Habakuke 2:1-20

2  Ke tla nna ke eme mo lefelong la me la go lebelela,+ mme ke tla nna ke eme mo godimo ga lorako lwa phemelo; gape ke tla nna ke lebeletse,+ go bona gore o tla bua eng ka nna+ le gore ke tla fetola ke reng fa ke kgalemelwa.+  Mme Jehofa a nkaraba a re: “Kwala ponatshegelo, mme o e beye ka papamalo mo dikwalelong,+ gore yo o e balelang kwa godimo a tle a dire jalo ka thelelo.+  Gonne ponatshegelo e sa ntse e na le nako e e tlhomilweng,+ mme e ntse e itlhaganelela kwa bokhutlong, mme ga e kitla e bua maaka. Le fa e ka diega, nna o e lebeletse; gonne ruri e tla diragala.+ Ga e kitla e tla morago ga nako.  “Bonang! Moya wa gagwe o gogomogile;+ o ntse o sa thokgama mo teng ga gagwe. Mme fa e le mosiami ene, o tla nna a tshela ka boikanyegi jwa gagwe.+  Mme eleruri, ka gonne beine e dira ka boferefere,+ monna yo o nang le maatla o a ipèga;+ mme ga a kitla a fitlhelela mokgele wa gagwe,+ ene yo o dirileng gore moya wa gagwe o bulege fela jaaka Sheole, le yo o tshwanang le loso e bile a sa ka ke a kgotsofala.+ Mme o nna a phuthela merafe yotlhe kwa go ene le go phuthela ditšhaba tsotlhe mmogo kwa go ene.+  A bone bano, botlhe fela, ga ba ne ba mo tlhaeleletsa polelo ya seane+ le kakgelo e e kayang sengwe, mafoko a a bofitlha? Mme mongwe o tla re, “‘A bo go latlhega ene yo o ntsifatsang se e seng sa gagwe+—ka lobaka lo lo kae ruri!+—le yo o itirelang molato o o boima!  A ba ba batlang morokotso mo go wena ga ba ne ba ema ka tshoganyetso, le ba ba go tshikinyang thata a ga ba ne ba thanya, mme ruri o nne sengwe sa go thopiwa mo go bone?+  Ka gonne wena ka bowena o ne wa thopa merafe e le mentsi, botlhe ba ba setseng ba ditšhaba ba tla go thopa,+ ka ntlha ya go tshololwa ga madi a batho le thubakanyo e e diretsweng lefatshe, motse le botlhe ba ba nnang mo go one.+  “‘A bo go latlhega ene yo o bapalelang ntlo ya gagwe ka bosula,+ gore a tlhome sentlhaga sa gagwe kwa godimo, gore a tle a gololwe mo go tshwarweng ke sengwe sa masetlapelo!+ 10  O rulaganyeditse ntlo ya gago sengwe se se tlhabisang ditlhong, go kgaolwa ga ditšhaba di le dintsi;+ le moya wa gago o a leofa.+ 11  Gonne leje ka bolone le tla goa ka khutsafalo le le mo loboteng, mme tlhomeso e tla le araba e le mo dikgonnyeng.+ 12  “‘A bo go latlhega ene yo o agang motse ka tshololo ya madi, le yo o tlhomamisitseng motse thata ka tshiamololo!+ 13  Bonang! A ga go tswe kwa go Jehofa wa masomosomo gore ditšhaba di tla tswelela di dira ka natla di direla molelo fela, le gore ditlhopha tsa merafe di tla itapisetsa lefela fela?+ 14  Gonne lefatshe le tla tladiwa ka go itse kgalalelo ya ga Jehofa jaaka metsi a khurumeditse lewatle.+ 15  “‘A bo go latlhega ene yo o nayang balekane ba gagwe sengwe sa go nwa, a se golaganya le tšararego le bogale jwa gagwe, gore a ba tagise,+ ka boikaelelo jwa go leba dirwe tsa bone tsa botlhabisa ditlhong.+ 16  Ruri o tla tladiwa ka tlontlologo mo boemong jwa kgalalelo.+ Le wena ka bowena,+ nwa, mme o lejwe jaaka yo o sa rupang.+ Senwelo sa seatla sa ga Jehofa sa moja se tla tla kafa go wena,+ mme go tla nna le matlhabisa ditlhong mo kgalalelong ya gago; 17  ka gonne thubakanyo e e diretsweng Lebanona+ e tla go bipa, le go garolaka ga diphologolo tse di ba tshosang, ka ntlha ya go tshololwa ga madi a batho le thubakanyo e e diretsweng lefatshe,+ motse le botlhe ba ba nnang mo go one.+ 18  Setshwantsho se se setilweng se nnile le mosola ofe,+ fa mmopi wa sone a se setile, sefikantswe se se thetsweng, le motlhatlheledi wa maaka?+ fa mmopi wa popego ya sone a se ikantse,+ gore a ba a dire medimo e e se nang mosola e e sa kgoneng go bua?+ 19  “‘A bo go latlhega ene yo o rayang logong a re: “A ko o tsoge tlhe!” le leje le le semumu a re: “Tsoga tlhe! Lone le tla ruta”!+ Bonang! Se apesitswe gouta le selefera,+ mme ga go na mohemo ope mo go sone.+ 20  Mme Jehofa o mo tempeleng ya gagwe e e boitshepo.+ Didimala fa pele ga gagwe, wena lefatshe lotlhe!’”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase