Jakobe 3:1-18

3  Ga lo a tshwanela go nna barutisi lo le bantsi,+ bakaulengwe ba me, e re ka lo itse gore re tla amogela katlholo+ e e boima segolo.  Gonne rotlhe re kgotšwa makgetlo a le mantsi.+ Fa mongwe a sa kgotšwe mo lefokong,+ yono ke monna yo o itekanetseng,+ yo o kgonang go laola le mmele otlhe wa gagwe.  Fa re tsenya ditomo+ mo melomong ya dipitse gore di re utlwe,+ re laola le mmele otlhe wa tsone.  Bonang! Le eleng mekoro, le mororo e le megolo thata jaana e bile e kgweediwa ke diphefo tse di maatla, e laolwa ka selaolamokoro+ se sennye thata go ya koo thato ya monna yo o kwa sekgweetsong e eletsang gone.  Jalo, ka tsela e e tshwanang, loleme ke tokololo e nnye mme le fa go ntse jalo lo ikgantsha+ mo gogolo. Bonang! Abo go tlhokega molelo o monnye jang ne go tlhosetsa sekgwa se segolo thata ka molelo!  Ebu, loleme ke molelo.+ Loleme lo diregile lefatshe la tshiamololo gareng ga ditokololo tsa rona, gonne lo tsenya mmele+ otlhe dilabe lo bo lo tlhosetse leotwana la botshelo jwa tlholego ka molelo mme lo tlhosediwa ka molelo ke Gehena.  Gonne mofuta mongwe le mongwe wa sebatana sa naga mmogo le nonyane le segagabi le sebopiwa sa lewatle ruri o tla kgwabofadiwa e bile o kgwabofaditswe ke batho.+  Mme loleme lone, ga go na le a le mongwe wa batho yo o ka dirang gore lo kgwabofale. Ke selo se se sa laolesegeng se se utlwisang botlhoko, lo tletse botlhole+ jo bo bolayang.  Ka lone re baka Jehofa,+ le eleng Rara,+ mme le fa go ntse jalo ka lone re hutsa+ batho ba ba nnileng gone “mo setshwanong sa Modimo.”+ 10  Mo molomong o le mongwe go tswa tshegofatso le phutso. Ga go a tshwanela, bakaulengwe ba me, gore dilo tseno di tswelele di direga ka tsela+ eno. 11  Sediba+ ga se dire gore botshe le bogalaka di pomponyege di tswa mo motsweding o le mongwe, ga ke re? 12  Bakaulengwe ba me, setlhare sa mofeige ga se ka ke sa ungwa maungo a motlhware kgotsa sa mofine difeige, ga ke re?+ Le gone metsi a a letswai ga a ka ke a ntsha metsi a a monate. 13  Ke mang yo o botlhale le yo o tlhaloganyang mo go lona? A a bontshe ka boitshwaro jwa gagwe jo bo molemo ditiro tsa gagwe+ ka bori jo e leng jwa botlhale. 14  Mme fa lo na le lefufa+ la letlhoo le manganga+ mo dipelong tsa lona, lo se ka lwa ikgantsha+ lwa ba lwa akela boammaaruri. 15  Jono ga se botlhale jo bo fologang bo tswa kwa godimo,+ mme ke jwa selefatshe,+ jwa bophologolo, jwa bodimona.+ 16  Gonne koo lefufa+ le manganga di leng gone, gone koo go na le go tlhoka thulaganyo le sengwe le sengwe se se bosula.+ 17  Mme botlhale+ jo bo tswang kwa godimo sa ntlhantlha bo itshekile,+ go tswa foo bo na le kagiso,+ bo tekatekano,+ bo iketleeleditse go utlwa, bo tletse kutlwelobotlhoko le maungo a a molemo,+ ga bo tseye batho ka go ba tlhaola,+ ga bo itimokanye. 18  Mo godimo ga moo, peo ya leungo+ la tshiamo+ e jalwa mo maemong a a kagiso+ e jalelwa ba ba dirang kagiso.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase