Isaia 17:1-14

17  Polelo kgatlhanong le Damaseko:+ “Bona! Damaseko o tlositswe mo go nneng motse, mme o fetogile mokoa, marope a a wang.+  Metse ya Aroere+ e e tlogetsweng kwa morago e fetoga mafelo a matsomane, fa a bothang gone, go se na ope yo o a tshosang.+  Mme motse o o sireletsegileng o kgaoditswe kwa Eferaime,+ le bogosi kwa Damaseko;+ mme ba ba setseng ba Siria ba tla nna fela jaaka kgalalelo ya bomorwa Iseraele,” go bua Jehofa wa masomosomo.+  “Mme go tla diragala mo letsatsing leo gore kgalalelo ya ga Jakobe e tla ya kwa tlase,+ le monono wa nama ya gagwe o tla bopamisiwa.+  Mme go tla diragala gore fa morobi a phutha dijo tsa ditlhaka tse di emeng le lebogo la gagwe le roba diako tsa dijo tsa ditlhaka,+ o tla nna jaaka mongwe yo o ronopang diako tsa dijo tsa ditlhaka mo lebaleng le le kwa tlase la Refaime.+  Mme mo go ene go tla sala sengwe sa go ronopiwa jaaka fa go phothiwa setlhare sa motlhware: metlhware e le mebedi kgotsa e le meraro e e buduleng mo godimo ga kala; e le mene kgotsa e le metlhano mo dikaleng tse dikgolo tsa sone tse di ungwang,” go bua Jehofa Modimo wa Iseraele.+  Mo letsatsing leo motho wa mo lefatsheng o tla lelalela kwa Modiring wa gagwe, mme o tla tlhoma matlho a gagwe mo Moitsheping wa Iseraele.+  Mme ga a kitla a leba kwa dibesong,+ tiro ya diatla tsa gagwe;+ mme ga a kitla a tlhoma matlho mo selong se menwana ya gagwe e se dirileng, e ka tswa e le mo dikoteng tse di boitshepo kgotsa mo ditlhomong tsa maswalo.+  Mo letsatsing leo metse ya gagwe ya phemelo e tla nna jaaka lefelo le le tlogetsweng fela mo sekgweng, tota le kala e ba e tlogetseng fela ka ntlha ya bomorwa Iseraele; e tla nna kgakgabalo.+ 10  Gonne o lebetse+ Modimo wa poloko ya gago;+ mme ga o a gakologelwa Lefika+ la kago ya gago ya phemelo. Ke gone ka moo o jalang dijalo tse dintle, mme o di tlhoma ka letlhogela la motswakwa. 11  O ka agelela dijalo tsa gago ka kelotlhoko motshegare, mme mo mosong o ka dira gore peo ya gago e tlhoge, mme thobo e tla tshaba mo letsatsing la bolwetse le botlhoko jo bo sa alafegeng.+ 12  A khuduego ya ditšhaba tse dintsi, tse di fuduegang jaaka go fuduega ga mawatle! Le modumo wa ditlhopha tsa ditšhaba, tse di dirang leratla jaaka modumo wa metsi a a maatla!+ 13  Ditlhopha tsa ditšhaba+ di tla dira leratla fela jaaka modumo wa metsi a mantsi. Mme ene O tla di kgalema,+ mme di tla tshabela kgakala di bo di lelekisiwe jaaka mmoko wa dithaba fa pele ga phefo le jaaka setsokotsane se se itshokeletsang fa pele ga phefo ya matsubutsubu.+ 14  Bona! go na le letshogo la tshoganyetso maitseboa. Pele ga go nna moso—ga le tlhole le le teng.+ Seno ke kabelo ya ba ba re thopang, le karolo ya ba ba re gapelang.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase