Jeremia 3:1-25

3  Go na le polelwana e e reng: “Fa monna a ka koba mosadi wa gagwe mme a bo a tsamaya a mo tlogela a nna wa monna yo mongwe, a monna yoo o tshwanetse go boela kwa go ene gape?”+ A lefatshe leo ruri ga le a kgotlelwa?+ “Mme wena o dirile boaka le balekane ba le bantsi;+ a mme o tshwanetse go boela kwa go nna?”+ go bua Jehofa.  “Tsholeletsa matlho a gago kwa ditselaneng tse di budusitsweng ke dinao mme o bone.+ Ke fa kae fa o sa betelelwang teng?+ O ba emetse fa thoko ga ditsela, jaaka Moarabia mo nageng;+ mme o nna o kgotlela lefatshe ka ditiro tsa gago tsa boaka le ka bosula jwa gago.+  Jalo dipula tse dikgolo di a thibelwa,+ le fa e le pula ya dikgakologo ga e a na.+ Mme phatla ya mosadi yo o dirang boaka e nnile ya gago. O ganne go ikutlwa o kokobeditswe.+  A go simolola jaanong go ya pele o ntlhaeleditse wa re, ‘Rra,+ o tsala ya me e re ntshanang seinong ya bosha jwa me!+  A motho o tshwanetse go nna a kgotšwilwe ka bosakhutleng, kgotsa a nnele go lebelela sengwe ka bosaengkae?’+ Bona! O buile, mme wa tswelela o dira dilo tse di bosula wa ba wa fenya.”+  Mme mo metlheng ya ga kgosi Josia, Jehofa a nthaya a re:+ “‘A o bone se Iseraele yo o sa ikanyegeng a se dirileng?+ O ya kwa godimo ga thaba nngwe le nngwe e e kwa godimo+ le kafa tlase ga setlhare sengwe le sengwe se se golang thata,+ gore a tle a direle boaka koo.+  Mme morago ga gore a dire dilo tseno tsotlhe ke ne ka nna ka mmolelela gore a boele kwa go nna, mme a se ka a boa;+ mme Juda o ne a nna a leba kgaitsadie wa leferefere.+  E rile ke bona seo, ka tsamaisa+ Iseraele yo o sa ikanyegeng ka lone lebaka la go bo a dirile boaka, mme ka mo naya lekwalo la go mo tlhala gotlhelele,+ mme morwadiarraagwe yo o dirang ka boferefere e bong Juda ga a ka a boifa, mme le ene a simolola go tsamaya a ya go dira boaka.+  Mme boaka jwa gagwe bo diragetse ka ntlha ya pono ya gagwe e e seng masisi, mme o ne a nna a kgotlela lefatshe+ le go dira boaka le maje le ditlhare;+ 10  le eleng ka ntlha ya seno sotlhe morwadiarraagwe yo o leferefere e bong Juda ga a ka a boela mo go nna ka pelo ya gagwe yotlhe,+ fa e se ka maaka fela,’+ go bua Jehofa.” 11  Mme Jehofa o ne a nthaya a re: “Iseraele yo o sa ikanyegeng o supile moya wa gagwe o siame go feta Juda yo o dirang ka boferefere.+ 12  Tsamaya, mme o bolele mafoko ano kwa bokone+ o re: “‘“A ko o boe, wena Iseraele wa motlhanogi,” go bua Jehofa.’+ ‘“Ga ke na go lo leba ka bogale,+ ka gonne ke a ikanyega,”+ go bua Jehofa.’ ‘“Ga ke na go nna ke kgotšwilwe ka bosakhutleng.+ 13  Fela lemogang phoso ya lona, gonne lo diretse Jehofa Modimo wa lona tlolo.+ Mme lo ne lwa tswelela lo gasamisetsa ditsela tsa lona kwa go ba e leng batswakwa+ kafa tlase ga setlhare sengwe le sengwe se se golang thata,+ mme ga lo a ka lwa reetsa lentswe la me,” go bua Jehofa.’” 14  “Boang, lona barwa ba batlhanogi,”+ go bua Jehofa. “Gonne nna ka bonna ke monna yo e leng mong wa lona;+ mme ke tla lo tsaya, a le mongwe mo motseng le ba babedi mo lelapeng, mme ke tla lo tlisa mo Siona.+ 15  Ke tla lo naya badisa tumalanong le pelo ya me,+ mme ruri ba tla lo fepa ka kitso le temogo.+ 16  Mme go tla diragala gore lo nne bantsi mme lo ungwe mo lefatsheng mo metlheng eo,” go bua Jehofa.+ “Ga ba na go tlhola ba re, ‘Letlole la kgolagano ya ga Jehofa!’+ le gone ga le na go tla le fa e le mo pelong, le gone ga ba na go le gakologelwa+ kgotsa go le tlhoafalela, mme ga le na go tlhola le dirwa gape. 17  Mo nakong eo ba tla bitsa Jerusalema setulo sa bogosi sa ga Jehofa;+ mme ditšhaba tsotlhe di tshwanetse go phuthelwa kwa go ene+ kwa leineng la ga Jehofa kwa Jerusalema,+ mme ga ba kitla ba tlhola ba tsamaya fa morago ga bologwadi jwa pelo ya bone e e bosula.”+ 18  “Mo metlheng eo ba tla tsamaya, ntlo ya Juda e bapile le ntlo ya Iseraele,+ mme ba tla tswa mmogo+ mo lefatsheng la bokone mme ba tsene mo lefatsheng le ke le neileng borraalonamogologolwane jaaka le le ruilweng boswa.+ 19  Mme nna ke rile, ‘Ke lo beile mo gare ga barwa ka lo naya lefatshe le le eletsegang,+ le le ruilweng boswa la mekgabisa ya masole a ditšhaba!’ Mme ka tswelela ka re, ‘Lo tla ntlhaeletsa, lo re, “Rra!”+ mme ga lo na go boa mo go ntshaleng morago.’ 20  ‘Ruri jaaka mosadi a tlogetse molekane wa gagwe ka boferefere,+ lo ntiretse ka boferefere,+ ka tsela e e ntseng jalo, lona ntlo ya Iseraele,’ go bua Jehofa.” 21  Mo ditselaneng tse di budusitsweng ke dinao go utlwilwe modumo, go lela, dithapelo tsa bomorwa Iseraele. Gonne ba sokile tsela ya bone;+ ba lebetse Jehofa Modimo wa bone.+ 22  “Boang, lona barwa ba batlhanogi.+ Ke tla fodisa boemo jwa lona jwa botlhanogi.”+ “Re fano! Re tlile kwa go wena, gonne wena, Jehofa, o Modimo wa rona.+ 23  Ruri dithota mmogo le pheretlhego e e mo dithabeng+ ke tsa maaka.+ Ruri poloko ya Iseraele e mo go Jehofa Modimo wa rona.+ 24  Mme selo se se tlhabisang ditlhong+ ka bosone se jele matsapa a borraaronamogologolwane go tswa bosheng jwa rona, matsomane a bone le metlhape ya bone, bomorwaabone le bomorwadiabone. 25  Re rapama mo ditlhonnyeng tsa rona,+ mme go kokobediwa ga rona go nna go ntse go re bipa;+ gonne re leofetse Jehofa Modimo wa rona,+ rona le borraarona go tswa bosheng jwa rona go ya pele le go tla go fitlha mo letsatsing leno,+ mme ga re a ikobela lentswe la ga Jehofa Modimo wa rona.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase