Genesise 19:1-38

19  Jaanong baengele ba babedi ba goroga kwa Sodoma maitseboa, mme Lote o ne a ntse fa kgorong ya Sodoma.+ E rile Lote a tshogana ka a ba bona, a nanoga go ya go ba kgatlhantsha mme a ikoba, sefatlhego sa gagwe se lebile fa fatshe.+  Mme a re: “Tsweetswee barena ba me, fapogelang mo ntlong ya motlhanka wa lona tsweetswee, mme lo lale gone, mme lo mme dinao tsa lona di tlhapisiwe.+ Morago ga moo lo tsoge go sa le phakela lo tsamaye.”+ Ba araba ba re: “Nnyaa, re tla lala mo patlelong.”+  Mme a ba emelela thata,+ mo ba neng ba fapogela kwa go ene mme ba tsena mo ntlong ya gagwe. Morago ga moo a ba direla moletlo,+ a bo a ba besetsa dikuku tse di sa bedisiwang,+ mme ba ja.  Pele ga ba robala, banna ba motse, banna ba Sodoma, ba dikanyetsa ntlo,+ go simolola ka mosimane go fitlha ka monnamogolo, batho botlhe ba le segopa se le sengwe.+  Mme ba nna ba goa Lote ba mo raya ba re: “Banna ba ba tseneng kwa go wena mo bosigong jono ba kae? Ba ntshetse kwa go rona gore re tle re tlhakanele dikobo le bone.”+  La bofelo Lote a tswela kwa go bone kwa kgorong, mme a tswala setswalo fa a sena go tswa.  Mme a re: “Tsweetswee, bomorwarra, lo se ka lwa dira ka tsela e e bosula.+  Tsweetswee, bonang, ke na le bana ba babedi ba basetsana ba ba iseng ba ke ba tlhakanele dikobo le monna.+ Tsweetswee, mma ke ba ntshetseng kwa go lona. Mme lo dire ka bone kafa go leng molemo ka gone mo matlhong a lona.+ Fela banna bano bone lo se ka lwa ba dira sepe,+ ka gonne ke gone ka moo ba tlileng kafa tlase ga moriti wa borulelo jwa me.”+  Foo ba re: “Emela kwa morago kwa!” Mme ba oketsa ba re: “Monna yono yo o tshelang a le nosi o ne a tla fano go tla go aga e le moeng+ mme le fa go ntse jalo o itira moatlhodi.+ Jaanong re tlile go go dira se se bosula go feta bone.” Mme ba pitlelela monna+ yono Lote thata, e bile ba ne ba le gaufi le go thuba kgoro.+ 10  Ka jalo banna ba ntsha diatla mme ba tlisa Lote mo teng kwa go bone, mo teng ga ntlo, mme ba tswala setswalo. 11  Mme ba itaya banna ba ba neng ba le fa kgorong ya ntlo+ ka bofofu, go simolola ka yo mmotlana thata go fitlha ka yo mogolo+ mo go bone botlhe, mo e leng gore ba ne ba itapisa fela ba leka go batla kgoro.+ 12  Foo banna bano ba raya Lote ba re: “A o na le ope yo mongwe fano? Mogwe le bomorwao le bomorwadio le botlhe ba e leng ba gago mo motseng, ba ntshe mo lefelong leno!+ 13  Gonne re senya lefelo leno, ka gonne selelo kgatlhanong le bone se tlhatlogetse kwa godimo fa pele ga ga Jehofa,+ mo e leng gore Jehofa o re romile go tla go senya motse ono.”+ 14  Ka gone Lote a tswela kwa ntle mme a simolola go bua le bagwe ba gagwe ba ba neng ba tshwanetse go tsaya bomorwadie, mme a nna a re: “Nanogang! Tswang mo lefelong leno, ka gonne Jehofa o senya motse ono!”+ Mme mo matlhong a bagwe ba gagwe o ne a bonala jaaka motho yo o dirang motlae.+ 15  Le fa go ntse jalo, e rile fa bo sa, baengele ba potlakisa Lote, ba re: “Nanoga! Tsaya mosadi wa gago le bomorwadio ba babedi ba ba fitlhelwang fano,+ e se re kgotsa lwa gogolwa mo tlolong ya motse!”+ 16  E rile a nnela go diega,+ ka bopelotlhomogi jwa ga Jehofa mo go ene,+ banna bano ba tshwara seatla sa gagwe le seatla sa mosadi wa gagwe le diatla tsa bomorwadie ba babedi mme ba mo ntsha ba mo emisa ka kwa ntle ga motse. 17  Mme go ne ga diragala gore, fela fa ba ne ba ba ntsheditse kwa melelwaneng, a re: “Falotsa moya wa gago!+ O se ka wa leba kwa morago ga gago+ e bile o se ka wa ema mo Kgaolong+ eno yotlhe! Falolela kwa kgaolong e e dithaba e se re kgotsa wa gogolwa!”+ 18  Foo Lote a ba raya a re: “E seng jalo, tsweetswee, Jehofa! 19  Jaanong tsweetswee, motlhanka wa gago o bone kamogelo mo matlhong a gago+ mo e leng gore o godisa bopelonomi jwa gago+ jwa lorato, jo o bo mpontshitseng gore o boloke moya wa me o ntse o tshela,+ mme nna—ga ke kgone go falolela kwa kgaolong e e dithaba e se re kgotsa masetlapelo a nna gaufi le nna mme ruri ka swa.+ 20  Jaanong tsweetswee, motse ono o gaufi go ka tshabela kwa go one mme ke selo se se nnye.+ Tsweetswee, mma ke falolele gone—a ga se selo se sennye?—mme moya wa me o tla tswelela o tshela.”+ 21  Ka jalo a mo raya a re: “Bona, ke go bontsha bopelotlhomogi go tla go fitlha fano,+ ka go sa ribegetse motse o o buileng ka one.+ 22  Itlhaganele! Falolela gone, ka gonne ga ke kgone go dira sepe go fitlha o goroga gone!”+ Ke gone ka moo a neng a bitsa leina la motse oo a re Soare.+ 23  Letsatsi le ne le setse le phatsimela lefatshe fa Lote a ne a goroga kwa Soare.+ 24  Foo Jehofa a dira gore go ne sulefera le molelo tse di tswang kwa go Jehofa, kwa magodimong, di nele Sodoma le Gomora.+ 25  Ka jalo a ribegetsa metse eno, le Kgaolo yotlhe le banni botlhe ba metse eo le dimela tsa mmu.+ 26  Mme mosadi wa gagwe a simolola go gadima a le kafa morago ga gagwe, mme a fetoga pilara ya letswai.+ 27  Jaanong Aborahame a ya go sa le phakela kwa lefelong le a neng a eme fa pele ga ga Jehofa+ kwa go lone. 28  Foo a leba kwa tlase kwa Sodoma le Gomora le kwa lefatsheng lotlhe la Kgaolo mme a bona pono e e gakgamatsang. Aitsane, bona, mosi o o kwenneng o ne o tlhatloga o tswa mo lefatsheng jaaka mosi o o kwenneng wa bobesetso!+ 29  Mme ga diragala gore fa Modimo a ne a senya metse ya Kgaolo eo, Modimo a gopola Aborahame ka go tsaya dikgato go ntshetsa Lote ka kwa ntle ga thibegetso fa a ne a ribegetsa metse e Lote a neng a nna mo gare ga yone. 30  Moragonyana Lote a tlhatloga a tswa kwa Soare mme a simolola go nna mo kgaolong e e dithaba, le bomorwadie ba babedi ba na le ene,+ ka gonne o ne a boifa go nna kwa Soare.+ Ka jalo a simolola go nna mo logageng, ene le bomorwadie ba babedi. 31  Mme wa leitibolo a raya mosadi yo mmotlana a re: “Rraarona o tsofetse mme ga go na monna ope mo lefatsheng leno yo o ka robalang le rona kafa mokgweng wa lefatshe lotlhe.+ 32  Tla, a re neye rraarona beine gore a nwe+ mme a re lale le ene re boloke losika lwa ga rraarona.”+ 33  Ka jalo ba nna ba naya rraabone beine gore a nwe mo bosigong joo;+ foo wa leitibolo a tsena mme a lala le rraagwe, mme Lote o ne a sa itse fa a ne a lala le fa a ne a tsoga. 34  Mme ga diragala mo letsatsing le le latelang gore wa leitibolo a reye yo mmotlana a re: “Bona, ke ne ka lala le rre mo bosigong jo bo fetileng. Mma re mo neye beine gore a nwe le mo bosigong jono. Mme o tsene, o lale le ene, mme re boloke losika lwa ga rraarona.” 35  Ka jalo ba naya rraabone beine kgapetsakgapetsa gore a nwe le mo bosigong joo; mme yo mmotlana a nanoga mme a lala le ene, mme Lote o ne a sa itse fa a ne a lala le fa a ne a tsoga. 36  Mme bomorwadia Lote boobabedi ba imisiwa ke rraabone.+ 37  Fa nako e ntse e tsamaya wa leitibolo a nna le ngwana wa mosimane mme a mo raya leina a re Moabe.+ Ke rraagwe Moabe, go fitlha mo letsatsing leno.+ 38  Fa e le yo mmotlana ene, le ene o ne a belega ngwana wa mosimane mme a mo raya leina a re Bene-ami. Ke rraagwe bomorwa Amona,+ go fitlha mo letsatsing leno.

Dintlha Tse di Kwa Tlase