Isaia 66:1-24

66  Jehofa o buile jaana: “Magodimo ke setulo sa me sa bogosi,+ mme lefatshe ke sebeo sa me sa dinao.+ Ka jalo e kae ntlo e lo ka e nkagelang,+ mme le kae lefelo le e tla nnang lefelo la me la boikhutso?”+  “Jaanong seatla sa me se dirile dilo tseno tsotlhe, mo eleng gore tseno tsotlhe di ne tsa nna gone,”+ go bua Jehofa. “Foo ke tla leba kwa go ene yono, yo o bogisiwang le yo o moya o ngomogileng+ e bile a roromisiwa ke lefoko la me.+  “Yo o tlhabang poo o tshwana le yo o bolayang motho.+ Yo o ntshang nku setlhabelo o tshwana le yo o robang molala wa ntša.+ Yo o isang mpho tshupelo—o tshwana le yo o isang madi a kolobe!+ Yo o ntshang segopotso sa lebano+ o tshwana le yo o segofatsang ka mafoko a masaitseweng.+ Gape ke bone ba ba tlhophileng ditsela tsa bone, mme moya wa bone o natefeletswe ke dilo tse di ferosang sebete.+  Le nna ke tla tlhopha ditsela tsa go ba tshwara setlhogo;+ mme ke tla ba tlisetsa dilo tse di tshosang;+ ka lebaka la gore ke ne ka bitsa, mme go ne go se na yo o arabang; ke ne ka bua, mme go ne go se na bape ba ba reetsang;+ mme ba ne ba nna ba dira se se bosula mo matlhong a me, mme ba tlhopha selo se ke neng ke sa se itumelele.”+  Utlwang lefoko la ga Jehofa, lona ba lo roromisiwang ke lefoko la gagwe:+ “Bomorwarraalona ba ba lo tlhoileng,+ ba ba lo iteelang ntle ka ntlha ya leina la me,+ ba rile, ‘A Jehofa a galalediwe!’+ A gape a bonale ka boipelo mo go lona,+ mme ke bone ba ba tla tlhabisiwang ditlhong.”+  Go na le modumo wa pheretlhego go tswa mo motseng, modumo o o tswang mo tempeleng!+ Ke modumo wa ga Jehofa a duela se se tshwanelang baba ba gagwe.+  O ne a belega a ise a tsene mo ditlhabing tsa pelegi.+ O ne a tshola ngwana wa mosimane+ ditlhabi tsa pelegi di ise di mo tlele.  Ke mang yo o utlwileng selo se se ntseng jaana?+ Ke mang yo o boneng dilo tse di ntseng jaana?+ A lefatshe+ le tla tsholwa ka ditlhabi tsa pelegi mo letsatsing le le lengwe fela?+ Kgotsa a setšhaba+ se tla tsholwa ka nako e le nngwe fela?+ Gonne Siona o tsene mo ditlhabing tsa pelegi e bile o belege bana ba gagwe ba basimane.  “Fa e le nna, a ke tla bula sebopelo mme ka se ka ka dira gore go belegwe?”+ go bua Jehofa. “Kgotsa a ke baka go belega ke bo ke dira gore go tswalege?” go buile Modimo wa gago. 10  Ipeleng le Jerusalema lo bo lo itumele le ene,+ lona lotlhe ba lo mo ratang.+ Itumeleng thata le ene, lona lotlhe ba lo ntseng lo mo hutsafaletse;+ 11  ka lebaka la gore lo tla anya mabele a kgomotso ya gagwe e e tletseng lo bo lo kgora; ka lebaka la gore lo tla goduma lo bo lo natefelelwa thata mo thobeng ya kgalalelo ya gagwe.+ 12  Gonne Jehofa o buile jaana: “Bona, ke mo tsharololela kagiso fela jaaka noka+ le kgalalelo ya ditšhaba fela jaaka molatswana o o phothoselang,+ mme ruri lo tla anya.+ Lo tla tsholwa mo letlhakoreng, mme lo tla fariwa+ mo mangoleng. 13  Jaaka motho yo mmaagwe a nnang a mo gomotsa, le nna ke tla nna ke lo gomotsa jalo;+ mme lo tla gomodiwa+ kaga Jerusalema. 14  Ruri lo tla bona, mme pelo ya lona e tla itumela,+ le marapo+ a lona a tla tlhoga jaaka bojang jo bonana.+ Seatla sa ga Jehofa ruri se tla itsisiwe batlhanka ba gagwe,+ mme ruri o tla atlhola baba ba gagwe.”+ 15  “Gonne bona, Jehofa o tla jaaka molelo,+ le dikara tsa gagwe di tshwana le phefo ya matsubutsubu,+ gore a lefe bogale jwa gagwe ka tšararego fela le kgalemo ya gagwe ka dikgabo tsa molelo.+ 16  Gonne Jehofa o tla tsena mo tshekong fela jaaka molelo, ee, ka tšhaka ya gagwe,+ kgatlhanong le nama yotlhe; mme ba ba bolailweng ke Jehofa ruri ba tla nna bantsi.+ 17  Ba ba iitshepisang ba bo ba intlafaletsa ditshingwana+ tse di kafa morago ga e e mo gare, ba ja nama ya kolobe+ le selo se se ilegang, le yone peba e e tlolang,+ botlhe ba tla fitlha bokhutlong jwa bone,” go bua Jehofa. 18  “Mme fa e le ditiro+ tsa bone le dikakanyo+ tsa bone, ke etla gore ke tle ke phuthe ditšhaba tsotlhe le diteme tsotlhe mmogo;+ mme ba tla tla go bona kgalalelo ya me.”+ 19  “Ke tla tlhoma sesupo mo gare ga bone,+ mme ke tla romela bangwe ba ba ba falotseng kwa ditšhabeng,+ kwa Tareshishe,+ kwa Pule, le kwa Lude,+ ba ba somolang bora, Tubale le Jafane,+ ditlhaketlhake+ tse di kwa kgakala thata, tse di iseng di utlwe pego ka ga me kgotsa di bone kgalalelo ya me;+ mme ruri ba tla bolela ka kgalalelo ya me mo ditšhabeng.+ 20  Ba tla tlisa bomorwarrago botlhe go tswa mo ditšhabeng tsotlhe+ e le mpho e e yang kwa go Jehofa,+ ba le mo dipitseng le mo dikareng le mo dikoloing tse di bipilweng le mo meboulong le mo dikameleng tse di namagadi+ tse di bofefo, go tlhatlogela kwa thabeng ya me e e boitshepo,+ Jerusalema,” go buile Jehofa, “fela jaaka fa bomorwa Iseraele ba tlisa mpho mo sejaneng se se phepa mo ntlong ya ga Jehofa.”+ 21  “Gape ke tla tsaya bangwe ba bone ke ba tseela baperesiti, le Balefi,” go buile Jehofa. 22  “Gonne fela jaaka magodimo a masha+ le lefatshe le lesha+ tse ke di dirang di eme fa pele ga me,”+ go bua Jehofa, “fela jalo bana ba lona+ le leina la lona le tla nna le eme.”+ 23  “Ruri go tla diragala gore go tloga ka ngwedi o mosha go ya go ngwedi o mosha le go tloga ka sabata go ya go sabata nama yotlhe e tla tla go inkobela,”+ go buile Jehofa. 24  “Mme ba tla tswa ba ya go leba ditopo tsa batho ba ba neng ba ntirela tlolo;+ gonne diboko tse di mo go bone ga di kitla di swa le molelo wa bone ga o kitla o timiwa,+ mme ba tla nna selo se se ferosang sebete mo nameng yotlhe.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase