Jeremia 5:1-31

5  Tsamayang lo kgarakgatshege mo mebileng ya Jerusalema mme lo bone jaanong, lo bo lo itse, mme lo itshenkele mo dipatlelong tsa gagwe gore a lo ka bona motho,+ gore a go na le mongwe yo o dirang tshiamiso,+ mongwe yo o batlang boikanyegi,+ mme ke tla mo itshwarela.  Le fa ba ka re: “Jaaka Jehofa a tshedile!” ba tla bo ba ikana ka maaka fela.+  Ao tlhe Jehofa, a matlho ao a gago ga a leba boikanyegi?+ O ba iteile,+ mme ga ba a ka ba lwala.+ O ba fedisitse.+ Ba ganne go amogela kotlhao.+ Ba thatafaditse difatlhego tsa bone go gaisa lefika le legolo.+ Ba ganne go boela morago.+  Le nna ka bonna ke ne ke rile: “Eleruri ke ba boemo jo bo kwa tlase. Ba dirile ka boeleele, gonne ba tlhokomologile tsela ya ga Jehofa, katlholo ya Modimo wa bone.+  Ke tla ya kwa go ba bagolo mme ke bue le bone;+ gonne bone ba tshwanetse ba ka bo ba tsere tsela ya ga Jehofa tsia, katlholo ya Modimo wa bone.+ Eleruri bone ba tshwanetse ba ka bo ba robagantse jokwe mmogo; ba tshwanetse ba ka bo ba kumagantse dibofo.”+  Ke gone ka moo tau e e tswang mo sekgweng e ba bolaileng, phiri ya mabala a a sekaka e nna e ba thopa,+ lengau le nna le tsogile mo metseng ya bone.+ Mongwe le mongwe yo o tswang mo go yone o a gagoganngwa. Gonne ditlolo tsa bone di ntsifetse; ditiro tsa bone tsa go sa ikanyege di atile.+  Nka go itshwarela selo seno jang? Bomorwao ba ntlogetse, mme ba nna ba ikana+ ka se e seng Modimo.+ Ke ne ka nna ka ba kgotsofatsa,+ mme ba ne ba tswelela ba dira boaka,+ ba ya kwa ntlong ya mosadi wa seaka ka ditlhopha.  Ba fetogile dipitse tse di tshwerweng ke kgotelo ya go gwela, tse di nang le dikgeleswa tsa bonna tse di nonofileng. Mongwe le mongwe o kgwankgwanyegela mosadi wa molekane wa gagwe.+  “A ga ke a tshwanela go dira gore go ikarabelelwe ka ntlha ya tsone dilo tseno?” go bua Jehofa.+ “Kgotsa a moya wa me ga o a tshwanela go ipusolosetsa mo setšhabeng se se tshwanang le seno?”+ 10  “Tlang mo meleng ya gagwe ya mofine mme lo e senye,+ mme lo se ka lwa diragatsa phediso ya mmatota.+ Tsayang matlhogela a gagwe a a golang thata, gonne ga se a ga Jehofa.+ 11  Gonne ruri ntlo ya Iseraele le ntlo ya Juda di ntiretse ka boferefere,” go bua Jehofa.+ 12  “Ba itatotse Jehofa mme ba nna ba re, ‘Ga a yo.+ Mme ga re na go welwa ke masetlapelo ape, le gone ga re na go bona tšhaka le fa e le leuba.’+ 13  Mme baporofeti ka bobone ba fetoga phefo, lefoko ga le mo go bone.+ Ke kafa ba tla direlwang ka teng.” 14  Ka jalo, Jehofa, Modimo wa masomosomo, o buile jaana: “Ka lebaka la go bo lo bua selo seno, bonang, ke dira mafoko a me a a mo molomong wa lona molelo,+ mme batho bano e tla nna dikgong, mme ruri o tla ba laila.”+ 15  “Bonang, ke tlisa mo go lona setšhaba se se tswang kgakala,+ lona ntlo ya Iseraele,” go bua Jehofa. “Ke setšhaba se se nnang lobaka lo loleele.+ Ke setšhaba sa bogologolo, setšhaba se lo sa itseng puo ya sone, mme lo ka se utlwe se ba se buang ka go se tlhaloganya. 16  Mokotlopo wa bone o tshwana le lefelo le le bulegileng la go fitlhela; botlhe ke banna ba ba thata.+ 17  Eleruri, gape ba tla ja thobo ya gago le senkgwe sa gago.+ Banna ba tla ja bomorwao le bomorwadio. Ba tla ja matsomane a gago le metlhape ya gago. Ba tla ja mofine wa gago le setlhare sa gago sa mofeige.+ Ba tla tšhwetlakanya ka tšhaka metse ya gago e o e ikanyang e e sireletsegileng.” 18  “Mme le mo metlheng eo,” go bua Jehofa, “Ga ke na go lo fedisa.+ 19  Mme go tla diragala gore lo re, ‘Ke ka ntlha ya lebaka lefe Jehofa Modimo wa rona a re dirileng dilo tseno tsotlhe?’+ Mme o ba reye o re, ‘Fela jaaka lo ntlogetse mme lwa ya go direla modimo o sele mo lefatsheng la lona, jalo lo tla direla batswakwa mo lefatsheng le e seng la lona.’”+ 20  Bolelang seno mo ntlong ya ga Jakobe mme lo se itsise phatlalatsa mo Juda, lo re: 21  “Jaanong, utlwang seno tlhe lona batho ba ba seng botlhale ba ba se nang pelo:+ Ba na le matlho, mme ga ba bone;+ ba na le ditsebe, mme ga ba utlwe.+ 22  ‘A ga lo mpoife,’+ go bua Jehofa, ‘kgotsa a ga lo mo ditlhabing tse di botlhoko thata ka ntlha ya me,+ yo ke beileng motlhaba go nna molelwane wa lewatle, molao o o nnang ka bosakhutleng o le ka se o tloleng? Le fa gone makhubu a lone a kgaphasela, a ka se fenye; le fa gone a fuduega, ga a ka ke a o kgabaganya.+ 23  Mme setšhaba seno jaanong se na le pelo e e logwadi le e e botsuolodi; ba fapogile mme ba nna ba tsamaya mo tseleng ya bone.+ 24  Mme ga ba a bua mo pelong ya bone ba re: “Jaanong, a re boifeng Jehofa Modimo wa rona,+ Yo o re nayang pula e kgolo le pula ya letlhafula le pula ya dikgakologo ka paka ya yone,+ Yo o re disetsang le eleng dibeke tse di laoletsweng tsa thobo.”+ 25  Ditlolo tsa lona di fapositse dilo tseno, mme maleo a lona a thibetse se se molemo mo go lona.+ 26  “‘Gonne mo gare ga batho ba me go fitlhetswe batho ba ba boikepo.+ Ba nna ba tlhodumela, jaaka fa batshwara dinonyane ba batalala.+ Ba beile serai se se senyang. Ba tshwara batho. 27  Jaaka serubi se tletse ka dibopiwa tse di fofang, jalo matlo a bone a tletse tsietso.+ Ke gone ka moo ba nnileng bagolo e bile ba nna le dikhumo.+ 28  Ba nonne;+ ba a phatsima. Gape ba penologile dilo tse di bosula. Ga ba a seka kgetsi epe ya molao,+ le eleng kgetsi ya molao ya mosimane yo o se nang rre,+ gore ba tle ba atlege;+ e bile ga ba a buelela katlholo ya bahumanegi.’” 29  “A ga ke a tshwanela go dira gore go ikarabelelwe ka ntlha ya tsone dilo tseno,” go bua Jehofa, “kgotsa a moya wa me ga o a tshwanela go ipusolosetsa mo setšhabeng se se tshwanang le seno?+ 30  Seemo se se akabatsang, le eleng selo se se maswe, se dirilwe gore se nne teng mo lefatsheng:+ 31  Baporofeti ba porofeta maaka;+ mme fa e le baperesiti bone, ba fenya go ya ka maatla a bone.+ Le batho ba me ba ratile go ntse jalo;+ mme lona batho ke lona, lo tla dira eng kwa bokhutlong jwa teng?”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase