ba one.” 17  “Gonne bonang, ke romela dinoga mo gare ga lona, dinoga tse di botlhole,+ tse di ka se tshereanngweng,+ mme ruri di tla lo loma,” go bua Jehofa. 18  Ke tletswe ke khutsafalo e e sa kgoneng go alafiwa.+ Pelo ya me e a lwala. 19  Bonang, go na le modumo wa morwadia batho ba me wa go goa a kopa thuso go tswa kwa lefatsheng le le kgakala:+ “A Jehofa ga a mo Siona?+ Kgotsa a kgosi ya yone ga e yo mo go yone?”+ “Ke ka ntlha yang fa ba nkgopisitse ka ditshwantsho tsa bone tse di betlilweng, ka medimo ya bone e sele ya lefela?”+ 20  “Thobo e fetile, selemo se khutlile; mme fa e le rona, ga re a bolokwa!”+ 21  Ke utlwile botlhoko+ ka ntlha ya go robega ga morwadia batho ba me.+ Ke hutsafetse. Ke tshwerwe ke kakabalo e kgolo thata.+ 22  A ga go na balema mo Gileade?+ Kgotsa a ga go na mofodisi teng?+ Ke ka ntlha yang, he, fa go fola+ ga morwadia batho ba me go ise go direge?+

Dintlha Tse di Kwa Tlase