Isaia 38:1-22

38  Mo metlheng eo Hesekia a bobola mo a neng a le gaufi le go swa.+ Ka jalo Isaia+ morwa moporofeti Amosi a tsena kwa go ene mme a mo raya a re: “Jehofa o buile jaana, ‘Naya ba ntlo ya gago ditaelo,+ gonne wena ruri o tla swa mme ga o na go tshela.’”+  Foo Hesekia a retololela sefatlhego sa gagwe kwa loboteng+ mme a simolola go rapela Jehofa+  a re: “Ke a go rapela, tlhe Jehofa, tsweetswee gakologelwa+ kafa ke tsamaileng+ ka teng fa pele ga gago ka boammaaruri+ le ka pelo e e feletseng,+ gape ke dirile se se molemo mo matlhong a gago.” Mme Hesekia a simolola go lela fela thata.+  Jaanong lefoko+ la ga Jehofa la tla mo go Isaia, le re:  “Tsamaya, mme o reye Hesekia o re, ‘Jehofa Modimo wa ga Dafide rragomogologolwane+ o buile jaana: “Ke utlwile thapelo ya gago.+ Ke bone dikeledi tsa gago.+ Bona, ke oketsa malatsi a gago ka dingwaga di le lesome le botlhano;+  mme ke tla golola wena le motse ono mo seatleng sa kgosi ya Asiria, mme ke tla femela motse ono.+  Mme seno ke sesupo sa gago go tswa kwa go Jehofa sa gore Jehofa o tla diragatsa lefoko leno le a le buileng:+  Bona, ke dira gore moriti wa ditepisi o o neng o ile kwa tlase mo ditepising tsa mapalamelelo a ga Ahase ka ntlha ya letsatsi o boele kwa morago ditepisi di le lesome.”’”+ Mme letsatsi la boela morago ka iketlo ditepisi di le lesome mo ditepising tsa mapalamelelo tse le neng le ile kwa tlase ka tsone.+  Mokwalo wa ga Hesekia kgosi ya Juda, fa a ne a bobola+ a bo a rula mo pobolong ya gagwe.+ 10  Nna ke ne ka re: “Ke tla tsena mo dikgorong+ tsa Sheole mo malatsing a me.Ke tla amogiwa dingwaga tsa me tse di setseng.”+ 11  Ke rile: “Ga nkitla ke bona Jah, eleng Jah, mo lefatsheng la ba ba tshelang.+Ga nkitla ke tlhola ke leba batho—ke na le banni ba lefatshe le le khutlang. 12  Bonno jwa me bo khumotswe+ mme jwa tlosiwa mo go nna jaaka mogope wa badisa.Ke tshophile botshelo jwa me jaaka mologi;Motho o nkgaola+ mo ditlhaleng tse di tlhamalalang.O nna o neelana ka nna+ go tloga motshegare go fitlha bosigo. 13  Ke ile ka ithitibatsa go fitlha mo mosong.+Fela jaaka tau, o nna a robaganya marapo a me otlhe;+O nna o neelana ka nna+ go tloga motshegare go fitlha bosigo. 14  Jaaka peolwane, moritinkole, le nna ke tswirinya+ jalo;Ke nna ke kuruetsa jaaka leeba.+Matlho a me a lebile kwa godimo+ ka letsapa:‘Ao Jehofa, ke gateletswe. Ema le nna.’+ 15  Ke tla bua eng, mme o tla nthaya a reng?+Ene o tsere kgato.Ke nna ke tsamaya ka bomasisi mo dingwageng tsa me tsotlhe mo botlhokong jwa moya wa me.+ 16  ‘Ao Jehofa, ka ntlha ya seo ba ntse ba tshela; mme jaaka mongwe le mongwe, botshelo jwa moya+ wa me bo ntse jalo.Mme o tla mpusetsa mo boitekanelong o bo o mpoloke ke tshela.+ 17  Bona! Mo boemong jwa kagiso ke ne ka nna le se se bogalaka, ee, se se bogalaka;+Mme wena o golagane le moya wa me wa ba wa o thibela go tsena mo kgatamping ya sebodu.+Gonne o latlhetse maleo a me otlhe kafa morago ga gago.+ 18  Gonne Sheole ga se ene a ka go galaletsang;+ loso ga lo ka ke lwa go baka.+Ba ba fologelang kwa kgatamping ga ba ka ke ba leba boammaaruri jwa gago ka tsholofelo.+ 19  Yo o tshelang, yo o tshelang, ke ene yo o ka go galaletsang,+Fela jaaka ke kgona mo letsatsing leno.+Rre a ka naya barwa ba gagwe kitso+ ka ga boammaaruri jwa gago. 20  Ao Jehofa, tsaya matsapa a gore o mpoloke,+ mme re tla letsa mmino wa me wa diletswa tsa megala+Malatsi otlhe a botshelo jwa rona mo ntlong ya ga Jehofa.’”+ 21  Mme Isaia a re: “A ba tseye kuku ya difeige tse di kgobilweng tse di omisitsweng mme ba e gotlhe mo godimo ga tlhagala,+ gore a rule.”+ 22  Fa go sa ntse go ntse jalo, Hesekia a re: “Sesupo ke eng sa gore ke tla tlhatlogela kwa ntlong ya ga Jehofa?”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase