Isaia 50:1-11

50  Jehofa o rile: “Le kae he, lekwalo la tlhalo+ la ga mmaalona, yo ke mo tsamaisitseng?+ Kgotsa ke lo rekisitse mo go ofe wa ba ke ba kolotang?+ Bonang! Lo rekisitswe ka ntlha ya ditlolo tsa lona,+ le mmaalona o lelekilwe ka ntlha ya diphoso tsa lona.+  Ke ka ntlha yang fa e rile ke tsena ga bo go se na ope?+ Fa ke bitsa, go ne go se na ope yo o arabang?+ A seatla sa me se khutshwafetse mo se ka se kang sa golola,+ kgotsa a ga go na maatla a go golola mo go nna? Bonang! Ke kgadisa lewatle+ ka kgalemo ya me;+ ke dira dinoka naga.+ Ditlhapi tsa tsone di nkga sebodu ka ntlha ya go bo go se na metsi, e bile di swa ka ntlha ya lenyora.+  Ke apesa magodimo ka phifalo,+ e bile ke dira letsela la kgetsi seaparo sa one.”+  Morena Molaodimogolo Jehofa o nneile loleme lwa ba ba rutilweng,+ gore ke tle ke itse kafa ke arabang yo o lapileng ka teng ka lefoko.+ O tsoga moso le moso; o tsosa tsebe ya me gore e utlwe jaaka ba ba rutilweng.+  Morena Molaodimogolo Jehofa o butse tsebe ya me, mme fa e le nna ke ne ke sa tsuologe.+ Ga ke a ka ka retologela go sele.+  Ke ne ka naya baitei mokwatla wa me, le ba ba khumolang moriri ka ba naya marama+ a me. Ga ke a ka ka fitlha sefatlhego sa me mo dilong tse di tlhabisang ditlhong le mo go kgwelweng mathe.+  Mme Morena Molaodimogolo Jehofa o tla nthusa.+ Ke gone ka moo ke se kitlang ke tlhoka go ikutlwa ke kokobeditswe. Ke gone ka moo ke tlhomileng sefatlhego sa me jaaka legweka, mme ke itse gore ga nkitla ke tlhabiwa ke ditlhong.+  Yo O mpolelang ke siame o gaufi.+ Ke mang yo o ka ganetsanang le nna? A re emeng mmogo.+ Moganetsi wa me wa boatlhodi ke mang?+ A a nkatamele.+  Bona! Morena Molaodimogolo Jehofa o tla nthusa. Ke mang yo o ka mpolelang ke le boikepo?+ Bona! Botlhe fela, ba tla onala+ jaaka seaparo. Ba tla jewa ke motoutwanenyana+ fela. 10  Ke mang mo go lona yo o boifang+ Jehofa, yo o reetsang lentswe la motlhanka+ wa gagwe, yo o ileng a tsamaya mo lefifing+ le le sa feleng le yo go iseng go ke go nne le phatsimo mo go ene? A a ikanye leina la ga Jehofa+ a ba a itshegetse ka Modimo wa gagwe.+ 11  “Bonang! Lona lotlhe ba lo tlhosetsang molelo, ba lo dirang gore ditlhase di bonese, tsamayang mo leseding la molelo wa lona, le mo gare ga ditlhase tse lo di tshubileng. Lo tla nna le seno go tswa mo seatleng sa me: Lo tla rapama+ lo le mo botlhokong jo bogolo.

Dintlha Tse di Kwa Tlase