Hosea 7:1-16

7  “Ka nako e ke neng ke tla tlisa phodiso kwa go Iseraele ka yone,+ tlolo ya ga Eferaime le yone tota e a bipololwa,+ le dilo tse di bosula tsa Samarea;+ gonne ba dirile go bua maaka mokgwa,+ le legodu le a tsena; setlhopha sa dithukuthi se betsega se le kwa ntle.+  Mme ga ba ipolelele mo dipelong tsa bone+ gore ke tla gakologelwa bosula jotlhe jwa bone.+ Jaanong ditiro tsa bone di ba dikologile.+ Di fa pele ga sefatlhego sa me.+  Ba dira gore kgosi e ipele ka bosula jwa bone, mme ba dira gore dikgosana di ipele ka tsietso ya bone.+  Botlhe ke baakafadi,+ jaaka leubelo le le gotsiwang ke mmesi wa senkgwe, yo o tlogelang go kgotletsa fa a sena go duba tlhama go fitlha e bela.  Mo letsatsing la kgosi ya rona, dikgosana di ne tsa itlhokofatsa+—go na le tšararego ka ntlha ya beine.+ O tsentse seatla sa gagwe le basotli.  Gonne go ntse jaaka e kete ba atameditse pelo ya bone gaufi le leubelo;+ le tuka mo teng ga bone.+ Mmesi wa bone wa senkgwe o robetse bosigo jotlhe; mo mosong leubelo le tuka jaaka molelo o o tutumang.+  Ba nna mogote, botlhe fela, jaaka leubelo, mme ba laila baatlhodi ba bone. Dikgosi tsa bone di ole tsotlhe;+ ga go na ope gareng ga bone yo o tlhaeletsang kwa go nna.+  “Fa e le Eferaime ene, o itlhakanya le ditšhaba.+ Eferaime ka boene o fetogile kuku e kgolokwe e e sa pitikololwang.+  Batswakwa ba feditse maatla a gagwe,+ mme ga a ise a itse.+ Gape, meriri e e pududu mo go ene e fetogile go nna mesweu, mme ga a ise a itse. 10  Mme boikgogomoso jwa Iseraele bo itshupile mo sefatlhegong sa gagwe,+ mme ga ba a boela kwa go Jehofa Modimo wa bone,+ le fa e le go mmatla ka ntlha ya seno sotlhe.+ 11  Mme Eferaime o itshupa a tshwana le leeba+ le le seeleele le le pelo e e seng botlhale.+ Ba ne ba bitsa Egepeto;+ ba ya Asiria.+ 12  “Le fa ba ka tsaya tsela efe, ke tla tsharolola letloa la me mo godimo ga bone.+ Ke tla ba folosa jaaka dibopiwa tse di fofang tsa magodimo.+ Ke tla ba otlhaya tumalanong le pego ya phuthego ya bone.+ 13  A bo go latlhega bone,+ gonne ba tshabile mo go nna!+ Ba thopilwe, ka gonne ba ntiretse tlolo! Mme ke ne ka ba golola,+ mme bone ba buile maaka kaga me.+ 14  Ga ba a ka ba ikuela kwa go nna ka dipelo tsa bone gore ke ba thuse,+ le fa gone ba ne ba ntse ba bokolela mo malaong a bone. Ba ne ba nna ba tsamayatsamaya ba sa dire sepe ka ntlha ya dijo tsa bone tsa ditlhaka le beine e e monate;+ ba ne ba nna ba ntsogologela.+ 15  Fa e le nna, ke ne ka ba otlhaya;+ ke ne ka nonotsha mabogo a bone,+ le fa go ntse jalo ba nna ba ntse ba ntogela leano le le bosula.+ 16  Mme ba boa, ba sa boele sepe se se kwa godimo;+ ba ne ba nna jaaka bora jo bo bofologileng.+ Dikgosana tsa bone di tla wa ka tšhaka ka ntlha ya katlholo ya loleme lwa bone.+ Seno e tla nna go sotliwa ga bone mo lefatsheng la Egepeto.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase