Jeremia 50:1-46

50  Lefoko le Jehofa a neng a le bua ka ga Babelona,+ ka ga lefatshe la Bakaladia,+ ka moporofeti Jeremia a re:  “Bolela mo ditšhabeng o itsise phatlalatsa.+ Tsholetsa sesupo;+ o se itsise phatlalatsa. Lo se ka lwa fitlha sepe, lona batho. Buang lo re, ‘Babelona o thopilwe.+ Bele o tlhabisitswe ditlhong.+ Merodake o tshogile. Ditshwantsho tsa gagwe di tlhabisitswe ditlhong.+ Medingwana ya gagwe e e makgapha e reregisitswe.’  Gonne setšhaba se mo tsogologetse go tswa kwa bokone.+ Ke sone se se dirang lefatshe la gagwe selo sa go akabalelwa, gore go se nne ope yo o nnang mo go lone.+ Motho mmogo le seruiwa ba tshabile.+ Ba tsamaile.”+  “Mo metlheng eo le mo nakong eo,”+ go bua Jehofa, “bomorwa Iseraele, bone mmogo le bomorwa Juda, ba tla tla.+ Ba tla tsamaya, ba lela fa ba ntse ba tsamaya,+ mme ba tla batla Jehofa Modimo wa bone.+  Ba tla botsa tsela ya go ya Siona, difatlhego tsa bone di lebile teng,+ ba re, ‘Tlayang mme re ikgolaganyeng le Jehofa mo kgolaganong e e nnang ka bosakhutleng e e ka se lebalweng.’+  Batho ba me ba fetogile letsomane la ditshedi tse di nyelelang.+ Badisa ba bone ba ba dirile gore ba kgarakgatshege.+ Ba ba timeditse mo dithabeng.+ Ba dule kwa thabeng ba ya kwa thoteng. Ba lebetse lefelo la bone la boikhutso.+  Botlhe bao ba ba fitlhelang ba ba jele ba ba fetsa,+ mme baba ba bone ba rile,+ ‘Ga re na go nna le molato,+ ka ntlha ya gore ba leofetse Jehofa lefelo la bonno la tshiamo+ le tsholofelo ya borraabonemogologolwane,+ e bong Jehofa.’”  “Tshabang lo tswe mo gare ga Babelona, lo tswe mo lefatsheng la Bakaladia,+ mme lo nne jaaka diphologolo tse di etelelang letsomane pele.+  Gonne bonang, ke kurusa phuthego ya ditšhaba tse dikgolo go tswa kwa lefatsheng la bokone+ le go dira gore di tsogologele Babelona,+ mme eleruri di tla itlhomaganya kgatlhanong le ene. O tla thopiwa go tswa teng.+ Metswi ya yone e tshwana le ya monna yo o thata yo o bakang gore batsadi ba amogiwe bana, yo o sa boeng a se na matswela.+ 10  Mme Kaladia o tla nna thopo.+ Botlhe ba ba mo thopang ba tla ikgotsofatsa,”+ go bua Jehofa. 11  “Gonne lona lo ne lo ntse lo ipela,+ gonne lo ne lo ntse lo itumela fa lo thopa boswa jwa me.+ Gonne lo ne lo ntse lo tiba jaaka kgomo ya moroba mo bojannyeng jo bo nana,+ lwa ba lwa nna lwa kgwankgwanyega jaaka dipheke.+ 12  Mmaalona o tlhabilwe ke ditlhong fela thata.+ Ene yo o lo belegeng o swabile.+ Bonang! Ga a botlhokwa mo gare ga ditšhaba, naga e e se nang metsi le lebala le le sekaka.+ 13  Ga a na go nniwa+ ka ntlha ya bogale jwa ga Jehofa, mme o tla nna kgakgabalo gotlhe fela.+ Fa e le ope yo o fetang mo Babelona, o tla rotola matlho a gakgametse le go letsa molodi ka ntlha ya dipetso tsotlhe tsa gagwe.+ 14  “Itlhomaganyeng kgatlhanong le Babelona mo letlhakoreng lengwe le lengwe,+ lona lotlhe ba lo gatang bora.+ Mo huleng.+ Lo se ka lwa rekegela motswi ope, gonne o leofetse Jehofa.+ 15  Tlhabang mokgosi wa ntwa kgatlhanong le ene mo letlhakoreng lengwe le lengwe.+ O ntshitse seatla sa gagwe.+ Dipilara tsa gagwe di ole. Dipota tsa gagwe di rutlolotswe.+ Gonne ke pusoloso ya ga Jehofa.+ Ipusolosetseng mo go ene. Fela jaaka a dirile, mo direng jalo.+ 16  Kgaolang mojadi mo Babelona,+ le yo o tsholang sekele mo nakong ya thobo. Ka ntlha ya tšhaka e e tshwarang setlhogo, mongwe le mongwe o tla retologela kwa bathong ba gagabo, mme mongwe le mongwe o tla tshabela kwa lefatsheng la gagabo.+ 17  “Iseraele ke dinku tse di gasameng.+ Ditau ka botsone di phatlaladitse.+ Mo lekgetlong la ntlha kgosi ya Asiria e mo komeditse,+ mme mo lekgetlong leno la bofelo Nebukaderesare kgosi ya Babelona o phurile marapo a gagwe.+ 18  Ka jalo Jehofa wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o buile jaana, ‘Bona, ke lebisa tlhokomelo ya me mo kgosing ya Babelona le mo lefatsheng la yone fela jaaka ke ne ka lebisa tlhokomelo mo kgosing ya Asiria.+ 19  Mme ke tla busetsa Iseraele kwa mafulong a gagwe,+ mme eleruri o tla fula mo Karemele+ le mo Bashana;+ mme moya wa gagwe o tla kgotsofala mo kgaolong e e dithaba ya Eferaime+ le ya Gileade.’”+ 20  “Mme mo metlheng eo le ka nako eo,”+ go bua Jehofa, “tlolo ya Iseraele e tla batliwa,+ mme e tla bo e seyo; le maleo a Juda,+ mme ga a na go bonwa, gonne ke tla itshwarela ba ke ba tlogelang.”+ 21  “Tsogologela lefatshe la Merathaime—tsogologela lone+ le banni ba Pekode.+ A ba gailwe ba bo ba senngwe,” go bua Jehofa, “mme o dire go ya ka sotlhe se ke se go laetseng.+ 22  Go na le modumo wa ntwa mo lefatsheng, le tshenyego e kgolo.+ 23  A bo noto ya go thula+ ya lefatshe lotlhe e kgaotswe e bile e robegile jang ne!+ A bo Babelona a fetogile selo sa go akabalelwa mo ditšhabeng jang ne!+ 24  Ke go beetse seru mme o tshwerwe, wena Babelona, o ne o sa itse.+ O ne wa bonwa gape wa tshwarwa, gonne o ne wa ikgalefisa+ kgatlhanong le Jehofa. 25  “Jehofa o butse ntlo ya gagwe ya polokelo, mme o ntsha dibetsa tsa katlholo ya gagwe.+ Gonne go na le tiro e Morena Molaodimogolo,+ Jehofa wa masomosomo, a nang le yone mo lefatsheng la Bakaladia.+ 26  Tsenang mo go ene go tswa kgakala thata.+ Bulang difala tsa gagwe.+ Mo koaganyeng, fela jaaka ba ba dirang mekoa,+ mme lo mo senye.+ A a se ka a nna le bape ba ba salang.+ 27  Gailang dipowana tsa gagwe tsotlhe.+ A di fologeng di ye go bolawa.+ A bo go latlhega tsone, gonne letsatsi la tsone le gorogile, nako ya tsone ya go elwa tlhoko!+ 28  “Go na le modumo wa ba ba tshabang le ba ba falolang mo lefatsheng la Babelona+ go ya go bolela pusoloso ya ga Jehofa Modimo+ wa rona kwa Siona, pusoloso ya tempele ya gagwe.+ 29  “Biletsang Babelona ba ba hulang ka metswi, botlhe ba ba gatang bora.+ Thibelelang go mo dikologa. A go se nne le bafalodi bape.+ Mo dueleng go ya ka tiro ya gagwe.+ Mo direleng go ya ka sotlhe se a se dirileng.+ Gonne o diretse Jehofa ka boikgodiso, e bong Moitshepi wa Iseraele.+ 30  Ka jalo makau a gagwe a tla wela mo dipatlelong tsa gagwe,+ le eleng banna botlhe ba gagwe ba ntwa ba tla didimadiwa ka letsatsi leo,”+ go bua Jehofa. 31  “Bona! ke kgatlhanong le wena,+ wena Boikgodiso,”+ go bua Morena Molaodimogolo,+ Jehofa wa masomosomo, “gonne letsatsi la gago le tla tla, nako e ke tla go elang tlhoko ka yone. 32  Mme Boikgodiso bo tla kgotšwa bo wa,+ mme bo tla bo bo se na ope yo o tla bo emisang.+ Mme ke tla tshuba molelo mo metseng ya jone, mme o tla laila tikologo ya jone yotlhe.”+ 33  Jehofa wa masomosomo o buile jaana: “Bomorwa Iseraele le bomorwa Juda ba gatelelwa mmogo, mme botlhe bao ba ba isang botshwarwa ba ba tshwere.+ Ba ganne go ba lesa ba tsamaya.+ 34  Morekolodi wa bone o nonofile,+ Jehofa wa masomosomo ke leina la gagwe.+ Eleruri o tla sekaseka kgetsi ya bone ya molao,+ gore a tle a neye lefatshe boikhutso+ le go baka khuduego mo banning ba Babelona.”+ 35  “Go na le tšhaka e e tsogologelang Bakaladia,”+ go bua Jehofa, “le banni ba Babelona+ le dikgosana+ tsa gagwe le batho ba gagwe ba ba botlhale.+ 36  Go na le tšhaka e e tsogologelang batho ba ba buang dilo tse di se nang mosola,+ mme eleruri ba tla dira ka boeleele.+ Go na le tšhaka e e tsogologelang banna ba gagwe ba ba thata,+ mme ruri ba tla tshoga.+ 37  Go na le tšhaka e e tsogologelang dipitse tsa bone+ le dikara tsa bone tsa ntwa le batho botlhe ba ba kopakopaneng ba ba mo gare ga gagwe,+ mme ruri ba tla nna basadi.+ Go na le tšhaka e e tsogologelang matlotlo a gagwe,+ mme a tla gapiwa. 38  Go na le tshwafalo mo metsing a gagwe, mme a tla kgala.+ Gonne ke lefatshe la ditshwantsho tse di betlilweng,+ mme ba nna ba itshwara ka botsenwa ka ntlha ya diponatshegelo tsa bone tse di tshosang. 39  Jalo tse di nnang mo dikgaolong tse di se nang metsi di tla nna le diphologolo tse di bokolelang, mme bontšhe ba tla nna mo go ene;+ mme ga go na go tlhola go nniwa mo go ene, le fa e le go agiwa, kokomana morago ga kokomana.”+ 40  “Fela jaaka fa Modimo a ne a ribegetsa Sodoma le Gomora+ le metse e a agelaneng nayo,”+ go bua Jehofa, “ga go na motho yo o tla nnang teng, le fa e le morwa batho ga a na go aga teng e le moeng.+ 41  “Bona! Setšhaba se tla se tswa kwa bokone; mme setšhaba se segolo+ le dikgosi tse dikgolo+ di tla kurusiwa go tswa kwa dikarolong tse di kgakala thata tsa lefatshe.+ 42  Ba tshwara bora le lerumo le le konopiwang.+ Ba setlhogo mme ga ba na go bontsha kutlwelobotlhoko epe.+ Modumo wa bone o tshwana le lewatle le le fuduegang,+ mme ba tla palama dipitse;+ ba tlhomagane jaaka monna wa ntwa yo o go tsogologelang, wena morwadia Babelona.+ 43  “Kgosi ya Babelona e utlwile pego ka bone,+ mme diatla tsa gagwe di repile.+ Go na le matshwenyego! O tshwerwe ke ditlhabi tse di botlhoko thata, fela jaaka mosadi yo o belegang.+ 44  “Bona! Mongwe o tla tla fela jaaka tau e tswa mo masuthung a a tlotlometseng go bapa le Joredane a ya kwa lefelong la bonno le le nnelang ruri,+ mme mo nakong e khutshwane ke tla dira gore ba tshabe mo go ene.+ Mme yo o tlhophilweng ke tla mo tlhoma gore a mo okamele.+ Gonne ke mang yo o tshwanang le nna,+ le gone ke mang yo o ka nkgwetlhang,+ le gone, ke mang, gone jaanong, modisa yo o ka emang fa pele ga me?+ 45  Ka jalo utlwang, lona batho, boikaelelo+ jwa ga Jehofa jo a bo akantseng kgatlhanong le Babelona+ le dikakanyo tsa gagwe tse a di akantseng kgatlhanong le lefatshe la Bakaladia.+ Eleruri tse dinnye tsa letsomane di tla gogagogiwa.+ Eleruri o tla dira gore lefelo la bone la bonno le kgakgabadiwe ka ntlha ya tsone.+ 46  Fa go utlwala modumo wa gore Babelona o tshwerwe, lefatshe ruri le tla reketlisiwa,+ mme go tla utlwiwa selelo mo ditšhabeng.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase