Jakobe 5:1-20

5  Heelang tlheng, lona batho ba lo humileng,+ lelang, lo bokolela ka ntlha ya masetlapelo a lona a a tlang mo go lona.+  Dikhumo tsa lona di bodile, le diaparo tsa lona tsa kafa ntle di jelwe ke motoutwane.+  Gouta ya lona le selefera di jelwe ke ruse, mme ruse ya tsone e tla nna e le bosupi kgatlhanong le lona e bile e tla ja dikarolo tsa lona tse di dinama. Lo bolokile+ sengwe se se tshwanang le molelo+ mo malatsing a bofelo.+  Bonang! Dituelo tse di tshwanetseng badiri ba ba robileng masimo a lona mme tse di tshwerweng ke lona,+ di nnetse go goa,+ le maikuelo a barobi a go batla thuso+ a tsene mo ditsebeng+ tsa ga Jehofa wa masomosomo.  Lo tshedile mo manobonobong mo lefatsheng e bile lo latetse go jesa nama monate.+ Lo nontshitse dipelo tsa lona mo letsatsing la tlhabo.+  Lo bone molato, lo bolaile mosiami. A ga a lo ganetse?+  Jalo, nnang pelotelele, bakaulengwe, go fitlha mo go nneng gone+ ga Morena. Bonang! Molemirui o nna a letetse leungo le le tlhokegang la lefatshe, a le pelo telele ka ga lone go fitlha a bona pula ya ntlha le pula ya morago.+  Le lona nnang pelotelele;+ nitamisang dipelo tsa lona, ka gonne go nna gone ga Morena go atametse.+  Lo se ka lwa fegelwa mongwe go yo mongwe, bakaulengwe, e le gore lo se ka lwa atlholwa.+ Bonang! Moatlhodi o eme fa pele ga ditswalo.+ 10  Bakaulengwe, tsayang baporofeti+ e le sekao+ sa go boga bosula+ le go bontshiwa ga bopelotelele,+ bone ba ba neng ba bua mo leineng la ga Jehofa.+ 11  Bonang! Re bolela ba ba itshokileng+ e le ba ba itumetseng. Lo utlwile ka boitshoko jwa ga Jobe+ e bile lo bone phelelo e Jehofa a neng a e naya,+ gore Jehofa o pelonomi tota mo go bontsheng loratong e bile o kutlwelobotlhoko.+ 12  Mme, mo godimo ga dilo tsotlhe, bakaulengwe ba me, tlogelang go ikana,+ ee, e ka tswa e le ka legodimo kgotsa ka lefatshe kgotsa ka ikano efe fela e nngwe. Mme a Ee wa lona a reye Ee, le Nnyaa wa lona, Nnyaa, e le gore lo se ka lwa wela mo katlholong.+ 13  A go na le motho yo o bogang bosula mo go lona? A a tswelele a rapela.+ A go na le motho yo o moya o thamileng? A a opele dipesalema.+ 14  A go na le motho yo o bobolang mo go lona?+ A a biletse banna ba bagolwane+ ba phuthego kwa go ene, mme a ba mo rapelele, ba mo tlotse ka leokwane+ ka leina la ga Jehofa. 15  Mme thapelo ya tumelo e tla fodisa+ yo o bokoa, e bile Jehofa o tla mo kakatlolola.+ Gape, fa a dirile maleo, o tla a itshwarelwa.+ 16  Jalo ipolelelaneng+ maleo ka tshosologo lo bo lo rapelelane, gore lo fole.+ Mokokotlelo wa motho yo o siameng, fa o dira, o na le maatla a magolo.+ 17  Elija e ne e le motho yo o nang le maikutlo a a tshwanang le a rona,+ le fa go ntse jalo mo thapelong o ne a rapelela gore pula+ e se ka ya na; mme ya se ka ya na mo lefatsheng ka dingwaga di le tharo le dikgwedi di le thataro. 18  O ne a rapela gape, mme legodimo la ntsha pula le lefatshe la ntsha leungo+ la lone. 19  Bakaulengwe ba me, fa mongwe mo go lona a timetse mo boammaaruring mme yo mongwe a mmusa,+ 20  itseng gore yo o busang moleofi mo tlolong+ ya tsela ya gagwe o tla boloka moya wa gagwe mo losong+ mme o tla bipa maleo a le mantsi.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase