Genesise 27:1-46

27  Mme ga diragala gore fa Isake a ne a tsofetse le matlho a gagwe a le letobo thata go ka bona,+ a bitsa Esau morwawe yo mogolo mme a mo raya a re:+ “Morwaaka!” mme ene a re: “Ke fano!”  Mme a tswelela a re: “Bona jaanong, ke tsofetse.+ Ga ke itse letsatsi la go swa ga me.+  Ka jalo mo nakong eno, tsweetswee tsaya didirisiwa tsa gago, mokotlopo wa gago le bora jwa gago, o tswele kwa nageng o ntsomele phologolo.+  Mme o ntirele dijo tse di monate tse ke di ratang o bo o di tlisa kwa go nna mme ke je, gore moya wa me o tle o go segofatse pele ga ke swa.”+  Le fa go ntse jalo, Rebeka o ne a reeditse fa Isake a ntse a bua le Esau morwawe. Mme Esau a tswela kwa nageng go ya go tsoma phologolo gore a tle ka yone.+  Mme Rebeka a raya Jakobe morwawe+ a re: “Bona, ke sa tswa go utlwa rrago a bua le morwarrago Esau, a re,  ‘Ntlisetsa phologolo o bo o ntirele dijo tse di monate mme, mma ke je, gore ke tle ke go segofatse fa pele ga ga Jehofa ga pele ke swa.’+  Mme jaanong, morwaaka, reetsa lentswe la me mo go se ke se go laolelang.+  Tsweetswee, ya kwa motlhapeng mme o ntlele dipotsane tse pedi, tse dintle, gore ke di baakanye ke direle rrago dijo tse di monate tse a di ratang. 10  Go tswa foo o di ise kwa go rrago mme a di je, gore a tle a go segofatse pele a swa.” 11  Mme Jakobe a raya Rebeka mmaagwe a re: “Esau morwarre ke motho yo o boboa mme nna ke motho yo o borethe.+ 12  Go tweng fa rre a nkapaapa?+ Ruri ke tla nna jaaka yo o sotlang mo matlhong a gagwe, mme ke tla itlisetsa phutso e seng tshegofatso.”+ 13  Foo mmaagwe a mo raya a re: “A phutso e e go lebaneng e tle mo go nna morwaaka.+ Reetsa lentswe la me fela mme o ye, o di ntlisetse.”+ 14  Ka jalo a ya a di tsaya a di tlisa mo go mmaagwe, mme mmaagwe a dira dijo tse di monate tse rraagwe a neng a di rata. 15  Morago ga moo Rebeka a tsaya diaparo tsa ga Esau morwawe yo mogolo,+ tse dintle go gaisa tse a neng a na le tsone mo ntlong,+ a di apesa Jakobe morwawe yo mmotlana.+ 16  Mme a baya matlalo a dipotsane mo diatleng tsa gagwe le mo karolong ya molala+ wa gagwe e e se nang boboa. 17  Morago ga moo a tsenya dijo tse di monate le senkgwe se a neng a se dirile mo seatleng sa ga Jakobe morwawe.+ 18  Ka jalo a tsena kwa go rraagwe mme a re: “Rra!” mme ene a re: “Ke fano! O mang, morwaaka?” 19  Mme Jakobe a raya rraagwe a re: “Ke nna Esau leitibolo la gago.+ Ke dirile fela jaaka o buile le nna. Tsoga tsweetswee. Nna mme o je nama ya phologolo ya me, gore moya wa gago o tle o ntshegofatse.”+ 20  Foo Isake a raya morwawe a re: “Go tla jang gore o bo o e bone ka bonako jaana, morwaaka?” Mme ene a re: “Ka gonne Jehofa Modimo wa gago o dirile gore e kopane le nna.” 21  Mme Isake a raya Jakobe a re: “Atamela tsweetswee, gore ke tle ke go apaape, morwaaka, gore ke tle ke itse gore a ruri o morwaake Esau kgotsa nnyaa.”+ 22  Ka jalo Jakobe a atamela Isake rraagwe, mme a mo apaapa, morago ga moo a re: “Lentswe ke lentswe la ga Jakobe, mme diatla tsone ke diatla tsa ga Esau.”+ 23  Mme a se ka a mo lemoga, ka gonne diatla tsa gagwe di ne di le boboa jaaka diatla tsa ga Esau morwarraagwe. Ka gone a mo segofatsa.+ 24  Morago ga moo a re: “A ruri o morwaake Esau?” mme ene a re: “Ke ene.”+ 25  Foo a re: “E atametse fa go nna gore ke tle ke je nama ya phologolo ya ga morwaake, gore moya wa me o tle o go segofatse.”+ Foo a e atametsa fa go ene mme a ja, a mo tlisetsa beine mme a nwa. 26  Foo Isake rraagwe a mo raya a re: “Atamela tsweetswee, mme o nkatle morwaaka.”+ 27  Ka jalo a atamela mme a mo atla, mme o ne a kgona go dupa lonko lwa diaparo tsa gagwe.+ Mme a mo segofatsa a re: “Bona, lonko lwa morwaake lo ntse jaaka lonko lwa naga e Jehofa a e segofaditseng. 28  Mme e kete Modimo wa boammaaruri a ka go naya menyo ya magodimo+ le mebu e e nonneng ya lefatshe+ le letlotlo la dijo tsa ditlhaka le beine e ntšha.+ 29  A ditšhaba di go direle mme a ditlhopha tsa merafe di go ikobele.+ Nna mong wa bomorwarrago, mme a bomorwammago ba go ikobele.+ A go hutsege mongwe le mongwe wa ba ba go hutsang, mme go segofale mongwe le mongwe wa ba ba go segofatsang.”+ 30  Jaanong go ne ga diragala gore fela fa Isake a fetsa go segofatsa Jakobe, ee, ruri go ne ga diragala fela fa Jakobe a sena go tswa fa pele ga sefatlhego sa ga Isake rraagwe, gore Esau morwarraagwe a boe kwa letsomong.+ 31  Le ene a dira dijo tse di monate. A di tlisa kwa go rraagwe, a raya rraagwe a re: “A rre a tsoge mme a je nama ya phologolo ya ga morwawe, gore moya wa gago o tle o ntshegofatse.”+ 32  Foo Isake rraagwe a mo raya a re: “O mang?” mme ene a re: “Ke nna morwao, leitibolo la gago, Esau.”+ 33  Mme Isake a roroma ka thoromo e kgolo fela thata, ka jalo a re: “E ne e le mang he, yo o neng a tsoma phologolo mme a e tlisa kwa go nna, mo ke neng ka ja sengwe le sengwe pele ga o tsena mme ka mo segofatsa? Le ene o tla segofala!”+ 34  E rile a utlwa mafoko a ga rraagwe Esau a simolola go lelela kwa godimo thata ka tsela e e botlhoko a ba a raya rraagwe+ a re: “Le nna ntshegofatse, rra!”+ 35  Mme a tswelela a re: “Morwarrago o ne a tla ka tsietso gore a tle a bone tshegofatso e e neng e go lebane.”+ 36  Foo a re: “A ga se lone lebaka la go bo leina la gagwe le bidiwa Jakobe, gore a ntseele boemo makgetlo ano a mabedi?+ O setse a tsere tshwanelo ya me ya botsalwapele,+ mme bona, mo nakong eno o tsere tshegofatso ya me!”+ Mme a oketsa a re: “A ga o a ntshadisetsa tshegofatso epe?” 37  Mme Isake a tswelela jaana a araba Esau: “Bona, ke mo tlhomile go nna mong wa gago,+ mme ke mo neile bomorwarraagwe botlhe go nna batlhanka,+ ke mo neile dijo tsa ditlhaka le beine e ntšha gore di mo otle,+ mme se kae se sengwe se ke ka se go direlang, morwaaka?” 38  Foo Esau a raya rraagwe a re: “A go na le tshegofatso e le nngwe fela e o nang le yone, rra? Le nna ntshegofatse, rra!”+ Foo Esau a tsholetsa lentswe la gagwe mme a thubega ka selelo.+ 39  Ka jalo fa Isake rraagwe a mo araba a mo raya a re: “Bona, bonno jwa gago bo tla fitlhelwa bo le kgakala le mebu e e nonneng ya lefatshe, le monyo wa magodimo a a kwa godimo.+ 40  O tla tshela ka tšhaka ya gago,+ mme o tla direla morwarrago.+ Mme ruri go tla diragala gore fa o khidiega, ruri o robe jokwe ya gagwe mo molaleng wa gago.”+ 41  Le fa go ntse jalo, Esau a nna a tlhoile Jakobe ka ntlha ya tshegofatso e rraagwe a neng a mo segofaditse ka yone,+ mme Esau a nna a bua jaana mo pelong ya gagwe:+ “Malatsi a lobaka lwa go hutsafalela rre a atamela.+ Morago ga moo ke tlile go bolaya Jakobe morwarre.”+ 42  E rile Rebeka a bolelelwa mafoko a ga Esau morwawe yo mogolo, a akofa a roma gore go bidiwe Jakobe morwawe yo mmotlana mme a mo raya a re: “Bona! Esau morwarrago o a ikgomotsa ka ga gago—go go bolaya.+ 43  Jaanong morwaaka, reetsa lentswe la me mme o nanoge,+ tshabela kwa go Labane kgaitsadiake kwa Harana.+ 44  Mme o nne le ene malatsinyana go fitlha bogale jwa ga morwarrago bo ritibala,+ 45  go fitlha bogale jwa ga morwarrago bo fapoga mo go wena e bile a lebetse se o se mo dirileng.+ Mme ruri ke tla roma ke go ntsha gone. Ke ka ntlha yang fa gape ke tshwanetse go lo amogwa loobabedi mo letsatsing le le lengwe fela?” 46  Morago ga moo Rebeka a nna a raya Isake a re: “Ke simolotse go ila botshelo jono jwa me ka ntlha ya bomorwadia Hethe.+ Fa go ka diragala gore Jakobe a tseye mosadi mo go bomorwadia Hethe jaaka bano ba ba tswang mo go bomorwadia lefatshe leno, botshelo bo na le molemo wa eng mo go nna?”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase