Isaia 33:1-24

33  A bo go latlhega wena yo o thopang, wena o sa thopiwe, le wena yo o dirang ka boferefere, mme ba bangwe ba sa go direla ka boferefere!+ Fela fa o fetsa go thopa, o tla thopiwa.+ Fela fa o fetsa go dira ka boferefere, ba tla go direla ka boferefere.+  Ao Jehofa, re bontshe kutlwelobotlhoko.+ Re solofetse mo go wena.+ Nna lebogo+ la rona moso mongwe le mongwe,+ ee, poloko ya rona mo nakong ya matshwenyego.+  Ditšhaba di tshabile+ fa go nna le modumo wa pheretlhego. Ditšhaba di phatlaladitswe+ ka nako ya go tsoga ga gago.  Mme thopo+ ya lona e tla phuthiwa jaaka fa mafele a kokoanya, jaaka tsie e phomesegela fa e gatlhamela motho.+  Ruri Jehofa o tla golediwa,+ gonne o agile kwa bogodimong.+ O tla tlatsa Siona ka tshiamiso le tshiamo.+  Mme boikanyegi jwa metlha ya gago bo tla nna khumo ya poloko+—botlhale le kitso,+ go boifa Jehofa,+ mo e leng letlotlo la gagwe.  Bona! Bagaka ba bone ba goile kwa mmileng; barongwa ba kagiso+ ba tla lela mo go botlhoko.  Ditsela tse dikgolo di kgakgabaditswe;+ yo o kgabaganyang tselana o kgaoditse.+ O tlodile kgolagano;+ o nyaditse metse;+ ga a tlhokomela motho yo o nang le go swa.+  Lefatshe le hutsafetse, le swabile.+ Lebanona o swabisitswe;+ o bodile. Sharona+ o fetogile o tshwana le lebala le le sekaka; mme Bashana le Karemele ba itlhotlhora matlhare.+ 10  “Jaanong ke tla nanoga,”+ go bua Jehofa, “jaanong ke tla itlotlomatsa;+ jaanong ke tla itsholetsa.+ 11  Lona lo ima bojang jo bo omileng;+ lo tla belega serite. Moya wa lona o tla lo laila+ jaaka molelo.+ 12  Mme ditšhaba di tla nna jaaka go tuka ga kalaka. Di tla tshubiwa ka molelo+ jaaka mitlwa e e kgaotsweng. 13  Utlwang se ke tshwanetseng ka se dira,+ lona ba lo kgakala! Mme lo itse thata ya me,+ lona ba lo gaufi. 14  Baleofi ba a boifa+ kwa Siona; batlhanogi ba a roroma:+ ‘Ke mang wa rona yo o ka nnang ka lobaka lope lwa nako le molelo o o lailang?+ Ke mang wa rona yo o ka nnang ka lobaka lope lwa nako le dikgabo tse di nnetseng ruri tsa molelo?’+ 15  “Go na le motho yo o tsamayang ka tshiamo e e tswelelang pele+ e bile a bua se se thokgameng,+ yo o ganang papadi ya tshiamololo go tswa mo ditirong tsa boferefere,+ yo o tlhotlhorang diatla tsa gagwe gore a se ka a tshwara pipamolomo,+ yo o thibang tsebe ya gagwe gore e se ka ya reetsa tshololo ya madi, yo o tswalang matlho a gagwe gore a se ka a bona se se bosula.+ 16  Ke ene yo o tla agang mo bogodimong;+ bogodimo jwa gagwe jo bo bolokesegileng e tla nna mafelo a mafika a magolo a go leng thata go a atamela.+ O tla newa senkgwe sa gagwe;+ metsi a gagwe a tla nna a ntse a le teng.”+ 17  Matlho a gago a tla bona kgosi mo bontleng jwa yone;+ a tla bona lefatshe le le kgakala.+ 18  Pelo ya gago e tla akgela ka lentswe le le kwa tlase+ ka selo se se tshosang: “Mokwaledi o kae? Yo o duelang o kae?+ Yo o balang ditora o kae?”+ 19  Ga o kitla o bona setšhaba se se se nang maitseo, setšhaba se se nang le puo e e boteng thata go ka reediwa, sa loleme lo lo kwakwaetsang mo e bileng o sa lo tlhaloganye.+ 20  Bona Siona,+ motse wa dinako tsa rona tsa meletlo!+ Matlho a gago a tla bona Jerusalema lefelo la bonno le le nnang le sa tshwenyege, mogope o o se kitlang o phuthiwa ke ope.+ Dimapo tsa one tsa mogope ga di kitla di somolwa, mme ga go na megala epe ya one e e tla kgaoganngwang sebedi.+ 21  Mme koo Yo o Tlotlometseng+ e bong Jehofa o tla nna lefelo la dinoka+ mo go rona, la mesele e e atlhameng. Mo go lone ga go kitla go tsamaya sekepe sepe se se tsamaisiwang ka dikankase, e bile ga go kitla go kgabaganya sekepe sepe se segolo mo go lone. 22  Gonne Jehofa ke Moatlhodi wa rona,+ Jehofa ke Moneimolao wa rona,+ Jehofa ke Kgosi ya rona;+ ene o tla re boloka.+ 23  Megala ya gago e tla repa; ga e kitla e tshwara pinagare ya yone thata; ga e a tsharolola saile. Ka nako eo le yone thopo e ntsi e tla tshwanelwa ke go kgaoganngwa; ba ba tlhotsang ba tla tsaya kgapo e kgolo.+ 24  Mme ga go na monni ope yo o tla reng: “Ke a bobola.”+ Batho ba ba nnang mo lefatsheng ba tla bo ba itshwaretswe tlolo ya bone.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase