Jeremia 48:1-47

48  Jehofa wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o buile jaana+ ka Moabe:+ “A bo go latlhega Nebo,+ gonne o thopilwe! Kiriathaime+ o tlhabisitswe ditlhong, o thopilwe. Bogodimo jo bo sireletsegileng bo tlhabisitswe ditlhong gape bo tshositswe.+  Moabe+ ga a tlhole a na le pako. Kwa Heshebone+ ba mo akanyeditse masetlapelo: ‘Tlang, a re mo kgaoleng mo go nneng setšhaba.’+ “Le wena, Matemene, o tshwanetse go didimala. Tšhaka e tsamaya fa morago ga gago.  Go na le modumo wa selelo go tswa Horonaime,+ go thopa le go thuba mo gogolo.  Moabe o thubilwe.+ Ba bannye ba gagwe ba dirile gore mokgosi o utlwiwe.  Gonne motho o tlhatloga ka selelo mo tseleng e e yang Luhithe+—go na le selelo. Gonne mo tseleng e e tswang Horonaime go na le selelo se se tshwenyang thata sa tshenyego+ e batho ba e utlwileng.  “Tshabang; falotsang me-ya ya lona,+ mme lo nne jaaka setlhare sa mofira mo nageng.+  Gonne boikanyo jwa gago bo mo ditirong tsa gago le mo matlotlong a gago, le wena o tla thopiwa.+ Mme Kemoshe+ eleruri o tla ya botshwarwa,+ baperesiti ba gagwe le dikgosana tsa gagwe ka nako e le nngwe.+  Mme mothopi o tla tsena mo motseng mongwe le mongwe,+ mme ga go na go nna le motse ope o o ka falolang.+ Mme lebala le le kwa tlase eleruri le tla nyelela le naga e e sebatla e tla nyelediwa, selo se Jehofa a se buileng.  “Nayang Moabe letshwao la tsela, lona batho, gonne o tla tswa fa go nna marope;+ le metse ya gagwe e tla nna selo fela sa go akabalelwa, go se na yo o nnang mo go yone.+ 10  “A go hutsege yo o diragatsang thomo ya ga Jehofa ka go itsemeletsa;+ gape a go hutsege yo o thibelang tšhaka ya gagwe mo mading! 11  “Bamoabe ba ntse ba iketlile go tloga bosheng jwa bone,+ mme ba nna ba sa tshwenyege mo dintsheng tsa bone.+ Ga ba a ntshiwa mo sejaneng ba tsenngwa mo go se sengwe, gape ga ba a ya botshwarwa. Ke gone ka moo moutlwalo wa bone o ntseng o le mo go bone, le lonko lwa bone ga lo a fetolwa. 12  “‘Ka jalo, bonang! metlha e etla,’ go bua Jehofa, ‘mme ke tla ba romelela batho ba ba sekegang dijana, mme ba tla di sekega;+ ba tla dira dijana tsa bone lolea, le dinkgo tsa bone tse dikgolo ba tla di phatlakanya. 13  Mme Bamoabe ba tla tlhabisiwa ditlhong ke Kemoshe,+ fela jaaka ba ntlo ya Iseraele ba tlhabisitswe ditlhong ke Bethele tshepo ya bone.+ 14  Go tla jang gore lo nne pelokgale lo re: “Re banna ba ba thata+ le banna ba ba maatla a botlhaga go ya ntweng”?’ 15  “‘Moabe o thopilwe, mme mongwe o tsogologetse metse ya gagwe.+ Le makau a bone a a gaisang otlhe a ile go bolawa setlhogo,’+ go bua Kgosi, e leina la yone e leng Jehofa wa masomosomo.+ 16  “Matlhotlhapelo a gaufi le go tlela Bamoabe, le masetlapelo a bone a itlhaganela fela thata.+ 17  Botlhe bao ba ba dikologileng ba tla ba utlwela botlhoko, le eleng botlhe ba ba itseng leina la bone.+ Buang, lo re, ‘A bo thobane ya nonofo e robagantswe jang ne, lore lwa bontle!’+ 18  “Fologa mo kgalalelong, mme o nne fa fatshe ka lenyora, wena monni wa mosadi morwadia+ Dibone;+ gonne mothopi wa Moabe o go tsogologetse. O tla senya mafelo a gago a a sireletsegileng.+ 19  “Ema fela mme o lebe tsela, wena mosadi yo o nnang mo Aroere.+ Botsa ene yo o tshabang le ene yo o iphalotsang. Bua o re, ‘Go dirilwe eng?’+ 20  Moabe o tlhabisitswe ditlhong, gonne o wetswe ke poifo.+ Bokolelang lo goe. Bolelang kwa Arenone,+ lona batho, gore Moabe o thopilwe. 21  Mme katlholo ka boyone e tlile mo lefatsheng la naga e e sebatla,+ kwa Holone le kwa Jahase+ le kgatlhanong le Mefaathe,+ 22  le kwa Dibone+ le kwa Nebo+ le kwa Bethe-dibelathaime, 23  le kwa Kiriathaime+ le kwa Bethe-gamule le kwa Bethe-meone+ 24  le kgatlhanong le Keriothe+ le Bosera+ le metse yotlhe ya lefatshe la Moabe, e e kgakgala le e e gaufi. 25  “‘Lonaka lwa Moabe lo robilwe,+ le lebogo la gagwe le robagantswe,’+ go bua Jehofa. 26  ‘Mo tagiseng,+ lona batho, gonne o ikgodisa thata mo go Jehofa;+ le Moabe o bidikame mo matlhatseng a gagwe,+ mme o ntse yo o sotliwang, ene ka boene. 27  “‘A Iseraele ga a a ka a nna yo o sotliwang mo go lona?+ Kgotsa a o ne a fitlhelwa mo gare ga magodu a a feletseng?+ Gonne o tla itshikinya ka makgetlo a a lekanang le a o buileng kgatlhanong le ene ka one. 28  “‘Tlogelang metse mme lo age mo lefikeng le legolo,+ lona banni ba Moabe, mme lo nne jaaka leeba le le dirang sentlhaga sa lone fa thoko ga molomo wa khuti.’”+ 29  “Re utlwile ka boikgogomoso jwa Moabe+—o mabela thata—ka bokwagodimo jwa gagwe le ka boikgogomoso jwa gagwe le ka mabela a gagwe le ka bokwagodimo jwa pelo ya gagwe.”+ 30  “‘Nna ka bonna ke itsile tšhakgalo ya gagwe,’ go bua Jehofa, ‘mme eo ga se tsela e go tla nnang ka yone; puo ya gagwe e e se nang mosola+—ga ba na go dira ka tsela yone eo.+ 31  Ke gone ka moo ke tla bokolelelang Moabe, ke bo ke lelele Moabe yotlhe.+ Motho o tla lelela banna ba Kire-herese+ ka khutsafalo. 32  “‘Ke tla go lelela go feta go lelela Jasere,+ wena mofine wa Sibema.+ Matlhogela a gago a a golang sentle a kgabagantse lewatle. A fitlhile kwa lewatleng—kwa Jasere. Mothopi o wetse mo maungong a gago a letlhabula+ le mo morareng wa gago o o o fudileng.+ 33  Go ipela le boipelo di tlositswe mo tshingwaneng ya maungo le mo lefatsheng la Moabe.+ Le mo segatisetsong sa beine ke khutlisitse beine.+ Ga go na ope yo o tla bong a gata a ntse a goa. Go goa e tla bo e se go goa.’”+ 34  “‘Go tswa kwa mokgosing kwa Heshebone+ go ya kwa Eleale,+ go ya go fitlha kwa Jahase+ ba ntshitse lentswe la bone,+ go tswa Soare+ go ya go fitlha kwa Horonaime,+ go ya Egelatha-shelishiya;+ gonne le eleng metsi a Nimerime+ ka boone a tla nna kgakgabalo fela. 35  Mme kwa Moabe,’ go bua Jehofa, ‘ke tla khutlisa yo o tlisang tshupelo mo lefelong le le kwa godimo le yo o kuisetsang modimo wa gagwe mosi wa setlhabelo.+ 36  Ke gone ka moo pelo ya me e tla fuduegang ka ntlha ya Moabe, fela jaaka difolutu;+ le ka ntlha ya batho ba Kire-herese+ pelo ya me e tla fuduega, fela jaaka difolutu. Ke gone ka moo letlotlo le a le ntshitseng le tla nyelelang.+ 37  Gonne mo tlhogong nngwe le nngwe go na le lefatla,+ le tedu nngwe le nngwe e kgaotswe.+ Mo diatleng tsotlhe go na le ditshegako,+ le mo dinokeng go na le letsela la kgetsi!’”+ 38  “‘Mo marulelong otlhe a Moabe le mo dipatlelong tsa gagwe—tsotlhe fela—go a lelwa;+ gonne ke thubagantse Moabe fela jaaka sejana se se sa intumediseng,’+ go bua Jehofa. 39  ‘A bo a tshogile jang ne! Bokolelang lona batho! A bo Moabe a retolotse mokwatla jang ne! O tlhabilwe ke ditlhong.+ Mme Moabe o fetogile selo sa go sotlwa le selo se se tshosang mo go botlhe ba ba mo dikologileng.’” 40  “Gonne Jehofa o buile jaana, ‘Bonang! fela jaaka ntsu yo o tlhaselang,+ mongwe o tshwanetse go tsharololela diphuka tsa gagwe mo godimo ga Moabe.+ 41  Metse e tla thopiwa, le mafelo a gagwe a a thata a tla tshwarwa. Le pelo ya banna ba ba thata ba Moabe mo letsatsing leo e tla nna jaaka pelo ya mosadi yo o nang le botlhoko jwa go tshola ngwana.’”+ 42  “‘Mme Moabe ruri o tla nyelediwa mo go nneng setšhaba,+ gonne o ikgodisa kgatlhanong le Jehofa.+ 43  Poifo le khuti le serai di mo go wena, wena monni wa Moabe,’+ go bua Jehofa. 44  ‘Mongwe le mongwe yo o tshabang ka ntlha ya poifo o tla wela mo khuting; le mongwe le mongwe yo o tswang mo khuting o tla tshwarwa ke serai.’+ “‘Gonne ke tla tlisa mo go ene, mo go Moabe, ngwaga wa gore ba elwe tlhoko,’+ go bua Jehofa. 45  ‘Ba ba tshabang ba eme fela mo moriting wa Heshebone ba se na maatla. Gonne molelo ka boone o tla tswa mo Heshebone,+ le kgabo ya molelo e tla tswa mo gare ga Sihone;+ mme e tla laila ditempele tsa Moabe le phogo ya tlhogo ya bomorwa pheretlhego.’+ 46  “‘A bo go latlhega wena, Moabe!+ Batho ba Kemoshe+ ba nyeletse. Gonne bomorwao ba tserwe jaaka batshwarwa le bomorwadio jaaka batshwarwa. 47  Mme ke tla phutha batshwarwa ba Moabe go ela kwa bokhutlong jwa metlha,’+ go bua Jehofa. ‘Go tla go fitlha fano ke katlholo mo go Moabe.’”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase