Jeremia 31:1-40

31  “Ka nako eo,” go bua Jehofa, “ke tla nna Modimo wa malapa otlhe a Iseraele; mme fa e le bone, ba tla nna batho ba me.”+  Jehofa o buile jaana: “Setšhaba se se dirilweng ka bafalodi ba tšhaka se ne sa utlwelwa botlhoko kwa nageng,+ fa Iseraele a ne a tsamaya a ya go ikhutsa.”+  Jehofa o ne a bonala mo go nna a le kgakala, a re: “Ke go ratile+ ka lorato lwa bosakhutleng. Ke lone lebaka le ka lone ke go gogileng ka bopelonomi jwa lorato.+  Ke sa ntse ke tla go aga mme ruri o tla agiwa sesha,+ wena kgarebane ya Iseraele. O sa ntse o tla ikgabisa ka meropana ya gago mme o ye kwa go binang ba ba tshegang gone.+  O sa ntse o tla jala masimo a mofine mo dithabeng tsa Samarea.+ Bajadi ba tla jala mme ba simolole go a dirisa.+  Gonne go na le letsatsi le balebedi mo kgaolong e e dithaba ya Eferaime ba tla tlhaeletsang ba re, ‘Emang, lona batho, mme a re tlhatlogeleng kwa Siona, kwa go Jehofa Modimo wa rona.’”+  Gonne Jehofa o buile jaana: “Goelang kwa godimo kwa go Jakobe ka go ipela, mme lo goe ka go tlerebetsa kwa tlhogong ya ditšhaba.+ E itsiseng phatlalatsa.+ Nayang pako mme lo re, ‘Tlhe Jehofa boloka batho ba gago, masalela a Iseraele.’+  Bonang, ke ba tlisa go tswa kwa lefatsheng la bokone,+ mme ke tla ba phutha mmogo go tswa kwa dikarolong tse di kgakala thata tsa lefatshe.+ Mo gare ga bone go tla bo go na le ba ba difofu le ba ba tlhotsang, mosadi yo o moimana le yo o belegang, botlhe ba le mmogo.+ Ba tla boela fano ba le phuthego e kgolo.+  Ba tla tla ka go lela,+ mme ke tla ba tlisa ka dikopo tsa bone tse di tlhoafetseng tsa go amogelwa. Ke tla dira gore ba tsamaye ba ye kwa mekgatšheng e e phothoselang ya metsi,+ ka tsela e e siameng e ba se kitlang ba kgotšwa mo go yone. Gonne ke fetogile Rre+ mo go Iseraele, mme fa e le Eferaime ene, ke leitibolo la me.”+ 10  Utlwang lefoko la ga Jehofa, lona ditšhaba, mme lo le bolele mo ditlhaketlhakeng tse di kgakala,+ lo re: “Yo o gasamisang Iseraele ene ka boene o tla mo phutha mmogo,+ eleruri o tla mmoloka jaaka modisa a boloka motlhape wa gagwe.+ 11  Gonne Jehofa eleruri o tla golola Jakobe+ le go mo namola mo seatleng sa yo o nonofileng go mo feta.+ 12  Mme eleruri ba tla tla mme ba goe ka boipelo mo bogodimong jwa Siona+ mme ba phatsime ka ntlha ya molemo wa ga Jehofa,+ ka ntlha ya mabele le beine+ e ntšha le ka ntlha ya leokwane le ka ntlha ya bana ba letsomane le dikgomo.+ Mme moya wa bone o tla nna jaaka tshingwana+ e e nang le metsi a mantsi, mme ga ba na go tlhola ba topetega gape.”+ 13  “Ka nako eo kgarebane e tla ipela ka go bina, le makau le bannabagolo, botlhe fela.+ Mme ke tla fetola khutsafalo ya bone gore e nne boitumelo, ke tla ba gomotsa ke ba dire gore ba ipele ba tswe mo khutsafalong ya bone.+ 14  Ke tla lapolosa moya wa baperesiti ka monono,+ mme batho ba me ba tla kgotsofadiwa ke molemo wa me,”+ go bua Jehofa. 15  “Jehofa o buile jaana, ‘Go utlwiwa lentswe kwa Rama,+ selelo sa khutsafalo le go lela mo go botlhoko;+ Ragele+ o lelela bomorwawe.+ O ganne go gomodiwa kaga bomorwawe,+ ka gonne ga ba tlhole ba le gone.’”+ 16  Jehofa o buile jaana: “Thibela lentswe la gago mo selelong, le matlho a gago mo dikeleding,+ gonne tiro ya gago e na le maduo,’ go bua Jehofa, ‘mme eleruri ba tla boa kwa lefatsheng la mmaba.’+ 17  “‘Mme go na le tsholofelo+ ka isagwe ya gago,’ go bua Jehofa, ‘mme barwa ba tla boela kwa karolong ya bone ya naga.’”+ 18  “Ke utlwile Eferaime a ikhutsafalela,+ ‘O ntshiamisitse, gore ke tle ke siamisiwe,+ jaaka namane e e iseng e thapisiwe.+ Ntire gore ke boele morago, mme ke tla boela morago ke sa okaoke,+ gonne o Jehofa Modimo wa me.+ 19  Gonne fa ke sena go boela morago ke ne ka ikwatlhaya;+ mme fa ke sena go itsisiwe ke ne ka faphola serope.+ Ke ne ka tlhabiwa ke ditlhong,+ gape ke ne ka ikutlwa ke kokobeditswe, gonne ke ne ke sikere kgobo ya bosha jwa me.’”+ 20  “A Eferaime ke morwa yo o rategang mo go nna, kgotsa ngwana yo o tshwarwang ka lorato?+ Ke tla mo gakologelwa go ya pele ka selekanyo se ke buang kgatlhanong le ene ka sone.+ Ke gone ka moo mala a me a fuduegang ka ntlha ya gagwe.+ Ke tla mo tlhomogela pelo tota,”+ go bua Jehofa. 21  “Itlhomele matshwao a tsela. Ipeele mesupatsela.+ Tlhoma pelo ya gago mo tseleng e kgolo, tsela e o tla tshwanelang go tsamaya ka yone.+ Boa, wena kgarebane ya Iseraele. Boela mo metseng eno ya gago.+ 22  O tla fapogela kwa le kwa ka lobaka lo lo kae,+ wena ngwana wa mosetsana yo o seng boikanngo?+ Gonne Jehofa o bopile selo se sesha mo lefatsheng: Motho fela wa mosadi o tla potapota monna yo o nonofileng.” 23  Jehofa wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o buile jaana: “Ba sa ntse ba tla bua lefoko leno mo lefatsheng la Juda le mo metseng ya gagwe, fa ke tla bo ke phutha batshwarwa ba bone, ‘E kete Jehofa a ka go segofatsa,+ wena lefelo la bonno le le siameng,+ wena thaba e e boitshepo.’+ 24  Mme mo go lone Juda le metse ya gagwe yotlhe ba tla nna mmogo, balemirui le ba ba bolotseng le motlhape.+ 25  Gonne ke tla lapolosa moya o o lapileng, mme ke tla kgorisa moya mongwe le mongwe o o topetegileng.”+ 26  Foo ke ne ka tsoga mme ka simolola go bona; fa e le boroko jwa me, bo ne bo le monate mo go nna. 27  “Bona! Metlha e etla,” go bua Jehofa, “mme ke tla jala ntlo ya Iseraele le ntlo ya Juda ka peo ya motho le ka peo ya seruiwa.”+ 28  “Mme go tla diragala gore fela jaaka ke ne ke ntse ke thantse ka ga bone+ go kumola le go rutlolola le go senya le go utlwisa botlhoko,+ ke tla nna ke ntse ke thantse jalo ka ga bone gore ke age ke bo ke jale,”+ go bua Jehofa. 29  “Mo metlheng eo ga ba na go tlhola ba re, ‘Borre ke bone ba ba neng ba ja morara o o sa butswang, mme ke meno a barwa a a neng a nna bosisi.’+ 30  Mme mongwe le mongwe o tla swela tlolo ya gagwe.+ Motho mongwe le mongwe yo o jang morara o o sa butswang, meno a gagwe ke one a tla nnang bosisi.” 31  “Bona! Metlha e etla,” go bua Jehofa, “ke tla dira kgolagano e ntšha+ le ntlo ya Iseraele+ le ntlo ya Juda;+ 32  e seng e e tshwanang le kgolagano e ke neng ka e dira le borraabonemogologolwane mo letsatsing le ke neng ka ba tshwara ka seatla ka lone go ba ntsha kwa lefatsheng la Egepeto,+ ‘kgolagano ya me e ba neng ba e tlola,+ le mororo nna ke ne ke le monna yo e leng mong+ wa bone,’ go bua Jehofa.” 33  “Gonne eno ke kgolagano+ e ke tla e dirang le ntlo ya Iseraele morago ga metlha eo,”+ go bua Jehofa. ‘‘Ke tla tsenya molao wa me mo go bone,+ e bile ke tla o kwala mo dipelong tsa bone.+ Ke tla nna Modimo wa bone, mme bone ba tla nna batho ba me.”+ 34  “Mme mongwe le mongwe ga a kitla a tlhola a ruta molekane wa gagwe le mongwe le mongwe morwarraagwe,+ a re, ‘Itseng Jehofa!’+ gonne botlhe ba tla nkitse, go simolola ka yo mmotlana thata wa bone go fitlha ka yo mogolo thata wa bone,”+ go bua Jehofa. “Gonne ke tla itshwarela tlolo ya bone, le boleo jwa bone ga nkitla ke tlhola ke bo gakologelwa.”+ 35  Jehofa, Monei wa letsatsi gore go nne lesedi motshegare,+ melao+ ya ngwedi+ le dinaledi gore go nne lesedi bosigo,+ Yo o fuduang lewatle gore makhubu a lone a tsose modumo,+ Yo leina la gagwe e leng Jehofa wa masomosomo,+ o buile jaana: 36  “‘Fa melao eno e ne e ka tlosiwa fa pele ga me,’+ go bua Jehofa, ‘ba e leng losika lwa Iseraele ka tsela e e tshwanang ba ne ba ka emisa go itshupa ba le setšhaba se se fa pele ga me ka metlha.’”+ 37  Jehofa o buile jaana: “Fa magodimo a a kwa godimo a ne a ka lekanngwa le metheo ya lefatshe kwa tlase e ne e ka hukudiwa,+ le nna ke ne nka gana losika lotlhe lwa Iseraele ka ntlha ya sotlhe se ba se dirileng,’+ go bua Jehofa.” 38  “Bonang! Metlha e etla,” go bua Jehofa, “mme eleruri Jehofa o tla agelwa motse+ go tswa kwa Toreng ya Hananele+ go ya kwa Kgorong ya Kgokgotsho.+ 39  Mme mogala o o lekanyang+ o tla tlhamalalela kwa thoteng ya Garebe, mme eleruri o tla potologela kwa Goa. 40  Mme lebala lotlhe le le kwa tlase la ditoto+ le la melora e e mafura,+ le matlhagare otlhe go fitlha kwa mokgatšheng o o phothoselang wa Kiderona,+ go ya fela kwa sekhutlong sa Kgoro ya Dipitse+ go ela kwa botlhabatsatsi, e tla nna sengwe se se boitshepo mo go Jehofa.+ Ga e na go kumolwa, le fa e le go tlhola e rutlololwa go ya bosakhutleng.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase