Habakuke 1:1-17

1  Polelo e Habakuke moporofeti a e boneng mo ponatshegelong:  Ao tlhe Jehofa, ke tla tshwanelwa ke go goa ke kopa thuso ka lobaka lo lo kae, mme o sa utlwe?+ Ke tla ikuela kwa go wena ka lobaka lo lo kae gore o thuse mo thubakanyong, mme o sa boloke?+  Ke ka ntlha yang fa o dira gore ke bone se se utlwisang botlhoko, mme o nnela go leba a e leng matshwenyego fela? Le gone ke ka ntlha yang fa thopo le thubakanyo di le fa pele ga me, mme ke ka ntlha yang fa go nna le komano, e bile ke ka ntlha yang fa go tsoga kgogakgogano?+  Ka jalo molao o a koafala, le tshiamiso ga e ke e diragadiwa.+ Ka gonne yo o boikepo o dikanyeditse yo o siameng, ke ka lebaka leo tshiamiso e sokamang.+  “Bonang mo gare ga ditšhaba, mme lo nne lo lebe, lo bo lo rotolelane matlho lo gakgametse.+ Gakgamalang; gonne go na le tiro e mongwe a e dirang mo metlheng ya lona, e lo se kitlang lo e dumela le fa e bolelwa.+  Gonne bonang, ke tsosa Bakaladia,+ setšhaba se se bogale se se mafega, se se yang kwa mafelong a a bulegileng a lefatshe go ya go rua maago a e seng a sone.+  Se a tshosa e bile se a boitshega. Mo go sone go tswa tshiamiso ya sone le seriti sa sone.+  Mme dipitse tsa sone di itshupile di le bofefo go feta mangau, e bile di itshupile di le bogale jo bo tshabegang go feta diphiri tsa maitseboa.+ Mme dipitse tsa sone tsa ntwa di tibile ka tlhako fa fatshe, le gone dipitse tsa sone tsa ntwa di tla di tswa kgakala. Di fofa jaaka ntsu e e potlaketseng go ya go ja sengwe.+  Sotlhe se tlela thubakanyo fela.+ Go phuthega ga difatlhego tsa bone go tshwana le phefo ya botlhabatsatsi,+ mme se kokoanya batshwarwa fela jaaka motlhaba. 10  Mme fa e le sone, se sotla dikgosi, le badiredi ba bagolo ba a tshegisa mo go sone.+ Fa e le sone, se tshega le eleng lefelo lengwe le lengwe le le sireletsegileng,+ mme se koaganya lorole se bo se le thopa. 11  Ka nako eo ruri se tla fetela pele jaaka phefo e bile se tla ralala se bo se nne molato.+ Maatla ano a sone a tswa modimong wa sone.”+ 12  A ga o tswe bogologolong, wena Jehofa?+ Wena Modimo wa me, Moitshepi wa me, ga o swe.+ Ao Jehofa, o se tlhometse go atlhola; e bile o se thaetse go kgalemela+, wena Lefika.+ 13  O itshekile thata mo matlhong gore o ka bona se se bosula; e bile ga o kgone go leba matshwenyego.+ Ke ka ntlha yang fa o leba ba ba dirang ka boferefere,+ o didimala fa mongwe yo o boikepo a kometsa mongwe yo o siameng go mo feta?+ 14  E bile ke ka ntlha yang fa o dira gore motho wa mo lefatsheng a tshwane le ditlhapi tsa lewatle, le digagabi tse go se nang ope yo o di busang?+ 15  Tsotlhe tseno o di tlhatlositse ka sekgoge fela sa ditlhapi;+ o di gogela kgakala ka letlowa la gagwe le le gogwang, mme o di phuthela mo letloweng la gagwe la go tshwara ditlhapi.+ Ke gone ka moo a itumelang a bo a ipela.+ 16  Ke gone ka moo a isetsang letlowa la gagwe le le gogwang setlhabelo a ba a kuisetsa letlowa la gagwe la go tshwara ditlhapi mosi wa setlhabelo; gonne karolo ya gagwe e na le leokwane le lentsi ka ntlha ya tsone, e bile dijo tsa gagwe di a itekanedisa.+ 17  A ke gone ka moo a tla dirang letlowa la gagwe le le gogwang lolea, le gone a o tshwanetse go bolaya ditšhaba ka metlha, a sa bontshe bopelotlhomogi bope?+

Dintlha Tse di Kwa Tlase