Isaia 1:1-31

1  Ponatshegelo+ ya ga Isaia+ morwa Amosi e a e boneng mabapi le Juda le Jerusalema mo metlheng ya ga Usia,+ Jothame,+ Ahase+ le Hesekia+ dikgosi tsa Juda:+  Utlwang,+ lona magodimo, sekega tsebe, wena lefatshe, gonne Jehofa ka boene o buile: “Ke otlile ka ba ka godisa+ bana ba basimane, mme ba ntlhanogetse.+  Poo e itse moreki wa yone sentle, le esele bojelo jwa diruiwa jwa mong wa yone; Iseraele ga a ka a itse,+ batho ba me ga ba a itshwara ka tlhaloganyo.”+  A bo go latlhega setšhaba se se nang le boleo,+ batho ba ba imelwang ke tlolo, losika lo lo dirang bosula,+ bana ba basimane ba ba senyang!+ Ba tlogetse Jehofa,+ ba tshwere Moitshepi wa Iseraele ka go tlhoka tlotlo,+ ba retologetse kwa morago.+  Lo sa ntse lo tla itewa fa kae gape,+ e re ka lo tlhanogela pele?+ Tlhogo yotlhe e a bobola, le pelo yotlhe e bokoa.+  Go tloga mo patong ya lonao go ya go fitlha kwa tlhogong ga go na fa go itekanetseng mo go sone.+ Dintho le matsadi le dititeo tse disha—ga di a tamolwa kgotsa tsa hapiwa, le fa e le go sidilwa ka leokwane.+  Lefatshe la lona ke kgakgabalo,+ metse ya lona e fisitswe ka molelo;+ lefatshe la lona—batswakwa+ ba a le ja+ gone fa pele ga lona, mme kgakgabalo eo e tshwana le go menolwa ke batswakwa.+  Mme morwadia Siona+ o tlogetswe jaaka loobo mo tshimong ya mofine, jaaka ntlwana ya bolebedi mo tshimong ya dikomokomore, jaaka motse o o dikanyeditsweng.+  Fa Jehofa wa masomosomo a ne a sa re tlogelela bafalodi ba le mmalwa+ fela, re ka bo re ntse fela jaaka Sodoma, re ka bo re tshwana le Gomora.+ 10  Utlwang lefoko la ga Jehofa,+ lona babusaesi+ ba Sodoma.+ Sekegelang molao wa Modimo wa rona tsebe, lona batho ba Gomora. 11  “Ditlhabelo tsa lona tse dintsintsi di na le mosola wa eng mo go nna?” go bua Jehofa. “Ke lapisitswe ke ditshupelo tse di fisiwang di feletse+ tsa diphelefu+ le mafura a diphologolo tse di fepilweng sentle;+ mme ga ke a itumedisiwa+ ke madi+ a dipowana le dikwanyana tse ditonanyana le diphoko.+ 12  Fa lo nnela go tla go bona sefatlhego sa me,+ ke mang yo o batlileng seno mo seatleng sa lona, gore lo gatake malwapa a me?+ 13  Tlogelang go tlisa ditshupelo tse di oketsegileng tse di se nang mosola tsa dijo tsa ditlhaka.+ Maswalo—ke sengwe se se makgapha mo go nna.+ Ngwedi yo mosha+ le sabata,+ go bidiwa ga kopano+—ga ke na go itshokela go dirisiwa ga maatla a masaitseweng+ mmogo le kopano e e masisi. 14  Moya wa me o tlhoile dikgwedi tsa lona tse disha le dipaka tsa lona tsa meletlo.+ Mo go nna di fetogile mokgweleo;+ ke lapisitswe ke go di sikara.+ 15  Mme fa lo otlolola diatla tsa lona,+ ke lo fitlhela matlho a me.+ Le fa lo dira dithapelo tse dintsi,+ ga ke a reetsa;+ diatla tsa lona di tletse tshololo ya madi.+ 16  Itlhapiseng;+ iphepafatseng;+ tlosang bosula jwa ditiro tsa lona fa pele ga matlho a me;+ kgaotsang go dira bosula.+ 17  Ithuteng go dira molemo;+ batlang tshiamiso;+ siamisang mogateledi;+ atlholelang mosimane yo o se nang rre;+ sekang kgang ya motlholagadi.”+ 18  “Tlang jaanong, mme re tlhamalatseng dilo fa gare ga rona,” go bua Jehofa.+ “Le fa maleo a lona a ka nna jaaka bohibidu jo bo letlhololo, a tla dirwa masweu fela jaaka kapoko;+ le fa a ka bo a le mahibidu jaaka letsela le le bohibidu jo bo mokgona, a tla nna jaaka boboa. 19  Fa lo bontsha go rata mme lo reetsa, lo tla ja molemo wa lefatshe.+ 20  Fa lo gana+ mme lo tsuologa, lo tla jewa ka tšhaka; gonne molomo wa ga Jehofa o go buile.”+ 21  A bo motse o o ikanyegang+ o fetogile seaka!+ O ne o tletse tshiamiso;+ tshiamo e kile ya bo e nna mo go one,+ mme jaanong go nna babolai.+ 22  Selefera ya gago e fetogile manyelo.+ Bojalwa jwa gago jwa korong bo tlhaolositswe ka metsi.+ 23  Dikgosana tsa gago di tlhogoethata e bile ke balekane ba magodu.+ Mongwe le mongwe wa bone ke morati wa pipamolomo+ le yo o lelekisang dineo.+ Ga ba atlholele mosimane yo o se nang rre; le eleng kgetsi ya molao ya motlholagadi ga ba e amogele.+ 24  Ka jalo go bua Morena wa boammaaruri, Jehofa wa masomosomo, Yo o Maatla wa Iseraele,+ a re: “Aha! Ke tla ikimolola baganetsi ba me, e bile ke tla ipusolosetsa+ mo babeng ba me.+ 25  Ke tla busetsa seatla sa me morago mo go wena, le gone ke tla nyerolosa manyelo a gago jaaka e kete ke ka llae, e bile ke tla tlosa matlakala otlhe a gago.+ 26  Ke tla go busetsa baatlhodi gape jaaka lantlha, le bagakolodi jaaka kwa tshimologong.+ Morago ga moo o tla bidiwa Motse wa Tshiamo, Motse o o Ikanyegang.+ 27  Siona o tla gololwa+ ka tshiamiso, mme batho ba gagwe ba ba boang, ba tla gololwa ka tshiamo.+ 28  Mme go thubagana ga batlhanogi le ga ba ba nang le boleo go tla nna ka nako e le nngwe fela,+ mme ba ba tlogelang Jehofa ba tla fedisiwa.+ 29  Gonne ba tla tlhabiwa ke ditlhong ka ntlha ya ditlhare tse di thata tse lo neng lo di eletsa,+ mme lo tla swabisiwa ka ntlha ya ditshingwana tse lo di tlhophileng.+ 30  Gonne lo tla nna jaaka setlhare se segolo se dikala tsa sone tse di nang le makakaba di swabang,+ le jaaka tshingwana e e se nang metsi. 31  Mme motho yo o matlhagatlhaga ruri o tla nna leodi,+ le leungo la tiro ya gagwe e tla nna tlhase; mme ka bobedi jwa tsone di tla tuka ka nako e le nngwe fela, go se na yo o ka timang.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase