Jeremia 4:1-31

4  “Fa o ne o ka boa, wena Iseraele,” go bua Jehofa, “o ka nna wa boela mo go nna.+ Mme fa e le gore o tla tlosa dilo tsa gago tse di ferosang sebete ka ntlha ya me,+ ga o na go tsamaya jaaka mofaladi.  Mme fa e le gore ruri o tla ikana o re,+ ‘Jaaka Jehofa a tshela ka boammaaruri,+ ka tshiamiso le ka tshiamo!’+ foo ditšhaba di tla itshegofatsa mo go ene, mme mo go ene di tla ipelafatsa kaga tsone.”+  Gonne Jehofa o reile banna ba Juda le Jerusalema a re: “Itemeleng lefatshe le le lemegang, mme lo se ka lwa nna lo jala mo gare ga mitlwa.+  Rupelang Jehofa, mme lo ntshe matlalo a dipelo tsa lona,+ lona banna ba Juda le banni ba Jerusalema; gore tšararego ya me e se ka ya tswa fela jaaka molelo, mme ruri ya tuka go se na ope yo o ka timang, ka ntlha ya bosula jwa ditiro tsa lona.”+  Go boleleng mo Juda, lona batho, mme lo go itsise phatlalatsa le mo Jerusalema,+ lo go bue, mme lo letse lonaka go ralala naga eo.+ Goelang kwa godimo lo re: “Phuthegang mmogo, mme a re tseneng mo metseng e e sireletsegileng.+  Tsholeletsang sesupo ntlheng ya Siona. Dirang gore go nne le boitshubelo. Se emeng fela.” Gonne go na le masetlapelo a ke a tlisang go tswa bokone,+ le eleng thubagano e kgolo.  O tlhatlogile jaaka tau e tswa mo lesuthung la yone,+ mme yo o senyang ditšhaba o bolotse;+ o dule mo lefelong la gagwe gore a dire lefatshe la gago selo sa go akabalelwa. Metse ya gago e tla wa e nna marope mo go se kitlang go nna le monni.+  Ka ntlha ya seno ikgatlheng ka letsela la kgetsi.+ Ipetseng dihuba mme lo bokolele,+ ka gonne bogale jo bo tukang jwa ga Jehofa ga bo a boa ka morago mo go rona.+  “Mme go tla diragala mo letsatsing leo,” go bua Jehofa, “gore pelo ya kgosi e nyelele,+ le pelo ya dikgosana; mme baperesiti ba tla akabala, le baporofeti ka bobone ba tla gakgamala.”+ 10  Mme ke ne ka re: “Ijoo Morena Molaodimogolo Jehofa! Ruri o tsieditse batho bano+ le Jerusalema gotlhelele, o re, ‘Kagiso ka boyone e tla nna ya lona,’+ le tšhaka e fitlhile fela kwa moyeng.” 11  Ka nako eo batho bano le Jerusalema ba tla tewa go twe: “Go na le phefo e e babolang ya ditselana tse di budusitsweng ke dinao go ralala naga+ mo tseleng e e yang kwa go morwadia batho ba me;+ ga se ya go olosa, le fa e le go ntlafatsa. 12  Phefo e e fokang ka maatla e tswa mo go tseno e tla kwa go nna. Jaanong le nna ke tla bua dikatlholo le bone.+ 13  Bonang! O tla tlhatloga jaaka maru a pula, mme dikara tsa gagwe di tshwana le phefo ya matsubutsubu.+ Dipitse tsa gagwe di bofefo go feta bontsu.+ A bo go latlhega rona, ka gonne re thopilwe! 14  Tlhapisa pelo ya gago e sale e le phepa e se na bosula, wena Jerusalema, gore o tle o bolokwe.+ Dikakanyo tsa gago tse di fapogileng di tla nna mo go wena ka lobaka lo lo kae?+ 15  Gonne lentswe le bolela go tswa Dana+ mme le itsise phatlalatsa sengwe se se utlwisang botlhoko go tswa kwa kgaolong e e dithaba ya Eferaime. 16  Se umakeng, lona batho, ee, mo ditšhabeng. Se itsiseng phatlalatsa kgatlhanong le Jerusalema.” “Balebeledi ba a tla ba tswa kwa nageng e e kgakala,+ mme ba tla ntsha lentswe la bone kgatlhanong le metse ya Juda ka boyone. 17  Ba ntse jaaka badisa ba naga e e bulegileng kgatlhanong le ene mo matlhakoreng otlhe,+ ka gonne o ntsuologetse,”+ go bua Jehofa. 18  “Tsela ya gago le ditiro tsa gago—o tla di newa.+ Tsone ke masetlapelo mo go wena, gonne di bogalaka; ka gonne di fitlhile fela kwa pelong ya gago.” 19  Mala a me wee, mala a me wee! Ke na le ditlhabi tse di botlhoko thata mo dipoteng tsa pelo ya me.+ Pelo ya me e a fuduega mo teng ga me.+ Ga ke kgone go nna ke didimetse gonne moya wa me o utlwile modumo wa lonaka, mokgosi wa tlhagiso wa ntwa.+ 20  Thubagano mo godimo ga thubagano ke sone se se tlhaeleditsweng, gonne lefatshe lotlhe le thopilwe.+ Megope ya me e thopilwe ka tshoganyetso,+ le matsela a me a mogope ka nakwana. 21  Ke tla nna ke bona sesupo ka lobaka lo lo kae, le go nna ke utlwa modumo wa lonaka?+ 22  Gonne batho ba me ke dieleele.+ Ga ba a ntsaya tsia.+ Ke barwa ba ba seng botlhale; ga se ba ba nang le tlhaloganyo.+ Ba tlhalefetse go dira bosula, mme go dira molemo gone ga ba na kitso ya gone.+ 23  Ke ne ka leba lefatshe, mme bonang! le ne le le lolea gape le kgakgabetse;+ le kwa magodimong, mme lesedi la one le ne le sa tlhole le le teng.+ 24  Ka leba dithaba, mme bonang! di ne di reketla, le dithota ka botsone di ne di reketlisiwa tsotlhe.+ 25  Ka leba, mme bonang! go ne go se na motho wa mo lefatsheng, le dibopiwa tsotlhe tse di fofang tsa magodimo di ne di tshabile.+ 26  Ka leba, mme bonang! tshingwana ya maungo ka boyone e ne e le naga, le metse ya yone e ne e rutlolotswe yotlhe.+ E ne e le ka ntlha ya ga Jehofa, ka ntlha ya bogale jwa gagwe jo bo tukang. 27  Gonne Jehofa o buile jaana: “Lefatshe lotlhe le tla kgakgabala,+ a mme ga ke na go diragatsa phediso e e feletseng?+ 28  Ka ntlha ya seno lefatshe le tla hutsafala,+ mme magodimo a a kwa godimo a tla fifala.+ Ke ka gonne ke buile, ke akantse, mme ga ke a ikwatlhaya, le gone ga ke na go boela morago mo go seno.+ 29  Motse otlhe o a tshaba ka ntlha ya modumo wa bapalami ba dipitse le ba ba hulang ka bora. + Ba tsene mo masuthung, e bile ba tlhatlogetse mo mafikeng.+ Motse mongwe le mongwe o tlogetswe, mme ga go na motho yo o nnang mo go yone.” 30  Jaanong ka gonne o thopilwe, o tla dira eng, ka gonne o kile wa bo o apara bohibidu jo bo letlhololo, ka gonne o kile wa bo o ikgabisa ka mekgabisa ya gouta, ka gonne o kile wa bo o oketsa matlho a gago ka mmala o montsho?+ O kile wa bo o itirela montle lefela.+ Ba ba go eletsang thata ba go ganne; ba nna ba batla moya wa gago.+ 31  Gonne ke utlwile lentswe le le tshwanang le la mosadi yo o bobolang, matshwenyego a a tshwanang le a mosadi yo o belegang ngwana wa gagwe wa ntlha,+ lentswe la morwadia Siona yo o nnang a hema ka thata. O nna a otlolola magofi a gagwe:+ “Jaanong, a bo go latlhega nna, gonne moya wa me o lapisitswe ke babolai!”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase