Isaia 10:1-34

10  A bo go latlhega ba ba tlhomang melao e e gobatsang+ le ba ba kwalang ka metlha, mme ba kwala matshwenyego fela,  gore ba kgoromeletse koo ba maemo a a kwa tlase mo kgetsing ya molao le go tsaya tshiamiso ka thata mo go ba ba bogisiwang ba batho ba me,+ gore batlholagadi ba nne thopo ya bone, le gore ba gape le bone basimane ba ba se nang borraabone!+  Mme lo tla dira eng mo letsatsing le lo elwang tlhoko+ ka lone le ka nako ya tshenyo, fa e tla e tswa kgakala?+ Lo tla tshabela kwa go mang gore lo thusiwe,+ mme lo tla tlogela kgalalelo ya lona kae,+  fa e se gore motho a ikobe fa tlase ga magolegwa le gore batho ba nne ba wele kafa tlase ga ba ba bolailweng?+ Ka ntlha ya seno sotlhe bogale jwa gagwe ga bo a boela morago, mme seatla sa gagwe se sa ntse se otlolotswe.+  “Aha, Moasiria,+ thobane ya bogale jwa me,+ le thobane e e mo seatleng sa bone gore ke atlhole!  Ke tla mo romela kgatlhanong le setšhaba sa motlhanogi,+ mme ke tla mo naya taelo+ gore a nne kgatlhanong le setšhaba sa tšhakgalo ya me, gore go tsewe thopo e ntsi le kgapo e ntsi le go se dira lefelo la go gatakwa jaaka mmopa wa mo mebileng.+  Le fa a ka tswa a sa nna jalo, o tla ikutlwa a rata; le fa pelo ya gagwe e ka tswa e sa nna jalo, o tla loga leano, ka gonne go nyeletsa go mo pelong ya gagwe,+ le go kgaola ditšhaba di le dintsi.+  Gonne o tla re, ‘A dikgosana tsa me gape ga se dikgosi ka nako e le nngwe?+  A Kaleno+ ga a tshwane fela le Karakemishe?+ A Hamathe+ ga a tshwane fela le Arepade?+ A Samarea+ ga a tshwane fela le Damaseko?+ 10  Motlhang seatla sa me se fitlhile kwa magosing a modimo o o se nang mosola o ditshwantsho tsa one tse di betlilweng di fetang tse di kwa Jerusalema le kwa Samarea,+ 11  a ga e kitla e nna gore fela jaaka ke tla bo ke dirile Samarea le medimo ya gagwe e e se nang mosola,+ ke tla dira Jerusalema le medingwana ya gagwe fela jalo?’+ 12  “Mme go tla diragala gore fa Jehofa a khutlisa tiro ya gagwe yotlhe kwa Thabeng ya Siona le kwa Jerusalema, ke tla dira gore go ikarabelwe maungo a go tlhoka maitseo ga pelo ya kgosi ya Asiria le boikgodiso jwa go ipega ga matlho a gagwe.+ 13  Gonne o rile, ‘Ke tla dira ka maatla a seatla sa me,+ le ka botlhale jwa me, gonne ke a tlhaloganya; mme ke tla tlosa melelwane ya ditšhaba,+ le dilo tsa bone tse di bolokilweng ke tla di thopa,+ mme ke tla folosa banni fela jaaka yo o maatla.+ 14  Mme seatla sa me+ se tla fitlhelela dikhumo+ tsa ditšhaba fela jaaka e kete ke sentlhaga; mme fela jaaka fa motho a phutha mae a a tlogetsweng, nna ke tla phutha lefatshe lotlhe, mme ruri go tla bo go se na ope yo o phaphasedisang diphuka tsa gagwe kgotsa yo o bulang molomo wa gagwe kgotsa yo o tswirinyang.’” 15  A selepe se tla ikgodisetsa yo o remang ka sone, kgotsa shaga e tla ikgodisetsa yo o e isang kwa morago le kwa pele, jaaka e kete lore lo ne lo isa kwa morago le kwa pele ba ba lo tsholeletsang kwa godimo, jaaka e kete thobane e ne ya tsholeletsa kwa godimo yo eseng logong?+ 16  Ka jalo Morena wa boammaaruri, Jehofa wa masomosomo, o tla nna a romelela batho ba gagwe ba ba nonneng bolwetse jo bo senyang,+ mme kafa tlase ga kgalalelo ya gagwe go tuka go tla tswelela go tuka jaaka go tuka ga molelo.+ 17  Mme Lesedi+ la Iseraele le tla nna molelo,+ le Moitshepi wa gagwe kgabo ya molelo;+ mme e tla tuka e bo e laile mefero ya gagwe le ditlhatshana tsa gagwe tse di mitlwa+ ka letsatsi le le lengwe fela. 18  Mme kgalalelo ya sekgwa sa gagwe le ya tshingwana ya gagwe ya maungo O tla e fedisa,+ le eleng go tswa moyeng go ya fela kwa nameng, mme go tla nna jaaka go fela ga yo o bobolang.+ 19  Mme ditlhare tse dingwe tsotlhe tsa sekgwa sa gagwe—di tla nna palo e e leng gore le mosimanyana fela o tla kgona go di kwala.+ 20  Mme go tla diragala gore mo letsatsing leo ba ba setseng ba Iseraele+ le ba ba falotseng ba ntlo ya ga Jakobe ga ba kitla ba tlhola ba itshegetsa ka yo o ba itayang,+ mme ruri ba tla itshegetsa ka Jehofa, Moitshepi wa Iseraele,+ ka boammaaruri.+ 21  Go tla boa masalela fela, masalela a ga Jakobe, a boela kwa go Modimo Mothata.+ 22  Gonne le fa batho ba gago, wena Iseraele, ba ka tshwana le moshawa wa lewatle,+ go tla boa masalela fela mo go bone.+ Phediso+ e go dirilweng tshwetso ka yone e tla bo e rwalelela ka tshiamo,+ 23  ka gonne Morena Molaodimogolo, Jehofa wa masomosomo o tla bo a diragatsa phediso+ le tshwetso e e gagametseng mo lefatsheng lotlhe.+ 24  Ka jalo Morena Molaodimogolo,+ Jehofa wa masomosomo, o rile: “Lo se ka lwa boifa, lona batho ba me ba lo nnang kwa Siona,+ ka ntlha ya Moasiria, yo o kileng a bo a lo itaya+ ka thobane le yo o kileng a bo a tsholetsa lore lwa gagwe kgatlhanong le lona ka tsela e Egepeto e neng e dira ka yone.+ 25  Ka lobakanyana fela—katlholo+ e tla bo e khutlile, le bogale jwa me, fa ba ntse ba fela.+ 26  Mme ruri Jehofa wa masomosomo o tla mo kgatikanyetsa seme+ jaaka fa go ne go fenngwa Midiana kwa lefikeng la Orebe;+ mme lore lwa gagwe lo tla nna mo lewatleng,+ mme ruri o tla lo tsholetsa ka tsela e a neng a dira ka yone ka Egepeto.+ 27  “Mme go tla diragala mo letsatsing leo gore morwalo wa gagwe o tloge mo legetleng la gago,+ le jokwe ya gagwe mo thamong ya gago,+ mme jokwe e tla robega+ ka ntlha ya leokwane.” 28  O tlile mo Aiatha; o fetile go ralala Migerone; o baya dilwana tsa gagwe kwa Mikemashe.+ 29  Ba kgabagantse letsibogo, Geba+ ke lefelo le ba ka lalang bosigo kwa go lone, Rama+ o roromile, Gibea+ ya ga Saulo e tshabile. 30  Goa ka go tlerebetsa, wena morwadia Galime.+ Tlhwaya tsebe, wena Laisha. Wena yo o bogisiwang, Anathothe!+ 31  Matemena o tshabile. Banni ba Gebime ba ile kwa ba ka sireletsegang teng. 32  O tla ema kwa Nobe+ fa go sa ntse go le motshegare. O kgatikanyetsa seatla sa gagwe ka go tshosetsa kwa thabeng ya ga morwadia Siona, thota ya Jerusalema.+ 33  Bona! Morena wa boammaaruri, Jehofa wa masomosomo, o poma dikala tse dikgolo ka phatlakano e kgolo;+ mme tse di goletseng kwa godimo di a kgaolwa, mme tse di kwa godimo di a kokobediwa.+ 34  O kgemethile masuthu a sekgwa ka sedirisiwa sa tshipi, mme Lebanona o tla digwa ke yo o maatla.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase