Jakobe 4:1-17

4  Ke go tswa motsweding ofe go nang le dintwa gape ke go tswa motsweding+ ofe go nang le ditlhabano gareng ga lona? A ga di tswe motsweding ono, e leng, mo go nyorelweng ga lona go ja monate wa senama mo go tswelelang go tlhabana mo ditokololong tsa lona?+  Lo a eletsa, mme le fa go ntse jalo ga lo nne le sepe. Lo tswelela pele lo bolaya batho e bile lo eletsa ka bopelotshetlha,+ mme le fa go ntse jalo ga lo kgone go bona sepe. Lo tswelela pele lo tlhabana+ e bile lo lwa. Ga lo na sepe ka ntlha ya go sa kope ga lona.  Ruri lo a kopa, mme le fa go ntse jalo ga lo amogele, ka gonne lo kopa ka boikaelelo+ jo bo sa siamang, gore lo go dirisetse go nyorelwa ga lona go ja monate wa senama.+  Basadi ba baakafadi,+ a ga lo itse gore botsalano le lefatshe ke bobaba le Modimo?+ Jalo, le fa e le mang yo o batlang go nna tsala+ ya lefatshe o itira mmaba wa Modimo.+  Kgotsa a mo go lona go bonala lokwalo lo bua kwantle ga boikaelelo fa lo re: “Ke ka tshekamelo ya go fufega go bo moya+ o o agileng mo teng ga rona o nna o tlhologelelwa”?  Le fa go ntse jalo, bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jo a bo nayang bo bogolwane.+ Ke gone ka moo lo reng: “Modimo o ganetsa ba ba mabela,+ mme o naya ba ba boikokobetso+ bopelonomi jo bo sa ba tshwanelang.”  Ka jalo, ipeyeng+ mo taolong ya Modimo; ganetsang Diabolo,+ mme o tla lo tshaba.+  Atamelang Modimo, mme o tla lo atamela.+ Ntlafatsang diatla tsa lona, lona baleofi,+ mme lo itshekise dipelo tsa lona, lona ba lo sa kgoneng go dira tshwetso.+  Simololang go tlhokofala dipelo mme lo hutsafale lo bo lo lele.+ A setshego sa lona se fetoge khutsafalo, le boipelo jwa lona kotlomano ya pelo.+ 10  Ikokobetseng mo matlhong a ga Jehofa,+ mme o tla lo godisa.+ 11  Tlogelang go kgalana, bakaulengwe.+ Yo o kgalang mokaulengwe kgotsa yo o atlholang+ mokaulengwe wa gagwe o kgala molao e bile o atlhola molao. Jaanong fa o atlhola molao, ga o modiragatsi wa molao, mme o moatlhodi.+ 12  Go na le a le mongwe yo e leng moneimolao e bile e le moatlhodi,+ yo o kgonang go boloka le go senya.+ Mme wena, o mang go bo o atlhola moagelani+ wa gago? 13  Heelang tlheng, lona ba lo reng: “Gompieno kgotsa ka moso re tla tsaya loeto re ya motseng ono, re tla nna ngwaga gone, mme re tla tshwarega mo kgwebong re bo re dira dipoelo,”+ 14  mme lo sa itse se botshelo jwa lona e tla bong e le sone ka moso.+ Gonne lo mouwane o o bonalang ka lobakanyana mme go tswa foo o bo o nyelela.+ 15  Mo boemong jwa moo, lo tshwanetse lwa re: “Fa Jehofa a rata,+ re tla tshela re bo gape re dira seno kgotsa sele.”+ 16  Mme jaanong lo ikgogomosa mo maikgantshong a lona a go ipega.+ Go ikgogomosa gotlhe mo go ntseng jalo go boikepo. 17  Jalo, fa mongwe a itse go dira se se siameng mme le fa go ntse jalo a sa se dire,+ ke boleo+ mo go ene.

Dintlha Tse di Kwa Tlase