Isaia 28:1-29

28  A bo go latlhega serwalo se se tlhomologileng sa matagwa a Eferaime,+ le sethunya se se swabang sa mokgabiso wa gagwe wa bontle se se mo tlhogong ya mokgatšha o o nonneng wa ba ba fekeediwang ke beine!  Bona! Jehofa o na le mongwe yo o nonofileng yo o matlhagatlhaga.+ Ruri o tla latlhela fa fatshe ka maatla, jaaka phefo ya matsubutsubu ya dikgadima ya sefako,+ phefo e e senyang, jaaka phefo ya matsubutsu ya dikgadima ya metsi a a maatla a a rwalelelang.+  Dirwalo tse di tlhomologileng tsa matagwa a Eferaime di tla gatakwa+ ka dinao.  Le sethunya se se swabang+ sa mokgabiso wa bontle jwa one se se mo tlhogong ya mokgatšha o o nonneng se tla nna jaaka mofeige+ wa ntlha pele ga selemo, gore, fa mmoni a o bona, a o kometse o sa ntse o le mo seatleng sa gagwe.  Mo letsatsing leo Jehofa wa masomosomo o tla nna jaaka serwalo sa mokgabiso+ le jaaka serwalo sa dithunya+ sa bontle mo go ba ba setseng+ ba batho ba gagwe,  le jaaka moya wa tshiamiso mo go yo o ntseng mo katlholong,+ le jaaka thata mo go ba ba faposang tlhabano mo kgorong.+  Le bano gape—ba timetse ka ntlha ya beine e bile ba kgarakgatshegile ka ntlha ya bojalwa jo bo tagang. Moperesiti le moporofeti+—ba timetse ka ntlha ya bojalwa jo bo tagang, ba tlhakane tlhogo ka ntlha ya beine, ba kgarakgatshitswe+ ke bojalwa jo bo tagang; ba timetse mo go boneng ga bone, ba etsaetsegile mo go direng tshwetso.  Gonne ditafole tsotlhe di tletse matlhatsa a a leswe+—ga go na fa a seyong teng.  Ke mang yo motho a tla mo layang ka kitso,+ le gone ke mang yo motho a tla dirang gore a tlhaloganye se se utlwilweng?+ Ba ba kgwisitsweng mashi, ba ba ntshitsweng mo mabeleng?+ 10  Gonne ke “taolo mo godimo ga taolo, taolo mo godimo ga taolo, thapo e e lekanyang mo godimo ga thapo e e lekanyang, thapo e e lekanyang mo godimo ga thapo e e lekanyang, bonnye fano, bonnye fale.”+ 11  Gonne o tla bua le batho bano+ ka ba ba nang le dipounama tse di kwakwaetsang+ le ka loleme lo sele,+ 12  ba a ba reileng a re: “Leno ke lefelo la boikhutso. Nayang yo o lapileng boikhutso. Leno ke lefelo la boiketlo,” mme ba bo ba sa rate go utlwa.+ 13  Mme mo go bone lefoko la ga Jehofa ruri e tla nna “taolo mo godimo ga taolo, taolo mo godimo ga taolo, thapo e e lekanyang mo godimo ga thapo e e lekanyang, thapo e e lekanyang mo godimo ga thapo e e lekanyang,+ bonnye fano, bonnye fale,” gore ba tle ba tsamaye mme ba kgotšwe go ya kwa morago, ba robaganngwe ba beelwe seru ba bo ba tshwarwe.+ 14  Ka jalo utlwang lefoko la ga Jehofa, lona baikgantshi, lona babusi+ ba batho bano ba lo kwa Jerusalema: 15  Ka gonne lo rile: “Re dirile kgolagano le Loso;+ mme re diragaditse ponatshegelo le Sheole;+ morwalela o o elelang o o penologang, gore fa o ka ralala, o se ka wa tla kwa go rona, gonne re dirile maaka botshabelo jwa rona+ e bile re iphitlhile ka maaka”;+ 16  ka jalo Morena Molaodimogolo Jehofa o rile: “Bona, ke thaya leje+ jaaka motheo mo Siona,+ leje le le lekilweng,+ sekhutlo se se tlhwatlhwakgolo+ sa motheo o o tlhomameng.+ Ga go na ope yo o supang tumelo yo o tla tshogang.+ 17  Mme ke tla dira tshiamiso go nna thapo e e lekanyang+ le tshiamo+ go nna sedirisiwa se se papanang; mme sefako+ se tla gogola botshabelo jwa maaka,+ le metsi a tla rwalelela lone lefelo la go iphitlha.+ 18  Mme kgolagano ya lona le Loso ruri e tla nyerologa,+ mme ponatshegelo eo ya lona le Sheole ga e kitla e ema.+ Morwalela o o elelang o penologa, fa o ralala+—lo tla nna lefelo la one la go gataka.+ 19  Nako le nako fa o ralala, o tla lo tsaya,+ ka gonne o tla feta moso le moso, motshegare le bosigo; mme o tla nna lebaka la go tshoga+ fela go dira gore ba bangwe ba tlhaloganye se se utlwilweng.” 20  Gonne sekanamelo se sekhutshwane thata gore motho a ka namalala mo go sone, le letsela le le logilweng le lesesane thata fa motho a iphutha ka lone. 21  Gonne Jehofa o tla ema fela jaaka kwa Thabeng ya Perasime,+ o tla fuduega fela jaaka kwa lebaleng le le kwa tlase gaufi le Gibeone,+ gore a dire tiro ya gagwe—tiro ya gagwe e a gakgamatsa—gore a bereke mmereko wa gagwe—mmereko wa gagwe ga o a tlwaelega.+ 22  Mme jaanong lo se ka lwa itshupa lo le basotli,+ gore dibofo tsa lona di se ka tsa nonofa, gonne go na le phediso, le eleng selo se go dirilweng tshwetso ka sone, se ke se utlwileng mo go Morena Molaodimogolo,+ Jehofa wa masomosomo, ka lefatshe lotlhe.+ 23  Sekegang tsebe, reetsang lentswe la me; tlhwayang tsebe; mme lo reetse lefoko la me. 24  A molemi o lema letsatsi lotlhe+ gore a jale peo, a lemolola le go thuba makwete a mmu wa gagwe?+ 25  Fa a sena go o rethefatsa fa godimo, a ga a gase kumina yo montsho a bo a kgatšha kumina,+ le gone a ga a tshwanela go tsenya korong, lebelebele,+ le barele mo lefelong le le tlhomilweng,+ le mabele a a tlhabang+ e le molelwane wa gagwe?+ 26  Mme motho o mo kgalemela+ ka se se siameng. Modimo wa gagwe o a mo laya.+ 27  Gonne kumina yo montsho ga a gatwe ka sedirisiwa sa go photha;+ le gone ga go na leotwana lepe la koloi le le retologang mo godimo ga kumina. Gonne kumina yo montsho gantsi o phothwa ka thobane,+ mme kumina ka lore. 28  A korong ka gale e a thugiwa? Gonne motho ga a nnele go e gata+ a sa kgaotse.+ Mme o tla tsamaisa leotwana la koloi ya gagwe, le dipitse tsa gagwe tsa ntwa, mme ga a kitla a e thubaganya.+ 29  Seno le sone ke se se tswang kwa go Jehofa wa masomosomo,+ yo o ntseng a na le boikaelelo jo bo gakgamatsang, yo o dirileng mo gogolo mo tirong e e nang le matswela.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase