Jakobe 1:1-27

1  Jakobe,+ motlhanka+ wa Modimo le wa Morena Jesu Keresete, ke kwalela ditso+ tse di lesome le bobedi tse di faletseng:+ Madume!  Go tseyeng e le boipelo fela, bakaulengwe ba me, fa lo kopana le diteko+ tse di farologaneng,  lo itse jaaka lo itse gore boleng jono jo bo lekilweng jwa tumelo ya lona bo felela ka boitshoko.+  Mme letlang boitshoko bo feleletse tiro ya jone, gore lo felele+ lo bo lo itekanele sentle ka ditsela tsotlhe, lo sa tlhaele mo go sepe.+  Jalo, fa mongwe wa lona a tlhoka botlhale,+ a a nne a kope Modimo,+ gonne o naya botlhe ka bopelotshweu e bile a sa kgobe;+ mme o tla bo newa.+  Mme a a nne a kope+ ka tumelo, a sa belaele ka gope,+ gonne yo o belaelang o tshwana le lekhubu la lewatle le le kgweediwang ke phefo+ e bile le phailakwa.  Tota e bile, a motho yoo a se ka a tsaya gore o tla amogela sengwe mo go Jehofa;+  ke motho yo o sa kgoneng go dira tshwetso,+ yo o sa nitamang mo ditseleng tsotlhe tsa gagwe.  Mme a mokaulengwe wa maemo a a kwa tlase a itumele ka ntlha ya go godisiwa+ ga gagwe, 10  le mohumi+ ka ntlha ya go kokobediwa ga gagwe, ka gonne o tla feta+ jaaka sethunya sa dimela. 11  Gonne letsatsi le tlhaba ka mogote wa lone o o fisang mme le swabisa dimela, mme sethunya sa tsone se a tlhotlhorega le bontle jwa ponalo ya sone ya kafa ntle bo a nyelela. Jalo, le monna wa mohumi o tla nyelela mo ditseleng tsa gagwe tsa botshelo.+ 12  Go itumela motho yo o nnang a itshokela teko,+ ka gonne e tla re fa a amogelwa o tla amogela serwalo sa botshelo,+ se [Jehofa] a neng a se solofetsa ba ba tswelelang ba mo rata.+ 13  Fa mongwe a le mo tekong,+ a a se ka a re: “Ke lekwa ke Modimo.” Gonne Modimo ga a ka ke a lekwa ka dilo tse di bosula le gone ene ka boene ga a leke ope. 14  Mme mongwe le mongwe o lekwa ka go gogelwa a ba a hepisiwa ke keletso ya gagwe.+ 15  Go tswa foo keletso, fa e sena go emera, e tshola boleo;+ boleo le jone, fa bo sena go diragadiwa, bo tsala loso.+ 16  Lo se ka lwa timediwa,+ bakaulengwe ba me ba ba rategang. 17  Mpho+ nngwe le nngwe e e molemo le neo nngwe le nngwe e e itekanetseng e tswa kwa godimo,+ gonne e fologa e tswa kwa go Rara wa masedi a selegodimo,+ mme mo go ene ga go na go fetofetoga ga go menoga ga moriti.+ 18  Ka gonne a ratile,+ o ne a re tsala ka lefoko la boammaaruri,+ gore re nne mabutswapele+ mangwe a dibopiwa tsa gagwe. 19  Itseng seno, bakaulengwe ba me ba ba rategang. Motho mongwe le mongwe o tshwanetse go nna bonako go utlwa, bonya go bua,+ bonya go shakgala;+ 20  gonne tšhakgalo ya motho ga e felele ka tshiamo ya Modimo.+ 21  Ka gone latlhang leswe lotlhe le selo seo se se totileng go feta selekanyo, bosula,+ mme lo amogele ka bori go jalelwa ga lefoko+ kwa teng le le kgonang go boloka meya ya lona.+ 22  Le fa go ntse jalo, nnang badiri ba lefoko,+ mme e seng bautlwi fela, lo itsietsa ka tsela e e phoso ya go akanya.+ 23  Gonne fa motho e le moutlwi wa lefoko, mme e se modiri,+ yono o tshwana le monna yo o lebileng sefatlhego sa gagwe sa tlholego mo seiponeng. 24  Gonne o a iteba, mme a tswe a tsamaye mme ka yone nako eo a lebale gore ke motho wa mofuta ofe. 25  Mme yo o tlhodumelang mo molaong+ o o itekanetseng wa kgololesego le yo o nnelang ruri mo go one, motho yono, ka gonne a sa nna moutlwi yo o lebalang bobe, mme a nnile modiri wa tiro,+ o tla itumela+ mo go o direng ga gagwe. 26  Fa motho mongwe a ipona a le moobamedi+ kafa mokgweng le fa go ntse jalo a sa laole loleme+ lwa gagwe, mme a tswelela a tsietsa pelo+ ya gagwe, mofuta wa kobamelo wa motho yono ga o na mosola.+ 27  Mofuta wa kobamelo o o phepa+ le o o sa leswafalang+ go ya ka pono ya Modimo wa rona le Rara ke ono: go tlhokomela masiela+ le batlholagadi+ mo pitlaganong+ ya bone, le motho go ipoloka a se na selabe+ se se tswang mo lefatsheng.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase