Isaia 53:1-12

53  Ke mang yo o dumetseng mo selong se re se utlwileng?+ Mme fa e le lebogo la ga Jehofa,+ ke mang yo o le senoletsweng?+  Mme o tla tlhatloga jaaka kalana+ fa pele ga motho, le jaaka modi mo lefatsheng le le se nang metsi. Ga a na tlotlomalo epe, le fa e le bontlentle;+ mme fa re tla bo re mmona, ga go na ponalo e e dirang gore re mo eletse.+  O ne a nyadiwa e bile a tilwa ke batho,+ motho yo o diretsweng ditlhabi le gore a tlwaelane le pobolo.+ Mme go ne ga nna jaaka e kete re subetswe sefatlhego sa motho.+ O ne a nyadiwa, mme re ne ra mo tsaya jaaka yo e seng wa sepe.+  Ruri o ne a tshotse dipobolo tsa rona;+ mme fa e le ditlhabi tsa rona, o ne a di sikara.+ Mme re ne ra mo kaya e le yo o leretsweng sebetso,+ a iteilwe ke Modimo+ e bile a bogisiwa.+  Mme o ne a tlhabelwa+ ditlolo+ tsa rona; o ne a gatelelwa ka ntlha ya diphoso+ tsa rona. O ne a kgwathisiwa+ gore rona re bone kagiso, mme re fodisitswe ka ntlha ya dintho+ tsa gagwe.  Rotlhe re kgarakgatshegile jaaka dinku;+ mongwe le mongwe wa rona o ne a retologela kwa tseleng ya gagwe; mme Jehofa o dirile gore phoso ya rona rotlhe e rakane le ene yoo.+  O ne a pitlagane thata,+ e bile o ne a itetla gore a bogisiwe;+ le fa go ntse jalo o ne a sa bule molomo. O ne a tlisiwa fela jaaka nku e isiwa tlhabong;+ le jaaka nku e namagadi e e nnang semumu fa pele ga babeodi ba yone, le ene o ne a sa bule molomo.+  O ne a tsewa ka ntlha ya thibelo le ka ntlha ya katlholo;+ mme ke mang yo o tla itshwenyang ka dintlha tsotlhe tsa kokomana ya gagwe?+ Gonne o ne a kgaolwa+ mo lefatsheng la ba ba tshelang.+ O ne a itewa+ ka ntlha ya tlolo+ ya batho ba me.  Mme o tla dira gore lefelo la gagwe la go fitlhela le nne le baikepi,+ le setlhopha sa bahumi fa a swa,+ le fa a ne a sa dira thubakanyo+ epe e bile go ne go se na tsietso epe mo molomong wa gagwe. 10  Mme Jehofa a itumelela go mo gatelela;+ o ne a mmobodisa.+ Fa o ka baya moya wa gagwe jaaka tshupelo ya molato,+ o tla bona bana+ ba gagwe, o tla lelefatsa malatsi+ a gagwe, mme se Jehofa a se itumelelang+ se tla atlega+ mo seatleng sa gagwe. 11  O tla bona+ ka ntlha ya matshwenyego a moya wa gagwe, o tla kgotsofala.+ Ka ntlha ya kitso ya gagwe mosiami, motlhanka wa me,+ o tla dira gore batho ba le bantsi ba nne le boemo jo bo siameng;+ mme o tla sikara ditlolo tsa bone. 12  Ka lebaka leo ke tla mo naya kabelo mo gare ga ba bantsi,+ mme o tla kgaoganya se se thopilweng+ le ba ba thata, ka gonne o ne a tshololela moya wa gagwe mo losong,+ a balelwa le batlodi;+ a tshola boleo jwa batho ba le bantsi,+ mme a tsereganyetsa+ batlodi.

Dintlha Tse di Kwa Tlase