Isaia 32:1-20

32  Bona! Kgosi+ e tla busa gore go nne le tshiamo;+ mme fa e le dikgosana,+ di tla busa e le dikgosana gore go nne le tshiamiso.  Mme mongwe le mongwe o tla nna jaaka lefelo la go iphitlhela phefo le lefelo la go iphitlhela pula ya matsubutsubu,+ jaaka melatswana ya metsi mo nageng e e se nang metsi,+ jaaka moriti wa lefika le legolo thata mo lefatsheng le le omileng.+  Mme matlho a ba ba bonang ga a kitla a ngaparaganngwa, le ditsebe tsa ba ba utlwang di tla tlhwaya tsebe.+  Mme pelo ya ba ba mafega e tla akanyetsa kitso,+ le loleme lwa ba ba kwakwaetsang lo tla nna bonako go bua dilo tse di utlwalang sentle.+  Yo o se nang tlhaloganyo ga a kitla a tlhola a bidiwa motho yo o pelotshweu; mme fa e le motho yo o sa laegang, ga go kitla go twe ke motlotlegi;+  ka gonne yo o se nang tlhaloganyo o tla bua se se se nang tlhaloganyo+ fela, le pelo ya gagwe e tla dira se se utlwisang botlhoko,+ go dira botlhanogi+ le go bua kgatlhanong le Jehofa selo sa boitaolo, go dira moya wa yo o tshwerweng ke tlala lolea,+ mme o dira gore le ene yo o nyorilweng a nne a se na senō.  Fa e le motho yo o sa laegang, didirisiwa tsa gagwe di bosula;+ o gakolotse gore go dirwe ditiro tsa boitshwaro jo bo repileng,+ go senya ba ba bogisiwang ka mafoko a maaka,+ le fa motho yo o humanegileng a bua se se siameng.  Fa e le yo o pelotshweu ene, o gakolotse malebana le dilo tsa bopelotshweu; mme o tla nanogela dilo tsa bopelotshweu.+  “Lona basadi ba lo iketlileng, nanogang, reetsang lentswe la me!+ Lona bana ba ba botlhaswa ba basetsana, sekegelang lefoko la me tsebe! 10  Mo ngwageng le malatsi a sekae lona ba lo botlhaswa lo tla fuduega,+ ka gonne go fulwa ga morara go tla bo go khutlile mme ga go kitla go tsena maungo ape a a fudilweng.+ 11  Roromang, lona basadi ba lo iketlileng! Fuduegang, lona ba lo botlhaswa! Apolang lo itire ba ba sa ikategang, lo ikgatlhe ka letsela la kgetsi mo mathekeng.+ 12  Ititeyeng dihuba lo lela selelo sa khutsafalo+ ka ntlha ya masimo a a eletsegang,+ ka ntlha ya mofine o o ungwang. 13  Mo mmung wa batho ba me go tlhoga mitlwa fela, ditlhatshana tse di tlhabang,+ gonne di mo matlong otlhe a boitumelo, ee, motse o o itumetseng thata.+ 14  Gonne tora ya bonno e tlogetswe,+ tlhatlharuane ya motse e tlogetswe; Ofele+ le tora ya tebelo e setse e le masimo a a lolea, e tla nna boitumelo jwa dipitse tsa naga ka bosakhutleng, mafulo a metlhape; 15  go fitlha re tshololelwa moya go tswa kwa godimo,+ le naga e tla bo e fetogile tshingwana ya maungo, le tshingwana ya maungo e kaiwa e le sekgwa tota.+ 16  “Mme tshiamiso ruri e tla aga mo nageng, le tshiamo e tla nna mo tshingwaneng ya maungo.+ 17  Mme tiro ya tshiamo ya boammaaruri e tla nna kagiso;+ le tirelo ya tshiamo ya boammaaruri, e nne tidimalo le polokesego ka bosakhutleng.+ 18  Batho ba me ba tla nna mo lefelong la bonno le le nang le kagiso le mo maagong a tshepo e e feletseng le mo mafelong a boikhutso a a nnang a sa tshwenyege.+ 19  Mme ruri go tla na sefako fa sekgwa se wa+ le motse o kokobela o le mo seemong sa go kokobediwa.+ 20  “Go itumela lona ba lo jalang peo fa thoko ga metsi otlhe,+ lo romela dinao tsa poo le tsa esele.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase