Genesise 2:1-25

2  Magodimo le lefatshe le masomosomo otlhe a tsone a wediwa jalo.+  Mme ka letsatsi la bosupa Modimo a wetsa tiro ya gagwe e a e dirileng, mme a ikhutsa ka letsatsi la bosupa mo tirong yotlhe ya gagwe e a e dirileng.+  Mme Modimo a segofatsa letsatsi la bosupa a ba a le itshepisa, ka gonne mo go lone o ntse a ikhuditse mo tirong yotlhe ya gagwe e Modimo a e bopileng ka boikaelelo jwa go e dira.+  Eno ke polelo ya ditiragalo tsa magodimo le lefatshe mo nakong ya go bopiwa ga tsone, mo letsatsing le Jehofa Modimo a neng a dira lefatshe le legodimo+ ka lone.  Jaanong go ne go ise go fitlhelwe setlhatshana sepe sa naga mo lefatsheng e bile go ise go tlhoge dimela dipe tsa naga, ka gonne Jehofa Modimo o ne a ise a dire gore pula e ne+ mo lefatsheng e bile go ne go se na motho ope yo o neng a ka lema mmu.  Mme mouwane+ o ne o tle o tlhatloge mo lefatsheng mme o nosetse lefatshe lotlhe.+  Mme Jehofa Modimo a bopa motho ka lorole+ lo lo tswang mo mmung+ a ba a budulela moya wa botshelo+ mo teng ga maroba a dinko tsa gagwe, mme motho a nna moya o o tshelang.+  Mo godimo ga moo, Jehofa Modimo a jala tshingwana mo Edene,+ go ela kwa botlhaba, mme a baya gone motho yo a mmopileng.+  Ka jalo Jehofa Modimo a dira gore go mele mo mmung setlhare sengwe le sengwe se se eletsegang mo ponong ya motho e bile se le molemo go ka nna dijo le setlhare sa botshelo+ mo gare ga tshingwana le setlhare sa kitso ya molemo le bosula.+ 10  Jaanong go ne go na le noka e e neng e elela go tswa mo Edene e nosetsa tshingwana, go tswa moo ya simolola go kgaogana ya nna maphata a le manè. 11  Leina la ya ntlha ke Pishone; ke yone e e potologang lefatshe lotlhe la Hafila,+ kwa go nang le gouta gone. 12  Mme gouta ya lefatshe leo e molemo.+ Gape go na le boroku jwa beteleuma+ le leje la onikise.+ 13  Mme leina la noka ya bobedi ke Gihone; ke yone e e potologang lefatshe lotlhe la Kushe. 14  Mme leina la noka ya boraro ke Hidekele;+ ke yone e e yang kwa botlhaba jwa Asiria.+ Mme noka ya bonè ke Euferatese.+ 15  Mme Jehofa Modimo a tsaya monna a mmaya mo tshingwaneng ya Edene+ gore a e leme a ba a e tlhokomele.+ 16  Gape Jehofa Modimo o ne a naya monna taolo eno: “O ka nna wa ja mo setlhareng sengwe le sengwe sa tshingwana gore o bo o kgotsofale.+ 17  Mme fa e le setlhare sa kitso ya molemo le bosula sone o se ka wa ja mo go sone, gonne ka letsatsi le o jang mo go sone ruri o tla swa.”+ 18  Mme Jehofa Modimo a tswelela a re: “Ga go molemo gore monna a nne a le nosi. Ke tlile go mo direla mothusi, gore e nne motlatsi wa gagwe.”+ 19  Jaanong Jehofa Modimo o ne a bopa sebatana sengwe le sengwe sa naga le sebopiwa sengwe le sengwe se se fofang sa magodimo ka mmu, mme a di tlisa kwa monneng go bona gore o ne a tla raya nngwe le nngwe ya tsone leina a reng; mme le fa e le eng fela se a neng a se bitsa sone, moya mongwe le mongwe o o tshelang,+ seo e ne e le leina la one.+ 20  Ka jalo monna o ne a raya diruiwa tsotlhe le dibopiwa tse di fofang tsa magodimo le sebatana sengwe le sengwe sa naga maina, mme ga fitlhelwa monna ene a se na mothusi ope yo e leng motlatsi wa gagwe. 21  Ka gone Jehofa Modimo a dira gore monna a welwe ke boroko jo bogolo+ mme, fa a sa ntse a robetse, a tsaya longwe lwa dikgopo tsa gagwe mme a tswala nama mo le neng le le gone. 22  Mme Jehofa Modimo a dira logopo lo a lo tsereng mo monneng go nna mosadi a bo a mo tlisa kwa monneng.+ 23  Foo monna a re:“Kgabagare yono ke lerapo la marapo a meLe nama ya nama ya me.+Yono o tla bidiwa Mosadi,Ka gonne o ntshitswe mo monneng.”+ 24  Ke gone ka moo monna o tla tlogelang rraagwe le mmaagwe+ mme o tla ngaparela mosadi wa gagwe mme ba tla nna nama e le nngwe.+ 25  Mme boobabedi ba ne ba ntse fela ba sa ikatega,+ monna le mosadi wa gagwe, mme le fa go ntse jalo ba ne ba sa tlhabiwe ke ditlhong.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase