Isaia 51:1-23

51  “Ntheetsang, lona ba lo latelelang tshiamo,+ lona ba lo batlang go bona Jehofa.+ Lebang kwa lefikeng+ le lo betlilweng go tswa mo go lone, le kwa khuting ya kgatampi e lo epolotsweng mo go yone.  Lebang kwa go Aborahame+ rraalona+ le kwa go Sara+ yo kgabagare a neng a lo belega ka ditlhabi tsa pelegi. Gonne o ne a le mongwe fa ke mmitsa,+ mme ke ne ka mo segofatsa ka ba ka mo ntsifatsa.+  Gonne Jehofa ruri o tla gomotsa Siona.+ Ruri o tla gomotsa mafelo a gagwe otlhe a a swafetseng,+ mme o tla dira naga ya gagwe gore e tshwane le Edene+ le lebala la gagwe le le sekaka gore le tshwane le tshingwana ya ga Jehofa.+ Boitumelo le boipelo di tla fitlhelwa mo go ene, go ntshiwa ga ditebogo le lentswe la pina.+  “Ntlhwaeleng tsebe, lona batho ba me; le wena setlhopha sa me sa setšhaba,+ ntshekegela tsebe. Gonne go tla tswa molao mo go nna,+ le tshwetso ya me ya boatlhodi ke tla dira gore e nne jaaka lesedi mo ditšhabeng.+  Tshiamo ya me e gaufi.+ Ruri poloko+ ya me e tla tswa, le mabogo a me a tla atlhola ditšhaba.+ Ditlhaketlhake di tla solofela mo go nna,+ mme di tla letela lebogo la me.+  “Tsholeletsang matlho a lona kwa magodimong,+ lo lebe lefatshe kwa tlase. Gonne magodimo a tla kaologa a nna makgaoganyane fela jaaka mosi,+ mme lefatshe le tla onala+ jaaka seaparo, le banni ba lone ba tla swa jaaka montsana fela. Mme poloko ya me yone, e tla nna ka bosakhutleng,+ le tshiamo ya me ga e kitla e tšhwetlakanngwa.+  “Ntheetsang, lona ba lo itseng tshiamo, batho ba molao wa me+ o leng mo pelong ya bone. Lo se ka lwa boifa kgobo ya batho ba ba nang le go swa, le gone lo se ka lwa welwa ke poifo fela ka ntlha ya mafoko a bone a a kgobang.+  Gonne motoutwane o tla ba ja jaaka e kete ke seaparo, le motoutwane wa diaparo o tla ba ja fela jaaka e kete ke boboa.+ Mme fa e le tshiamo ya me yone, e tla nna ya bosakhutleng, le poloko ya me e tla nna mo dikokomaneng tse di se nang palo.”+  Tsoga, tsoga, ikapese nonofo,+ wena lebogo la ga Jehofa!+ Tsoga jaaka mo malatsing a bogologolo, jaaka mo dikokomaneng tsa bogologolo.+ A ga se wena yo o neng wa thubaganya Rahabe,+ yo o neng wa tlhaba setshedi se setona thata sa lewatle?+ 10  A ga se wena yo o neng wa kgadisa lewatle, metsi a boteng jo bogolo?+ Yo o neng wa dira gore boteng jwa lewatle e nne tsela ya gore ba ba rekolotsweng ba kgabaganye?+ 11  Foo ba ba rekolotsweng ba ga Jehofa ba tla boa mme ba tle mo Siona ba goa ka boipelo,+ mme go ipela ka bosakhutleng go tla bo go le mo tlhogong ya bone.+ Ba tla bona boitumelo le boipelo.+ Ruri khutsafalo le go fegelwa di tla tshaba.+ 12  “Nna—ke nna Yo o lo gomotsang.+ “O mang gore o boife motho yo o nang le go swa+ yo o tla swang, le morwa batho yo o tla dirwang jaaka bojang fela jo botala?+ 13  Le gore o lebale Jehofa Modiri wa gago,+ Yo o phuthololang magodimo+ a bo a thaya motheo wa lefatshe,+ mo o neng o nna o le mo poifong letsatsi lotlhe ka ntlha ya tšararego ya yo o go pitlaganyang,+ jaaka e kete o ne a ipaakanyeditse go go senya?+ Mme tšararego ya yo o go pitlaganyang+ e kae? 14  “Yo o inamang a le mo dikeetaneng ruri o tla gololwa ka bofefo,+ gore a se ka a swa a tsena mo kgatamping+ le gore senkgwe sa gagwe se se ka sa tlhaela.+ 15  “Mme nna, Jehofa, ke Modimo wa gago, Yo o fuduang lewatle gore makhubu a lone a fuduege.+ Jehofa wa masomosomo ke leina la gagwe.+ 16  Ke tla tsenya mafoko a me mo molomong wa gago,+ mme ke tla go bipa ka moriti wa seatla sa me,+ gore ke jale magodimo+ ke bo ke theye motheo wa lefatshe+ mme ke reye Siona ke re, ‘Lo batho ba me.’+ 17  “Itsose, itsose, nanoga, wena Jerusalema,+ wena yo o noleng senwelo sa ga Jehofa sa tšararego+ mo seatleng sa gagwe. Phafana, senwelo se se bakang go theekela, o se nole, o se minolositse.+ 18  Go ne go se na ope wa barwa+ botlhe ba a ba tshotseng ba ba mo felegetsang, le gone go ne go se na ope wa barwa botlhe ba a ba godisitseng yo o mo tshwereng ka seatla.+ 19  Dilo tse pedi tseo di ne di go diragalela.+ Ke mang yo o tla go utlwelang botlhoko?+ Go thopa le go senya, tlala le tšhaka!+ Ke mang yo o tla go gomotsang?+ 20  Bomorwao ba idibetse.+ Ba rapame kwa tshimologong ya mebila yotlhe jaaka dinku tsa naga mo letloweng,+ jaaka ba ba tletseng tšararego ya ga Jehofa,+ kgalemo ya Modimo wa gago.”+ 21  Ka jalo reetsa seno, tsweetswee, wena mosadi+ yo o bogisitsweng le yo o tagilweng mme e seng ke beine.+ 22  Morena wa gago, Jehofa, Modimo wa gago, yo o lwelang+ batho ba gagwe, o rile: “Bona! Ke tla tlosa senwelo se se bakang go theekela+ mo seatleng sa gago. Phafana, senwelo sa me sa tšararego—ga o kitla o tlhola o se nwa gape.+ 23  Mme ke tla e tsenya mo seatleng sa ba ba go tshwenyang,+ ba ba reileng moya wa gago ba re, ‘Ikobe gore re kgabaganye,’ mo o neng o tlhola o dira mokwatla wa gago gore o nne fela jaaka lefatshe, le jaaka mmila mo go ba ba kgabaganyang.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase