Isaia 30:1-33

30  “A bo go latlhega barwa ba ba tlhogoethata,”+ go bua Jehofa, “ba ba sekametseng mo go diragatseng boikaelelo, mme e se jo bo tswang mo go nna;+ le go tshela tshupelo ya senō, mme e se ka moya wa me, gore ba oketse boleo ka boleo;+  ba ba bololang go ya kwa Egepeto+ mme ba sa botsa mo molomong wa me,+ gore ba itshireletse mo kagong e e thata ya ga Faro le go tshabela mo moriting wa Egepeto!+  Mme kago e e thata ya ga Faro e nne selo se se tlhabisang ditlhong+ mo go lona, le botshabelo mo moriting wa Egepeto e nne selo se se kokobetsang.+  Gonne dikgosana tsa gagwe di kwa Soane,+ le barongwa ba gagwe ba fitlha le kwa Hanese.  Mongwe le mongwe o tla tlhabisiwa ditlhong ke batho ba ba sa tsweleng motho mosola, ba ba se nang thuso e bile ba sa tswele mosola, mme e le sengwe se se tlhabisang ditlhong le se se bakang kgobo.”+  Polelo kgatlhanong le dibatana tsa naga tsa kwa borwa:+ Go ralala lefatshe la matshwenyego+ le maemo a a thata, la tau le lengau le le dumang, la noga e e botlhole le noga e e fofang e e botlhole jo e keteng molelo,+ ba tshola dikhumo tsa bone ka magetla a diesele tse di godileng sentle, le dilo tsa bone tse ba itlamelang ka tsone mo diroteng tsa dikamela.+ Di tla itshupa di se na mosola mo bathong.  Mme Baegepeto ke lefela fela, mme ba tla thusetsa lefela.+ Ka jalo ke biditse yono: “Rahabe+—sa bone ke go nna fela.”  “Jaanong tlaa, e kwale mo sekwalelong o na le bone, o bo o e kwale mo bukeng,+ gore e tle e direle jaaka bosupi mo isagweng, ka bosakhutleng.+  Gonne ke batho ba ba tsuololang,+ barwa ba ba se nang boammaaruri,+ barwa ba ba ntseng ba sa batle go utlwa molao wa ga Jehofa;+ 10  ba ba reileng ba ba bonang ba re, ‘Lo se ka lwa bona,’ le ba ba nnang le diponatshegelo ba re, ‘Lo se ka lwa re bonela dilo dipe tse di tlhamaletseng+ mo ponatshegelong. Buang le rona dilo tse di forang; bonang dilo tsa tsietso+ mo ponatshegelong. 11  Fapogang mo tseleng;+ tswang mo tselaneng. Dirang gore Moitshepi wa Iseraele a kgaotse ka ntlha ya rona fela.’”+ 12  Ka jalo Moitshepi wa Iseraele o rile: “E re ka lo ganne lefoko leno,+ le ka gonne lo ikanya go tsietsa le se e leng tsietso e bile lo itshegetsa ka yone,+ 13  ka jalo mo go lona tlolo eno e tla nna jaaka karolo e e thubegileng e e tlogang e wela fa fatshe, go kokomoga mo loboteng lo lo goletseng kwa godimo,+ lo go wa ga lone go ka tlang ka tshoganyetso, ka ponyo ya leitlho.+ 14  Mme motho o tla e thuba jaaka fa go thujwa nkgo e kgolo ya babopi ba letsopa,+ e thubaganngwa e sa rekegelwe, mo e leng gore mo mathubegong a yone go ka se ka ga fitlhelwa kapetla ya sejana sa letsopa e go ka gogolwang molelo wa leiso ka yone mo leisong kgotsa ga okolwa metsi mo lefelong le le ditsobotla.”+ 15  Gonne Morena Molaodimogolo Jehofa, Moitshepi wa Iseraele+ o rile: “Lo tla bolokwa ka go boa lo tla go ikhutsa. Maatla a lona a tla tlisiwa fela ke go nna lo sa tshwenyege le go ikanya.”+ Mme lo ne lo sa rate.+ 16  Lo ne lwa re: “Nnyaa, re tla tshaba ka dipitse!”+ Ke gone ka moo lo tla tshabang. “Mme re tla palama dipitse tse di bofefo!”+ Ke gone ka moo ba ba lo latelelang ba tla itshupang ba le bofefo.+ 17  Ba le sekete ba tla roroma ka ntlha ya kgalemo ya a le mongwe;+ lo tla tshaba ka ntlha ya kgalemo ya ba le batlhano go fitlha fa lo tla bo lo setse jaaka pinagare ya sekepe kwa godimo ga thaba le jaaka sesupo mo thoteng.+ 18  Ka jalo Jehofa o tla nna a lebeletse go lo bontsha kamogelo,+ mme ka jalo o tla ema a lo bontsha kutlwelobotlhoko.+ Gonne Jehofa ke Modimo wa katlholo.+ Go itumela+ botlhe ba ba nnang ba lebeletse mo go ene.+ 19  Fa batho ba ba kwa Siona+ ba tla bo ba nna kwa Jerusalema,+ le ka motlha ga o kitla o lela.+ Ruri o tla go amogela fa go utlwala modumo wa selelo sa gago; fela fa a o utlwa o tla go araba.+ 20  Mme ruri Jehofa o tla lo naya senkgwe sa matshwenyego le metsi a go gatelelwa;+ mme Motlhatlheledi yo Mogolo wa lona ga a kitla a tlhola a iphitlha, mme matlho a lona a tla nna matlho a a bonang Motlhatlheledi wa lona yo Mogolo.+ 21  Mme ditsebe tsa lona di tla utlwa lefoko kwa morago ga lona le re: “Tsela ke e.+ Tsamayang ka yone,” fa go direga gore lo ye kafa mojeng kgotsa go direga gore lo ye kafa molemeng.+ 22  Mme lo tla leswafatsa se se manegilweng mo ditshwantshong tsa lona tsa selefera+ tse di betlilweng le sebipo se se lekanang sentle sa sefikantswe sa lona se se thetsweng+ sa gouta.+ Lo tla di gasamisa.+ Lo tla di raya jaaka mosadi yo o bonang kgwedi, lo re: “Leswe fela!”+ 23  Mme ruri o tla naya peo ya lona e lo e jalang mo lefatsheng pula,+ a lo neye senkgwe e le kungo ya mmu, se e tla nnang se se nonneng le se se nang le mafura.+ Mo letsatsing leo diruiwa tsa gago di tla fula mo mafulong a a bulegileng.+ 24  Dikgomo le diesele tse di godileng sentle tse di lemang mmu di tla ja furu e e lokilweng ka sorele, e e neng ya olosiwa ka garawe+ le ka foroko. 25  Mme mo thabeng nngwe le nngwe e e kwa godimo le mo thoteng nngwe le nngwe e e goletsegileng go tla nna le melatswana,+ mesele ya metsi, mo letsatsing la polao e kgolo e e setlhogo fa ditora di wa.+ 26  Mme lesedi la ngwedi o o tletseng le tla nna jaaka lesedi la letsatsi le le phatsimang; mme lesedi la letsatsi le le phatsimang e tla nna le le menaganeng ga supa,+ jaaka lesedi la malatsi a le supa, mo letsatsing la fa Jehofa a hapa go robega+ ga batho ba gagwe a bo a fodisa+ le ntho e e botlhoko ya titeo ya gagwe. 27  Bona! Leina la ga Jehofa le tswa kgakala, le tuka ka bogale+ jwa gagwe le ka maru a magolo. Fa e le dipounama tsa gagwe, di tletse katlholo, le loleme lwa gagwe lo tshwana le molelo o o lailang.+ 28  Mme moya wa gagwe o ntse jaaka molatswana o o phothoselang o o fitlhang mo molaleng,+ gore o akgaakge ditšhaba ka sefe+ e e se nang mosola; le tomo+ e e dirang gore motho a kgarakgatshege e tla bo e le mo ditlhaeng tsa ditšhaba.+ 29  Lo tla nna le pina+ e e tshwanang le ya bosigo jwa fa motho a itshepisetsa moletlo,+ le go ipela mo pelong jaaka ga motho yo o tsamayang ka folutu+ gore a tsene mo thabeng ya ga Jehofa,+ kwa Lefikeng la Iseraele.+ 30  Jehofa o tla dira gore seriti sa lentswe la gagwe+ se utlwiwe le go fologa ga lebogo la gagwe go bonwe,+ mo tšararegong ya bogale+ le kgabo ya molelo o o lailang+ le pula e kgolo ya tshoganyetso le pula ya matsubutsubu+ le sefako. 31  Gonne ka ntlha ya lentswe la ga Jehofa Asiria e tla welwa ke poifo;+ o tla e itaya ka lore.+ 32  Go kgatikana gongwe le gongwe ga thobane ya gagwe ya go kgwathisa e Jehofa a tla e bayang mo godimo ga Asiria e tla nna ka meropana le ka diharepa;+ mme o tla tlhabana le bone+ ka ditlhabano tsa go kgatikanya. 33  Gonne Tofethe+ ya gagwe e rulagantswe ka thulaganyo go tswa dinakong tsa bosheng jaana; gape e baakanyeditswe kgosi ka boyone.+ O dirile mokoa wa yone boteng. Molelo le dikgong di dintsi. Mohemo wa ga Jehofa, jaaka molatswana o o phothoselang wa sulefera, o tuka kgatlhanong le yone.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase