Isaia 54:1-17

54  “Goa ka boipelo, wena mosadi yo o moopa yo o sa belegang!+ Itumele ka go goa ka boipelo mme o goe ka go tlerebetsa,+ wena yo o sa nnang le ditlhabi tsa pelegi,+ gonne barwa ba yo o kgakgabetseng ba bantsi go feta barwa ba mosadi yo o nang le monna yo e leng mong wa gagwe,”+ go buile Jehofa.  “Dira gore lefelo la mogope wa gago le bulege thata.+ Mme a ba phutholole matsela a mogope wa motlaagana wa gago o mogolo. O se ka wa ithiba. Lelefatsa megala ya mogope wa gago, mme o nonotshe dimapo+ tseo tsa gago tsa mogope.  Gonne o tla ya kafa mojeng le kafa molemeng,+ le bana ba gago ba tla rua ditšhaba,+ mme ba tla nna mo metseng e e kgakgabetseng.+  O se ka wa boifa,+ gonne ga o kitla o tlhabisiwa ditlhong;+ mme o se ka wa ikutlwa o kokobeditswe, gonne ga o kitla o swabisiwa. Gonne o tla lebala le ditlhong tsa nako ya gago ya bosha,+ mme kgobo ya botlholagadi jwa gago jo bo tswelang pele ga o kitla o tlhola o e gakologelwa.”  “Gonne Modiri wa gago yo Mogolo+ ke monna yo e leng mong wa gago,+ Jehofa wa masomosomo ke leina la gagwe;+ mme Moitshepi wa Iseraele ke Morekolodi+ wa gago. O tla bidiwa Modimo wa lefatshe lotlhe.+  Gonne Jehofa o ne a go bitsa jaaka e kete o mosadi yo o tlogetsweng fela e bile a utlwile botlhoko mo moyeng,+ le jaaka mosadi wa nako ya bosha+ yo o neng a latlhiwa,”+ go buile Modimo wa gago.  “Ke ne ka go tlogela gotlhelele+ ka nakwana, mme ke tla go phutha mmogo+ ka mautlwelobotlhoko a magolo.  Ke ne ka go subela sefatlhego sa me ka morwalela wa kgakalo ka nakwana,+ mme ke tla go utlwela botlhoko ka bopelonomi jwa lorato ka bosakhutleng,”+ go buile Morekolodi+ wa gago, Jehofa.  “Seno se ntse fela jaaka metlha ya ga Noa mo go nna.+ Fela jaaka ke ikanne gore metsi a ga Noa ga a kitla a tlhola a feta mo godimo ga lefatshe,+ fela jalo ke ikanne gore ke se ka ka go gakalela le fa e le go go kgalemela.+ 10  Gonne dithaba di ka tlosiwa, le dithota di ka kgokgweetsega,+ mme bopelonomi jwa me jwa lorato ga bo kitla bo tlosiwa mo go wena,+ le fa e le kgolagano ya me ya kagiso ga e kitla e kgokgweetsega,”+ go buile Jehofa, Yo o go utlwelang botlhoko.+ 11  “Wena mosadi yo o bogisiwang,+ yo o heheutliwang ke ditsuatsue,+ yo o sa gomodiweng,+ bona, ke baya maje a gago ka seretse se se thata,+ mme ke tla thaya motheo+ wa gago ka maje a a tlhwatlhwakgolo a safire.+ 12  Ke tla dira ditlhoa tsa gago ka maje a a tlhwatlhwakgolo a rubi, le dikgoro tsa gago ka maje a a phatsimang+ jaaka molelo, le melelwane ya gago yotlhe ka maje a a itumedisang. 13  Mme bomorwao+ botlhe e tla nna batho ba ba rutiwang ke Jehofa,+ mme kagiso ya bomorwao e tla nna kgolo.+ 14  O tla tlhomamisiwa ka thata mo tshiamong.+ O tla nna kgakala le go gatelelwa+—gonne ga o kitla o boifa ope—le fa e le sepe se se tshosang, gonne ga se kitla se go atamela.+ 15  Fa ope fela a ka ba a tlhasela, e tla bo e se ka ditaelo tsa me.+ Le fa e le mang yo o go tlhaselang o tla wa ka ntlha ya gago.”+ 16  “Bona! Ke bopile modiri yo o setswerere, yo o butswelang+ molelo wa magala+ e bile a ntsha sebetsa e le tiro ya gagwe. Nna gape ke bopile motho yo o senyang+ gore a dire tiro ya go senya. 17  Sebetsa le fa e ka nna sefe se se tla bopiwang kgatlhanong le wena ga se kitla se atlega,+ mme loleme le fa e ka nna lofe lo lo tla emang kgatlhanong le wena mo katlholong o tla lo bona molato.+ Seno ke se se ruilweng boswa sa batlhanka ba ga Jehofa,+ mme tshiamo ya bone e tswa mo go nna,” go bua Jehofa.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase