Isaia 5:1-30

5  Tsweetswee mma ke opelele moratwa wa me pina ya yo ke mo ratang kaga tshimo ya gagwe ya mofine.+ Go ne go na le tshimo ya mofine e moratwa wa me a neng a na le yone mo thoteng e e ungwang.  Mme o ne a e epolola a ntsha maje mo go yone mme a jala mo go yone mofine o mohibidu o o e gaisang yotlhe, a ba a aga tora mo gare ga yone.+ Gape go ne go na le segatisetso sa beine se a neng a se betla mo go yone.+ Mme o ne a nna a solofela gore e tlhagise morara,+ mme ka iketlo e ne ya tlhagisa morara wa naga.+  “Jaanong, lona banni ba Jerusalema le lona batho ba Juda, tsweetswee atlholang fa gare ga me le tshimo ya me ya mofine.+  Ke eng se se sa ntseng se tshwanetse go direlwa tshimo ya me ya mofine se ke iseng ke se dire?+ Ke ka ntlha yang fa ke ne ke solofela gore e tlhagise morara mme ka iketlo ya tlhagisa morara wa naga?  Jaanong, tsweetswee, mma ke lo itsiseng se ke se dirang mo tshimong ya me ya mofine: Go tla tlosiwa legora+ la yone, mme e tla laolelwa go fisiwa.+ Lobota lwa yone lwa maje lo tshwanetse go thubiwa, mme e tshwanetse ya laolelwa go nna lefelo la go gatakwa.+  Mme ke tla e baya gore e nne sengwe se se sentsweng.+ Ga e kitla e pomiwa, le fa e le go tlhagolwa.+ Mme e tla tlhagisa setlhatshana se se mitlwa le mefero;+ mme ke tla laola maru gore a se ka a e nesetsa pula.+  Gonne tshimo ya mofine+ ya ga Jehofa wa masomosomo ke ntlo ya Iseraele, mme batho ba Juda ke dijalo tse a neng a di rata.+ O ne a nna a solofela katlholo,+ mme, bona! ga tlolwa molao; a solofela tshiamo, mme bona! ga nna selelo.”+  A bo go latlhega ba ba gokaganyang matlo,+ le ba ba kopanyang masimo go fitlha go sa tlhole go na le bonno+ mme lona go dirilwe gore lo nne lo le nosi mo lefatsheng!  Jehofa wa masomosomo [o ikanne] mo ditsebeng tsa me gore matlo a le mantsi, le fa a le magolo e bile a le molemo, ruri a tla nna selo sa go akabalelwa, a se na monni.+ 10  Gonne le eleng ditema di le lesome+ tsa tshimo ya mofine di tla tlhagisa selekanyo se le sengwe sa bata,+ le eleng selekanyo sa homere sa peo se tla tlhagisa selekanyo sa ifa+ fela. 11  A bo go latlhega ba ba tsogang go sa le phakela gore ba senke bojalwa jo bo tagang,+ ba ba nnelang go diega go fitlha lefifi la maitseboa mo ba fisiwang ke beine!+ 12  Mme go tla nna le harepa le seletswa sa megala, moropana le folutu, le beine kwa medirong ya bone;+ mme ga ba lebe tiro ya ga Jehofa, le tiro ya diatla tsa gagwe ga ba e bona.+ 13  Ka jalo batho ba me ba tla tshwanelwa ke go ya botshwarwa ka ntlha ya go tlhoka kitso;+ mme kgalalelo ya bone e tla nna batho ba ba bolawang ke tlala,+ le boidiidi jwa bone bo tla bo bo phaphaletse ka ntlha ya lenyora.+ 14  Ka jalo Sheole e dirile gore moya wa yone o bulege e bile e butse molomo wa yone thata go feta melelwane;+ mme se se leng sentlentle mo go ene, le boidiidi jwa gagwe le pheretlhego ya gagwe le yo o itumelang, ruri ba tla fologela kwa go yone.+ 15  Mme motho wa mo lefatsheng o tla ikoba, motho o tla kokobediwa, le eleng matlho a ba ba kwa godimo a tla kokobediwa.+ 16  Mme Jehofa wa masomosomo o tla nna kwa godimo ka katlholo,+ mme Modimo wa boammaaruri, Moitshepi,+ o tla iitshepisa ka tshiamo.+ 17  Mme dikwanyana tse ditonanyana di tla fula jaaka mo mafulong a tsone; mme baagi ba baeng ba tla ja mo mafelong a a kgakgabetseng a diphologolo tse di fepilweng sentle.+ 18  A bo go latlhega ba ba gogang tlolo ka megala ya maaka, le boleo jaaka e kete ba bo goga ka megala ya koloi;+ 19  ba ba reng: “A tiro ya gagwe e potlake; a e tle ka bonako gore re e bone; mme a boikaelelo jwa Moitshepi wa Iseraele bo atamele mme bo tle, gore re tle re bo itse!”+ 20  A bo go latlhega ba ba reng molemo ke bosula le bosula ke molemo,+ ba ba bayang lefifi mo boemong jwa lesedi le lesedi mo boemong jwa lefifi, ba ba bayang bogalaka mo boemong jwa botshe le botshe mo boemong jwa bogalaka!+ 21  A bo go latlhega ba ba botlhale mo matlhong a bone le ba ba bonokopela mo difatlhegong tsa bone!+ 22  A bo go latlhega ba e leng dinatla mo go nweng beine, le batho ba ba nang le maatla a botlhaga a go tlhakanya bojalwa jo bo tagang,+ 23  ba ba bolelang fa moikepi a siame gore ba tle ba newe pipamolomo,+ le ba ba tlosang le yone tshiamo ya motho yo o siameng mo go ene!+ 24  Ka jalo, fela jaaka lelakabe la molelo le laila serite+ le bojang jo bo omileng bo nwela kwa tlase mo kgabong ya molelo, modi wa bone o tla nna fela jaaka monko wa mouta+ le sethunya sa bone se tla tlhatloga fela jaaka loupa, ka gonne ba ganne molao wa ga Jehofa wa masomosomo,+ le lefoko la Moitshepi wa Iseraele ba le tlontlolotse.+ 25  Ke gone ka moo bogale jwa ga Jehofa bo tuketseng batho ba gagwe, mme o tla ba otlololela seatla sa gagwe a ba itaya.+ Mme dithaba di tla fuduega,+ le ditopo tsa bone di tla nna jaaka matlakala mo gare ga mebila.+ Ka ntlha ya seno sotlhe bogale jwa gagwe ga bo a boela morago, mme seatla sa gagwe se sa ntse se otlolotswe. 26  Mme o tsholeleditse setšhaba sengwe se segolo se se kgakala+ sesupo, mme o se leleditse molodi kwa ntlheng ya lefatshe;+ mme bona! se tla potlakela go tsena ka bofefo.+ 27  Ga go na ope yo o lapileng le fa e le yo o kgopiwang mo go bone. Ga go na ope yo o otselang e bile ga go na ope yo o robalang. Mme moitlamo o o mo mathekeng a bone ga o kitla o bulega, le fa e le dikgole tsa bompaatšhane ba bone ga di kitla di kgaogana sebedi; 28  ka gonne metswi ya bone e looditswe le mara a bone otlhe a obilwe.+ Ditlhakwana tsa dipitse tsa bone di tla kaiwa jaaka legweka,+ le maotwana a bone jaaka phefo ya matsubutsubu.+ 29  Go kurutla ga bone go tshwana le ga tau, mme ba kurutla jaaka ditawana tse di seriri.+ Mme ba tla duma ba bo ba tshware se ba se tsomang mme ba tsamaye ka sone se babalesegile, mme go tla bo go se na mogolodi.+ 30  Mo letsatsing leo ba tla duma ka ntlha ya sone jaaka go duma ga lewatle.+ Mme motho o tla tlhoma lefatshe matlho, mme bona! go na le lefifi le le tshwenyang thata;+ le e leng lesedi le fifetse ka ntlha ya marothodi a a welang mo go lone.

Dintlha Tse di Kwa Tlase