Genesise 4:1-26

4  Jaanong Adame a tlhakanela dikobo le Efa mosadi wa gagwe mme a ima.+ Fa nako e ntse e tsamaya a belega Kaine+ mme a re: “Ke tshotse monna ka thuso ya ga Jehofa.”+  Moragonyana a belega gape, Abele+ monnawe. Abele a nna modisa wa dinku,+ mme Kaine a nna molemi wa mmu.+  Go ne ga diragala fa go sena go feta nako nngwe gore Kaine a tlise mangwe a maungo a mmu+ e le tshupelo e e yang kwa go Jehofa.+  Mme fa e le Abele, le ene a tlisa mangwe a maitibolo+ a letsomane la gagwe, le dinama tsa one tse di mafura.+ Jaanong fa Jehofa a ne a leba Abele le tshupelo+ ya gagwe ka kamogelo,  ga a a ka a leba Kaine le tshupelo+ ya gagwe ka kamogelo epe. Mme Kaine a tuka bogale+ jo bogolo, mme sefatlhego sa gagwe sa tlhonya.  Foo Jehofa a raya Kaine a re: “Ke ka ntlha yang fa o tuka bogale e bile ke ka ntlha yang fa sefatlhego sa gago se tlhontse?  Fa o simolola go dira molemo, a ga o kitla o godisiwa?+ Mme fa o sa dire molemo, go na le boleo jo bo bobileng fa kgorong, e bile bo a go eletsa;+ mme wena, a o tla bo fenya?”+  Morago ga moo Kaine a raya Abele monnawe a re: [“A re ye kwa nageng.”] Ka jalo go ne ga diragala gore fa ba le kwa nageng Kaine a tlhasele Abele monnawe mme a mmolaye.+  Moragonyana Jehofa a raya Kaine a re: “Abele monnao o kae?”+ mme a re: “Ga ke itse. A ke modisa wa ga nnake?”+ 10  Foo a re: “O dirileng? Reetsa! Madi a ga monnao a goela kwa go nna go tswa mo mmung.+ 11  Mme jaanong o hutsitswe ka go lelekwa mo mmung,+ o o butseng molomo wa one gore o monye madi a ga monnao a tswa mo seatleng sa gago.+ 12  Fa o lema mmu, ga o kitla o go busetsa maatla a one.+ O tla nna mokgarakgatshegi le mofaladi mo lefatsheng.”+ 13  Foo Kaine a raya Jehofa a re: “Go otlhaelwa phoso ga me go gogolo thata mo ke ka se go emeleng. 14  Bona, mo letsatsing leno o a nteleka gore ke tswe mo godimo ga lefatshe, mme ke tla bo ke fitlhetswe+ sefatlhego sa gago; e bile ke tla nna mokgarakgatshegi+ le mofaladi mo lefatsheng, mme ga go na pelaelo gore mongwe fela yo o mponang o tla mpolaya.”+ 15  Foo Jehofa a mo raya a re: “Ka lebaka leo mongwe fela yo o bolayang Kaine o tla busolosediwa makgetlo a le supa.”+ Ka jalo Jehofa a tlhomela Kaine sesupo gore ope yo o mmonang a se ka a mo kgemetha.+ 16  Foo Kaine a tswa fa pele ga sefatlhego sa ga Jehofa+ mme a aga mo lefatsheng la Bofaladi go ela kwa botlhaba jwa Edene. 17  Morago ga moo Kaine a tlhakanela dikobo le mosadi wa gagwe+ mme a ima a ba a belega Enoke. Mme a tshwarega mo go ageng motse mme a bitsa leina la motse oo ka leina la ga morwawe e bong Enoke.+ 18  Moragonyana Enoke a tsholelwa Irade. Mme Irade a nna rraagwe Mehujaele, Mehujaele a nna rraagwe Methushaele, Methushaele a nna rraagwe Lameke. 19  Mme Lameke a itseela basadi ba babedi. Leina la wa ntlha e ne e le Ada mme leina la wa bobedi e le Sila. 20  Fa nako e ntse e tsamaya Ada a belega Jabale. O ne a nna mosimolodi wa ba ba nnang mo megopeng+ e bile ba na le diruiwa.+ 21  Mme leina la ga morwarraagwe e ne e le Jubale. O ne a nna mosimolodi wa botlhe ba ba tsholang harepa+ le lotlhaka.+ 22  Fa e le Sila, le ene o ne a belega Tubale-kaine, mothudi wa sedirisiwa sa mofuta mongwe le mongwe sa kgotlho le tshipi.+ Mme kgaitsadie Tubale-kaine e ne e le Naama. 23  Ka gone Lameke o ne a tlhamela basadi ba gagwe Ada le Sila mafoko ano: “Utlwang lentswe la me, lona basadi ba ga Lameke;Sekegelang lefoko la me tsebe:Ke bolaile monna ka ntlha ya go nkgobatsa,Ee, lekau ka ntlha ya go ntitaya. 24  Fa Kaine a tshwanetse go busolosediwa makgetlo a le supa,+Lameke ene o tla busolosediwa makgetlo a le masome a supa le bosupa.” 25  Mme Adame a tlhakanela dikobo gape le mosadi wa gagwe mme a belega ngwana wa mosimane mme a mo raya leina a re Sethe,+ ka gonne, jaaka fa a ne a bolela: “Modimo o ntlhometse losika lo longwe mo boemong jwa ga Abele, ka gonne Kaine o ne a mmolaya.”+ 26  Le Sethe o ne a tsholelwa ngwana wa mosimane mme a mo raya leina a re Enoshe.+ Ka nako eo go ne ga simololwa go bitsa leina la ga Jehofa.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase