Jeremia 51:1-64

51  Jehofa o buile jaana: “Bona, ke kurusetsa Babelona+ le banni ba Lebe-kamai phefo e e senyang;+  mme kwa Babelona ke tla romela baolosi ba ba tla mo olosang le ba ba tla dirang lefatshe la gagwe lolea;+ gonne ba tla mo tsogologela mo matlhakoreng otlhe mo letsatsing la masetlapelo.+  “A yo o gatang bora jwa gagwe a se ka a gata.+ Mme a go se nne ope yo o nanogang a le mo moitshomelong wa gagwe wa phemelo. “Lo se ka lwa bontsha makau a gagwe bopelotlhomogi bope.+ Senyang masole otlhe a gagwe.+  Mme ba tla wa ba bolailwe mo lefatsheng la Bakaladia+ e bile ba tlhabilwe mo mebileng ya gagwe.+  “Gonne Iseraele le Juda+ ga ba a dirwa batlholagadi mo Modimong wa bone, mo go Jehofa wa masomosomo.+ Gonne lefatshe la bone le ntse le tletse molato mo Moitsheping wa Iseraele.+  “Tshabang mo gare ga Babelona,+ mme mongwe le mongwe wa lona a falotse moya wa gagwe.+ Lo se ka lwa dirwa ba ba sa tsheleng ka tlolo ya gagwe.+ Gonne ke nako ya ga Jehofa+ ya go ipusolosetsa. Go na le tshwaro e a mo duelang ka yone.+  Babelona e ntse e le senwelo sa gouta mo seatleng sa ga Jehofa,+ o tagisa lefatshe lotlhe.+ Ditšhaba di nole beine ya gagwe.+ Ke gone ka moo ditšhaba di tsenwang.+  Babelona o ole ka tshoganyetso, mo a robegileng.+ Mmokoleleng, lona batho.+ Tseelang botlhoko jwa gagwe balema.+ Gongwe a ka fodisiwa.”  “Re ka bo re fodisitse Babelona, mme ga a a fola. Mo tlogeleng,+ mme a re tsamayeng mongwe le mongwe a ye kwa lefatsheng la gagabo.+ Gonne katlholo ya gagwe e fitlhile kwa magodimong, mme e tsholeleditswe kwa magodimong a a maru.+ 10  Jehofa o re tliseditse ditiro tsa tshiamo.+ Tlayang mme a ko re aneleng tiro ya ga Jehofa Modimo wa rona mo Siona.”+ 11  ‘‘Phatsimisang metswi.+ Tlatsang dithebe tse di kgolokwe. Jehofa o kurusitse moya wa dikgosi tsa Bameda,+ ka gonne kgopolo ya gagwe e kgatlhanong le Babelona,+ gore a tle a mo senye. Gonne ke pusoloso ya ga Jehofa, pusoloso ya tempele ya gagwe.+ 12  Tsholetsang sesupo+ mo dipoteng tsa Babelona. Nonotshang tebelo.+ Tlhomang balebeledi. Baakanyang ba ba lalelang. Gonne Jehofa o logile leano mme eleruri o tla dira se a se buileng kgatlhanong le banni ba Babelona.”+ 13  “Wena mosadi yo o agileng mo metsing a mantsi,+ yo o nang le matlotlo a magolo,+ bokhutlo jwa gago bo tlile, selekanyo+ sa go dira poelo ga gago.+ 14  Jehofa wa masomosomo o ikanne ka moya wa gagwe,+ ‘Ke tla go tlatsa ka batho, jaaka tsie,+ mme eleruri ba tla go opelela ba goa.’+ 15  Ke Modiri wa lefatshe ka maatla a gagwe,+ Yo o tlhomamisang thata naga e e ungwang+ ka botlhale jwa gagwe,+ le Yo ka tlhaloganyo ya gagwe+ a phutholotseng magodimo.+ 16  Fa a bua o dira gore metsi kwa magodimong a feretlhege, gape o dira gore mouwane o tlhatloge kwa ntlheng ya lefatshe.+ O diretse pula mesele,+ gape o tlisa phefo go tswa kwa matlong a gagwe a polokelo. 17  Motho mongwe le mongwe o itshwere ka go sa akanye gore a se ka a itse.+ Mothudi mongwe le mongwe wa tshipi o tla tlhabiwa ke ditlhong ka ntlha ya setshwantsho se se setilweng;+ gonne setshwantsho sa gagwe se se thetsweng ke maaka,+ e bile ga go na moya mo go tsone.+ 18  Ke lefela,+ tiro ya tshotlo.+ Mo nakong e ba elwang tlhoko ka yone ba tla nyelela.+ 19  “Kabelo ya ga Jakobe ga e tshwane le dilo tseno,+ gonne ke Mmopi wa sengwe le sengwe,+ le eleng lore lwa boswa jwa gagwe.+ Jehofa wa masomosomo ke leina la gagwe.”+ 20  “O molamu wa me, jaaka dibetsa tsa ntwa,+ mme ke tla phatlakanya ditšhaba ka wena, gape ke tla senya magosi ka wena. 21  Mme ka wena ke tla phatlakanya pitse le mopalami wa yone, gape ka wena ke tla phatlakanya kara ya ntwa le mopalami wa yone.+ 22  Ka wena ke tla phatlakanya monna le mosadi, mme ka wena ke tla phatlakanya monnamogolo le mosimane, gape ka wena ke tla phatlakanya lekau le kgarebane. 23  Ka wena ke tla phatlakanya modisa le motlhape wa gagwe, gape ka wena ke tla phatlakanya molemirui le sepane sa gagwe sa diphologolo, mme ka wena ke tla phatlakanya balaodi le bathusa babusi. 24  Mme ke tla duela Babelona le banni botlhe ba Kaladia bosula jotlhe jwa bone jo ba bo dirileng kwa Siona fa pele ga matlho a lona,”+ go bua Jehofa. 25  “Bona, ke kgatlhanong le wena,+ wena thaba e e senyang,”+ go bua Jehofa, “wena mosenyi wa lefatshe lotlhe;+ mme ke tla go otlololela seatla mme ke go pitikolole ke go ntshe mo mafikeng a magolo mme ke go dire thaba e e fisitsweng.”+ 26  “Mme batho ga ba na go tsaya leje la sekhutlo mo go wena kgotsa leje la metheo,+ ka gonne o tla nna kgakgabalo ka bosakhutleng,”+ go bua Jehofa. 27  “Tsholetsang sesupo mo lefatsheng, lona batho.+ Letsang lonaka mo ditšhabeng. Itshepiseng+ ditšhaba kgatlhanong le ene. Bitsang magosi a Ararata,+ Minni le Ashekenase+ gore a mo tsogologele. Tlhomang modiredi yo o phuthelang batho sesoleng gore a mo tsogologele. Dirang gore dipitse+ di tle jaaka tsie e e tlhabang. 28  Itshepiseng ditšhaba gore di mo tsogologele, dikgosi tsa Media,+ balaodi ba teng le bathusa babusi botlhe ba teng le lefatshe la puso ya mongwe le mongwe. 29  Mme a lefatshe le reketle le nne mo setlhabing se se botlhoko thata,+ gonne dikakanyo tsa ga Jehofa di tsogologetse Babelona go dira lefatshe la Babelona selo sa go akabalelwa, le se na monni.+ 30  “Banna ba ba thata ba Babelona ba tlogetse go tlhabana. Ba ne ba nna ba ntse mo mafelong a a nonofileng. Thata ya bone e kgadile.+ Ba fetogile basadi.+ Maago a gagwe a tlhoseditswe ka molelo. Mephakalego ya gagwe e robagantswe.+ 31  “Motabogi yo mongwe o siana a ya go kgatlhantsha motabogi yo mongwe, mme mmegi yo mongwe a ya go kgatlhantsha mmegi yo mongwe,+ go ya go begela kgosi ya Babelona gore motse wa yone o thopilwe mo matlhakoreng otlhe,+ 32  le gore matsibogo a gapilwe,+ le mekoro ya koma ba e fisitse ka molelo, mme banna ba ntwa bone ba fuduegile.”+ 33  Gonne Jehofa wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o buile jaana: “Morwadia Babelona o tshwana le seboana.+ Ke nako ya go mo gataka gore a nne thata. Go setse lobakanyana fela mme nako ya thobo e tla mo gorogela.”+ 34  “Nebukaderesare kgosi ya Babelona o njele a mphetsa;+ o ntlhakantse tlhogo. O mpeile jaaka sejana se se se nang sepe. O nkomeditse jaaka noga e kgolo;+ o tladitse mpa ya gagwe ka dilo tsa me tse di monate. O ntsokoditse ka metsi. 35  ‘A tshiamololo e ke e diretsweng le mo mmeleng wa me e nne mo go Babelona!’ mosadi yo o nnang mo Siona o tla bua jalo.+ ‘Mme madi a me a nne mo banning ba Kaladia!’ Jerusalema o tla bua jalo.”+ 36  Ka jalo Jehofa o buile jaana: “Bona, ke sekaseka kgetsi ya gago ya molao,+ mme eleruri ke tla go busolosetsa.+ Ke tla kgadisa lewatle la gagwe, gape ke tla omisa didiba tsa gagwe.+ 37  Mme Babelona o tla nna mekoa ya maje,+ kutla ya bophokoje,+ selo sa go akabalelwa le selo sa go lelediwa molodi, a se na monni.+ 38  Botlhe ba tla kurutla fela jaaka ditawana tse di seriri. Eleruri ba tla duma jaaka bana ba ditau.” 39  “Fa ba gotetse ke tla dira mekete ya bone mme ke tla ba tagisa, gore ba tle ba itumele;+ mme ba tla robala boroko jwa bosakhutleng, jo ba se kitlang ba tsoga mo go jone,”+ go bua Jehofa. 40  “Ke tla ba tlisa jaaka dinku tse ditonanyana di ya go tlhabiwa, jaaka diphelefu mmogo le diphoko.”+ 41  “A bo Sheshake a thopilwe,+ le Pako ya lefatshe lotlhe e tshwarwa jang ne!+ A bo Babelona a fetogile selo sa go akabalelwa jang ne mo ditšhabeng!+ 42  Lewatle le tlhatlogetse mo godimo ga Babelona. O bipilwe ke bontsintsi jwa makhubu a lone.+ 43  Metse ya gagwe e fetogile selo sa go akabalelwa, lefatshe le le se nang metsi le lebala le le sekaka.+ Jaaka lefatshe, ga go na motho ope yo o tla nnang mo go yone, e bile ga go na morwa batho ope yo o tla e ralalang.+ 44  Mme ke tla lebisa tlhokomelo ya me mo go Bele+ mo Babelona, ke tla ntsha se a se meditseng mo molomong wa gagwe.+ Mme ditšhaba ga di na go tllhola di ologela kwa go ene.+ Gape, lobota lwa Babelona lo tla wa.+ 45  “Tswang mo go ene, lona batho ba me,+ mme mongwe le mongwe a falotse moya wa gagwe+ mo bogaleng jo bo tukang jwa ga Jehofa.+ 46  Kgotsa go seng jalo pelo ya lona e tla nna boi,+ mme lo tla boifa ka ntlha ya pego e e tla utlwiwang mo lefatsheng. Mme mo ngwageng o le mongwe pego e tla tla, morago ga yone mo ngwageng o mongwe go tla nna le pego le thubakanyo mo lefatsheng le mmusi a tsogologela mmusi yo mongwe. 47  Ka jalo, bonang! metlha e etla, mme ke tla lebisa tlhokomelo ya me mo ditshwantshong tse di betlilweng tsa Babelona;+ mme lefatshe lotlhe la gagwe le tla tlhabiwa ke ditlhong, le batho botlhe ba gagwe ba ba bolailweng ba tla wa mo gare ga gagwe.+ 48  “Mme magodimo le lefatshe le sengwe le sengwe se se mo go one se tla goa ka boipelo+ ka ntlha ya Babelona, gonne bathopi ba tla tla kwa go ene ba tswa kwa bokone,”+ go bua Jehofa. 49  “Babelona ga a dira fela gore ba ba bolailweng ba Iseraele ba we+ mme le kwa Babelona ba ba bolailweng ba lefatshe lotlhe ba ole.+ 50  “Lona ba lo falotseng tšhaka, nnang lo tsamaye. Lo se ka lwa ema.+ Gakologelwang Jehofa+ lo le kgakala, mme a Jerusalema a tle mo pelong ya lona.”+ 51  “Re tlhabisitswe ditlhong,+ gonne re utlwile kgobo.+ Go kokobediwa go bipile difatlhego tsa rona,+ gonne batswakwa ba tsogologetse mafelo a a boitshepo a ntlo ya ga Jehofa.”+ 52  “Ka jalo, bonang! metlha e etla,” go bua Jehofa, “mme ke tla lebisa tlhokomelo ya me mo ditshwantshong tsa gagwe tse di betlilweng,+ mme go ralala lefatshe la gagwe lotlhe yo o tlhabilweng o tla fegelwa.”+ 53  “Le fa Babelona a ka tlhatlogela kwa magodimong+ le fa a ka dira gore bogodimo jwa nonofo ya gagwe e nne jo bo sa ka keng jwa atamelwa,+ bathopi ba tla tla kwa go ene+ ba tswa mo go nna,” go bua Jehofa. 54  “Reetsang! Go na le selelo go tswa Babelona,+ le go thubagana mo go golo go tswa kwa lefatsheng la Bakaladia,+ 55  gonne Jehofa o thopa Babelona, mme eleruri o tla senya lentswe le legolo+ mo go ene, mme makhubu a bone a tla fuduega jaaka metsi a mantsi.+ Modumo wa lentswe la bone eleruri o tla tswa. 56  Gonne go tla tla mothopi mo go ene,+ mo go Babelona, mme banna ba gagwe ba ba thata eleruri ba tla thopiwa.+ Mara a bone a tla tšhwetlakanngwa,+ gonne Jehofa ke Modimo wa ditefetso.+ Eleruri o tla duela.+ 57  Ke tla tagisa dikgosana tsa gagwe le matlhale a gagwe, balaodi ba gagwe le bathusa babusi ba gagwe le banna ba gagwe ba ba thata,+ mme ba tla robala boroko jwa bosakhutleng, jo ba se kitlang ba tsoga mo go jone,”+ go bua Kgosi,+ e leina la yone e leng Jehofa wa masomosomo.+ 58  Jehofa wa masomosomo o buile jaana: “Lobota lwa Babelona, le fa lo le sephara, eleruri lo tla thubiwa;+ le dikgoro tsa gagwe, le fa di le kwa godimo, di tla tlhosediwa ka molelo.+ Mme ditšhaba di tla dira ka natla di direla lefela,+ le ditlhopha tsa ditšhaba molelo fela;+ mme ba tla itapisa fela.” 59  Lefoko le moporofeti Jeremia a neng a le laela Seraia morwa Neria+ morwa Maseia+ fa a ne a tsamaya le Sedekia kgosi ya Juda go ya Babelona mo ngwageng wa bonè wa go nna kgosi ga gagwe; mme Seraia e ne e le molebedi wa bonno. 60  Mme Jeremia a kwala mo bukeng nngwe+ masetlapelo otlhe a a neng a tla tlela Babelona, le mafoko ano otlhe a a kwaletsweng Babelona. 61  Mo godimo ga moo, Jeremia a raya Seraia a re: “Fela fa o goroga mo Babelona mme o mmona, o balele mafoko ano otlhe kwa godimo.+ 62  Mme o re, ‘Ao tlhe Jehofa, wena ka bowena o buile kgatlhanong le lefelo leno, gore o tle o le fedise gore go se ka ga nna le monni ope mo go lone,+ le fa e le motho kgotsa seruiwa, mme gore le nne kgakgabalo ka bosakhutleng.’ 63  Mme go diragale gore fa o feditse go bala buka eno, o bofelele leje mo go yone, mme o e latlhele mo gare ga Euferatese.+ 64  O re, ‘Babelona o tla nwelelela kwa tlase ka tsela eno mme ga a kitla a tlhola a ema gape ka ntlha ya masetlapelo a ke a mo tlisetsang;+ mme eleruri ba tla itapisa.’”+ Go tla go fitlha fano ke mafoko a ga Jeremia.

Dintlha Tse di Kwa Tlase